Головна

виробничого освітлення

  1.  Quot; ДИАЛЕКТИКА ОСВІТИ. Філософські фрагменти "(" Dialektik der Aufklaerung. Philosophische Fragmente ", 1947) - спільна робота Хоркхаймера і Адорно.
  2.  V. Застосування методів виробничого навчання на заняттях з водіння автомобіля
  3.  XVIII СТОЛІТТЯ - СТОЛІТТЯ ОСВІТИ
  4.  Аналіз уроку виробничого навчання
  5.  Аналіз формування виробничого потенціалу і виконання виробничої програми. Маркетинговий аналіз факторів виробництва.
  6.  Апаратура освітлення АТ
  7.  Б. Епоха Просвітництва. Суспільно-політичне життя

1. Визначаємо розряд і подразряд зорової роботи, норми освітленості на робочому місці, використовуючи вихідні дані свого варіанту:

найменший розмір об'єкта розрізнення - 0,28 мм;

контраст об'єкта з фоном - середній;

характеристика фону - світлий;

характеристика зорової роботи - дуже високої точності;

розряд - 2;

подразряд - Г;

комбіноване освітлення - 1000 лк;

загальне освітлення - 300 лк;

невелика запиленість;

габаритні розміри приміщення: довжина - а = 90 м; ширина - b = 24 м; висота підвісу світильників - Нр = 6 м.

2. Розрахуємо число світильників N, Виходячи із заданих значень. Рівномірне освітлення горизонтальної робочої поверхні досягається при певних відносинах відстані між центрами светільні-
 ков L, М (L = 1,75 Нр) І висоти їх підвісу над робочою поверхнею Нр, М.

Кількість світильників з люмінесцентними лампами (ЛЛ), Які прийняті у всіх випадках як джерела світла, визначається:

 , (21)

де S - Площа приміщення, м2; М - Відстань між паралельними рядами, м.

Відповідно до рекомендацій

М ? 0,6 Нр. (22)

оптимальне значення М = 2 ... 3 м.

Таким чином, використовуючи формулу (21), де S = 90 ? 24 = 2160 (м2); L - Відстань між опорами світильників: L = 1,75 Нр, L = 1,75 · 6 = 10,5 (м);
M - Відстань між паралельними рядами, формула (22): М ? 0,6 ? 6 =
 = 3,6 (м); визначаємо необхідну кількість світильників:

N = 2160 / (10,5 ? 3,6) ? 57,14 ? 57.

3. Для досягнення рівномірної горизонтальної освітленості світильники з ЛЛ рекомендується розташовувати суцільними рядами, паралельними стінам з вікнами або довгим сторонам приміщення.

4. Для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальної робочої поверхні використовують метод коефіцієнта використання світлового потоку.

Розрахунковий світловий потік визначаємо за формулою (15):

де z = 1,1; kз = 1,4; Eн = 300: 4 = 75 (лк); S = 2160 м2; N = 57; n = 4.

Індекс приміщення розраховуємо за формулою (16):

Далі по табл. 4 Додатка 2 визначаємо коефіцієнт використання світлового потоку ламп - hи = 0,43.

 (Лм).

За отриманого значення світлового потоку за допомогою табл. 2 дод. 2 підбираємо тип лампи: Фл.расч = 2544 лм; Фл.табл = 2850 лм - лампа ЛБ40.

5. Перевіряємо відносне відхилення ?,% світлового потоку і виконання умови (17):

 %.

Відхилення світлового потоку обраної лампи від розрахункового повинно знаходитися в межах від -10% до +20%.

6. Визначаємо споживану потужність Р, Вт освітлювальної установки:

 , (23)

де р = 40 Вт - потужність лампи; N = 57 - число світильників; n - Число ламп в світильнику, для ЛЛ n = 2 або 4.

P = 40 ? 57 ? 4 = 9120 Вт.

висновок: для даного цеху (металевий цех, металорізальні верстати) потрібно 57 світильників ЛЛ, в кожному по 4 лампи. Тип і потужність лампи: ЛБ40. Загальна споживана потужність 9120Вт.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дія освітлення на людину.

2. Основні види зорових робіт.

3. Класифікація систем освітлення.

4. Види природного освітлення.

5. Види штучного освітлення.

6. У якому випадку можливе застосування місцевого освітлення без використання спільного?

7. У яких випадках слід передбачати використання суміщеного освітлення будівель?

8. Перелічіть основні вимоги, що пред'являються до виробничого освітлення.

9. Які джерела штучного світла Ви знаєте? Перерахуйте їх достоїнства і недоліки.

10. Принцип дії газорозрядних ламп і їх види.

11. Світлодіодне освітлення.

12. У чому полягає нормування виробничого освітлення.

13. Основні показники виробничого освітлення.

14. Особливості висвітлення робочих місць, оснащених комп'ютерами.

15. У чому полягає основне завдання розрахунку природного (штучного) висвітлення?

16. Критерій оцінки природної освітленості.

17. Які фактори необхідно враховувати при нормуванні коефіцієнта природної освітленості (КПО)?

18. Наведіть формулу розрахунку нормованого значення КПО.

19. Які методи розрахунку штучного освітлення Ви знаєте?

20. Суть і застосування точкового методу світлотехнічного розрахунку.

21. Напишіть рівняння методу питомої потужності. Які недоліки цього методу світлотехнічного розрахунку?

22. Суть і застосування методу коефіцієнта використання світлового потоку.

23. Принцип дії люксметра.

24. Правила користування люксметром. При якому положенні перемикача люксметра слід починати вимірювання освітленості всередині приміщення?

25.  Основні межі вимірювання люксметра.
 виробниче освітлення |  Дія освітлення на людину |  Основні показники освітленості |  Системи і види освітлення |  освітлення |  висвітлення |  Джерела штучного світла |  оснащених комп'ютерами |  Основи розрахунку освітлення |  контроль освітленості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати