Головна

VII. відповідальність

  1.  VII. відповідальність
  2.  VII. відповідальність
  3.  адміністративна відповідальність
  4.  адміністративна відповідальність
  5.  адміністративна відповідальність
  6.  Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу маркетингу.

2. На начальника відділу маркетингу покладається персональна відповідальність у випадку:

2.1. Невідповідності законодавству виданих відділом інструкцій, наказів.

2.2. Надання недостовірної інформації, використання якої призвело до ускладнення взаємовідносин з контрагентами підприємства, зменшення прибутку, а також заподіяння шкоди діловій репутації підприємства.

2.3. Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу маркетингу.

2.4. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

2.7. Перевитрати коштів на утримання відділу.

3. Відповідальність співробітників відділу маркетингу встановлюється посадовими інструкціями.

___ ___ ___

(Керівник структурного підрозділу) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Погоджено

___ ___ ___

(Посадова особа, з яким узгоджуватися Положення) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Начальник юридичного відділу ___ ___

(Підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

 Склад органів управління Товариством |  Порядок виходу Учасників із Товариства |  Розподіл прибутку Товариства |  Аналіз зовнішнього середовища і оцінка конкурентоспроможності |  оцінка технології |  Технічна база |  адміністративна структура |  Розробка положення про підрозділи |  IV. функції |  V. Права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати