На головну

VII. відповідальність

  1.  VII. відповідальність
  2.  VII. відповідальність
  3.  адміністративна відповідальність
  4.  адміністративна відповідальність
  5.  адміністративна відповідальність
  6.  Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник юридичного відділу.

2. На нього, зокрема, покладається персональна відповідальність у випадку:

2.1. Невідповідності законодавству візуються і підписуються.

2.2. Складання, затвердження і надання недостовірної звітності про дотримання законодавства на підприємстві.

2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з правових питань.

2.4. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

2.5. Допущення використання інформації співробітниками відділу в НЕ службових цілях.

2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

2.7. Перевитрати коштів на утримання відділу.

2.8. Залучення підприємства до адміністративної відповідальності внаслідок неналежної роботи юридичного відділу.

3. Відповідальність співробітників юридичного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

_________________________________ ____________ ______________________

(Керівник структурного підрозділу) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Погоджено

_________________________________ ____________ ______________________

(Посадова особа, з яким узгоджуватися Положення) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Начальник юридичного відділу ____________ ________________________

(Підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

 оцінка технології |  Технічна база |  адміністративна структура |  Розробка положення про підрозділи |  IV. функції |  V. Права |  VI. Взаємовідносини (службові зв'язки) |  VII. відповідальність |  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛІ КАДРІВ |  IV. функції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати