Головна

ПРОГНОЗИ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА РОСІЇ

  1.  D) найбільш страждають від акціонерної спекуляції є недостатні класи населення, що несуть торговому справі свої останні заощадження (Г. ф. Шершеневич).
  2.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  3.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  4.  III. Демографічні ресурси Росії
  5.  III. Роботи загального характеру з історії Росії, України і Білорусії.
  6.  III. Функції та повноваження Гостехкомиссии Росії
  7.  IV. Керівництво Гостехкомиссии Росії

В даний час практичну роботу по розробці демографічних прогнозів ведуть міжнародні організації, урядові агентства і наукові інститути.

Найбільш масштабна робота в цьому відношенні проводиться Відділом народонаселення Департаменту економічної та соціальної інформації та політичного аналізу Секретаріату ООН. Цей міжнародний орган регулярно, раз на два роки, публікує прогнози чисельності та структури населення, а також основних демографічних процесів для світу, в цілому, основних регіонів і для всіх країн, що входять в ООН. Ці прогнози доступні у вигляді фундаментального видання «World Population Prospects»31, А також у вигляді таблиць і графіків, що містяться на Web-сторінках ООН32, Ряду інших міжнародних організацій, а також багатьох університетів в США, Австралії та інших країнах.

Згідно з прогнозом ООН (перегляд 1998 г.), до 2050 р чисельність населення Землі досягне приблизно 10,7 мільярда - по верхньому, 8,9 мільярда - за середнім і близько 7,3 мільярда - за низьким *, т. Е. Передбачається , що протягом найближчого півстоліття чисельність населення світу збільшиться приблизно в 1,2-1,8 рази33. Прогноз 2000 р дає кілька великі цифри чисельності населення до 2050 р Згідно високим варіантом в 2050 р очікується 10,9 мільярда чоловік, за середнім - 9,3 мільярда і за низьким - 7,9 мільярда34. Фахівці ООН вважають найбільш імовірним середній варіант прогнозу 1998 року, хоча, швидше за все, істина буде лежати десь посередині між низьким і середнім варіантами, з огляду на тенденцію завищувати величину коефіцієнта приросту населення земної кулі, властиву більшості демографів-прогнозистів, в тому числі і працюючим в ООН. Правда, як видно з наведених вище даних, в прогноз 1998 р вкралася інша помилка. Автори прогнозу визнають, що трохи переоцінили швидкість зниження народжуваності в ряді країн, що розвиваються35.

На думку фахівців ООН, 60% з 77,8 мільйона чоловік щорічного абсолютного приросту світового населення припадає тільки на 10 країн, причому 36% його - на частку Індії та Китаю36. При цьому, згідно з прогнозом 2000 р в 39 країнах чисельність населення в 2050 р буде менше, ніж в даний час. Найбільше скорочення чисельності населення

* При цьому низький варіант прогнозу передбачає, що чисельність населення світу досягне приблизно 7,5 млрд. Чоловік до 2040 р, після чого почне знижуватися. очікується в Естонії (-46,1%), Болгарії (-43,0%), на Україні (-39,6%), в Грузії (-38,8%) і Гайані (-33,7%). Росія скоротить свою чисельність на 28,3% (шосте місце в цьому сумному списку)37.

«Верхня десятка» країн за чисельністю населення за майбутні півстоліття зміниться, згідно із середнім варіантом прогнозу 2000 р наступним чином (табл. 8.2).

На динаміку населення світу, на думку фахівців ООН, істотний вплив чинитиме подальше поширення

Таблиця 8.2

«Верхня десятка» країн за чисельністю населення, 2000-2050 рр. (тисяч людей)

Прогноз ООН перегляду 2000 м середній варіант38

     
 Китай  Індія  1 529
 Індія  Китай
 Сполучені Штати Америки  Сполучені Штати Америки
 Індонезія  Пакистан
 Бразилія  Індонезія
6  Пакистан  Нігерія
7  Росія  Бразилія
 Японія  Бангладеш
 Бангладеш  Ефіопія
 Нігерія  Демократична республіка Конго

СНІДу. Найбільшому впливу цієї страшної хвороби згідно з прогнозом перегляду 2000 р піддадуться 45 країн (проти 34 країн за прогнозом 1998 г.). У 1999 р в цих 45 країнах носіями ВІЛ (Вірус імунодефіциту людини) були не менше 2% населення у віці 15-49 років *. У число цих 45 країн входять 35 країн Африки, розташованих на південь від Сахари (за прогнозом 1998 року - 29 країн), Індія, Камбоджа, М'янма (Бірма) і Таїланд в Азії (в прогнозі 1998 р М'янма була відсутня), а також 6 країн Латинської Америки (в прогнозі 1998

* Всього в світі в 1999 р, згідно з даними спеціалізованого агентства ООН по СНІД'ом, носіями ВІЛ були 33 мільйони дорослих, з яких 29 мільйонів, або 88%, жили в цих 45 країнах (WPP-2000. Р. 9).

м тільки Бразилія і Гаїті). Демографічний ефект від СНІДу виражається насамперед у різкому скороченні тривалості майбутнього життя. Наприклад, в згаданих 35 країнах Африки демографічна ціна СНІДу виражається у втраті 6,5 років життя (48,3 року замість 54,8 року за умови, що СНІДу немає. У прогнозі 1998 року ці дані були ще більш песимістичні: для 29 згаданих країн Африки очікувалася втрата 7 років життя: 47 років замість 54). Особливо страшними є наслідки цієї хвороби в 9 країнах Африки, де частка ВІЛ-інфікованих дорівнює або перевищує 14% дорослого населення: в даний час втрати в тривалості майбутнього життя новонародженого в цих країнах складають 12,2 року (10 років за прогнозом 1998 г.) , до 2010-2015 рр. вони виростуть до 19,6 років (17 років за прогнозом 1998 г.)39.

Якщо цю страшну ціну СНІДу висловити в величині втрат чисельності населення, то, наприклад, в Ботсвані, де 36% дорослих хворих на СНІД або є ВІЛ-носіями (25% за даними прогнозу 1998 г.), чисельність населення у 2025 р очікується на 28 % менше, ніж вона була б при відсутності цієї хвороби40.

Проте навіть в цих країнах зростання населення не припиниться через високу народжуваність. Однак оцінки майбутньої народжуваності є найбільш слабким місцем ООН-ських прогнозів, які не враховують соціологічних даних про репродуктивне поведінці і тому виявляються, як і багато інших статистикам-прогнозистам, «не в змозі точно визначити масштаби і швидкість поширення од-нодетності в розвинених країнах і темпи переходу до среднедетності і малодетности - в країнах, що розвиваються »41. Як результат - в прогнози закладаються нереально високі параметри народжуваності.

Ще однією особливістю населення світу в середині настав століття буде подальше старіння населення, яке стане результатом спільної дії зниження народжуваності та зростання середньої очікуваної тривалості життя. Світ в цілому вступить в смугу демографічної старості не пізніше ніж в 2015 р, навіть по верхньому варіантом прогнозу42. Особливо старими будуть більш розвинені регіони світу, в яких основним фактором старіння населення буде старіння «зверху». Виконаний фахівцями ООН прогноз чисельності «найстаріших» (т. Е. Населення у віці 80 років і старше) показав різке збільшення чисельності і частки цієї вікової групи. Так, кількість осіб віком 80 років і старше за майбутнє півстоліття виросте в світі в 5,5 рази (з 69 мільйонів в 2000 р до 379 мільйонів в 2050 г.), в тому числі у віці 80-89 років - в 5 , 2 рази (з 61 мільйона до 314 мільйонів), у віці 90 99 років - майже в 8 разів (з 8 мільйонів до 61 мільйона), у віці 100 років і старше - в 18 разів (з 180 тисяч до 3,2 мільйона). При цьому частка «найстаріших» в розвинених країнах в 5 разів вище, ніж в країнах, що вважаються за офіційною класифікацією ООН «менш розвиненими»43.

Велику роботу по прогнозуванню населення світу та окремих країн веде Бюро цензів США. На його Web-сторінці можна знайти дані про динаміку чисельності населення світу і всіх країн аж до 2150 р44 Як свого роду страшилки тут же можна знайти так звані демографічні годинник, замість часу показують, як змінюється чисельність населення світу і США. Що стосується Росії, то в табл. 8.3 зведені основні відомі прогнози чисельності її населення, виконані як вітчизняними авторами, так і демографами ООН.

Всі представлені в таблиці прогнози показують неухильне зниження чисельності населення нашої країни в найближчі півстоліття. Хоча конкретні цифри прогнозу і відрізняються один від одного, спільність передбачуваних різними авторами тенденцій зміни чисельності населення є своєрідною взаємоперевіркою кожного з прогнозів, принаймні у вказівці загального напрямку майбутньої демографічної динаміки в Росії.

Однак ці ж відмінності в конкретних прогнозних оцінках говорять і про істотну методологічної слабкості, особливо в частині вироблення конкретних прогнозних сценаріїв динаміки демографічних процесів, перш за все народжуваності.

У цьому плані особливо показовий виконаний ще на початку 90-х рр. офіційний прогноз Центру економічної кон'юнктури при Уряді РФ, визнаний більшістю фахівців повністю неспроможним45.

Методологічна слабкість в зазначеному вище сенсі властива і прогнозами Держкомстату РФ, які раз від разу демонструють зменшення прогнозних значень чисельності населення Росії. Створюється враження, що офіційні прогнозисти просто слідують за динамікою чисел народжень, смертей і сальдо міграції, під коливання якої вони кор

Таблиця 8.3

Прогнози чисельності населення Росії, млн осіб46

 Розробник прогнозу  варіанти прогнозу
 Держкомстат РФ, 1993  верхній  151,9  152,8        
   середній  150,1  150,0        
   Низький.  149,9  148,3        
 Держкомстат РФ, 1996.  верхній  146,7  147,6        
   середній  143,0  140,3        
   низький  139,4  133,6        
 Держкомстат РФ, 1998. "  верхній  146,3  146,9 ^  147,3      
   середній  143,9  141,6  138,7      
   низький  141,5  137,1  131,6      
 Центр демографії та екології людини, 1994.  а) Сценарій з нульовою міграцією  верхній  142,8  142,7        
     середній  142,1  141,2        
     низький  141,3  139,6        
   6) Сценарій із середньою міграцією  верхній  147,0  148,1        
     середній  146,2  146,6        
     низький  145,5  .45,1        
   в) Сценарій з високою міграцією  верхній  148,3  150,7        
     середній  147,5  149,2        
     низький  146,8  147,6        
 Центр демографії та екології людини, 1999. "  верхній    146,6 *    145,3 *    
   середній    141,4 *    134,3 *    
   низький    135,5 *    122,8 *    
 Єрмаков С. п ***  Без урахування міграції  136,6  127,1  120,9  114,1  83,4  
   зуміти міграції  139,7  136,6  132,9  128,7  107,7  
 ООН, 1998. "  верхній  148,4  149,5  150,2  150,3  151,6 '  151,8
   середній  145,5  144,4  142,9  140,6  128,9 *  121,3
   низький  144,5  142,3  139,5  135,6  115,2 "  102,5
 ООН, 2000 ""  середній      133,3  125.9    104,3

Демографіческійежегоднік Російської Федерації 1998. Москва, 1998. С. 375-377.

"НаселеніеРоссіі 1999. Сьомий щорічний демографічний доповідь. М., 2000. С. 170.

" "Єрмаков С. п. Загальні тенденції, регіональні особливості та довгостроковий прогноз наслідків депопуляції в Росії // Демографічні процеси і сімейна політика: регіональні проблеми. Матеріали Російської науково-практичної конференції (Липецьк, вересень 1999 року). М., 1999.. С. 27-28. ' "' WPP-1.P.523.

WPP-2000. Р. 28. * -2011 --2021 * -2025 --2040

ректіруют свої прогнози. Що це так, каже навіть єдиний виняток із зазначеної вище тенденції з кожним новим прогнозом зменшувати величину чисельності населення: цифри по середньому і низькому варіантами прогнозу 1998 р вище відповідних значень прогнозу 1996 г. Це, на наш погляд, відображає очікувану тоді і реально почалася в 2000 р зміну знака динаміки чисел народжених, пов'язану з дією чисто структурних факторів - зростанням чисельності жінок у віці 20-24 року, які народилися в першій половині 80-х рр.

Методологічну цінність прогнозних сценаріїв добре ілюструє опис сценаріїв майбутньої динаміки народжуваності в останньому прогнозі Центру демографії та екології людини РАН47. Ключове слово в цих сценаріях «стабілізація». Відмінності між низьким, середнім і високим варіантами прогнозу сумарного коефіцієнта народжуваності зводяться лише до швидкості досягнення цієї стабілізації, а також до рівнів, на яких вона відбудеться. При цьому високий варіант прогнозу передбачає стабілізацію не як підсумок зниження народжуваності, а як завершення її деякого зростання, правда до значень, далеко не досягають хоча б рівня, необхідного для простого заміщення поколінь.

Мотиви вибору таких саме сценаріїв ніяк не обмовляються, якщо не вважати такими невідомо на чому базується надію, що «сім'ї повністю реалізують свої репродуктивні наміри про очікуване числі дітей, висловлені при мікроперепісі 1994 г.» 48 Не кажучи вже про те, що навряд чи дані опитувань про очікуване числі дітей в сім'ї варто розглядати як безумовний індикатор «репродуктивних намірів» (цей показник, нагадаю, є результатом складної взаємодії потреби в дітях і готівки життєвих умов, а також - про що забувають багато демографів --взаімодействія респондента і соціолога), хоча він і точніше інших відображає потребу в детях49, сумніви викликає перенесення сприйняття життєвих умов 1994 року в майбутнє. Крім того, навіть якщо прогнозна цінність очікуваного числа дітей і вище, ніж інших показників бажаних чисел, реально його можна використовувати тільки тоді, коли життєві умови не змінюються або змінюються повільно і в бік поліпшення. У епохи ж їх різких негативних для переважної більшості змін, як це відбувалося практично на протязі всіх 90-х рр. і особливо в їх першу половину, показник очікуваного числа з метою прогнозування народжуваності можна використовувати лише як якийсь верхній (і недосяжний) межа, до якого реальність може лише більш-менш (швидше за менш, ніж більш) наближатися. Адже не випадково, що навіть в спокійних умовах «очікуване число на старті сім'ї в середньому реалізується з невеликим недобором до кінця репродуктивного періоду» 50. Що ж стосується періодів, коли життєві умови сімей та їх сприйняття населенням стрімко змінюються, то, повторю ще раз, навіть показник очікуваного числа дітей, не кажучи вже про інших, не може розглядатися як індикатор майбутніх рівнів сумарного коефіцієнта народжуваності. Які протягом всіх 90-х рр. виміри думок про репродуктивні наміри населення краще всяких слів говорять про це і в особливих коментарів не потребують (графік 8.2).

Взагалі оцінки майбутньої народжуваності, як зазначалося вище, є найбільш слабким місцем практично всіх демографічних прогнозів, які не враховують соціологічних даних про репродуктивне поведінці і тому виявляються досить далекими від реальних масштабів і темпів поширення однодетности і добровільної бездітності в нашій країні.
 аналітичний прогноз |  Прогноз-застереження |  функціональний прогноз |  Методи, засновані на застосуванні математичних функцій |  екстраполяціонний метод |  аналітичний метод |  Метод компонент, або метод пересування віків |  Схема демографічного прогнозу за допомогою пересування вікових груп |  прогнозування смертності |  прогнозування народжуваності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати