Головна

прогнозування народжуваності

  1.  IV. СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ
  2.  Аналіз і прогнозування фінансових даних
  3.  АНАЛІЗ НАРОДЖУВАННОСТІ
  4.  Блок 13. Прогнозування на основі вивчення тренда
  5.  Вплив безпосередніх детермінант на величину сумарного коефіцієнта народжуваності
  6.  Глава 1. Підвищення народжуваності
  7.  Глава 16. ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Найбільш складним і цікавим в творчому відношенні етапом прогнозування народжуваності є прогнозування або загального рівня народжуваності (зазвичай в термінах її сумарного коефіцієнта), або її повозрастних коефіцієнтів. Саме на цьому етапі вирішальну роль набувають теоретичні концепції демографа-прогнозиста, розуміння ним суті тих змін, які відбуваються з народжуваністю, і сил, їхвикликають. В даний час для прогнозування загального рівня народжуваності застосовуються різні методи, починаючи від простої екстраполяції її тенденцій в майбутнє, до спроб розробки і застосування математичних моделей, що враховують взаємозв'язок рівня народжуваності та соціально-економічних чинників, що її визначають.

Останнє, ймовірно, було б ідеальним рішенням завдання прогнозування народжуваності. В цьому випадку прогнозні значення соціально-економічних чинників виступали б в якості вхідних параметрів прогнозу, на виході якого виходили б значення сумарного і повозрастних коефіцієнтів народжуваності. На жаль, завдання створення подібних математичних моделей не вирішена досі через її неймовірну складність і необхідність використання величезних інформаційних і обчислювальних ресурсів. Одним з можливих підходів до вирішення подібного роду завдань є застосування методу множинної регресії. Суть цього підходу полягає в тому, що на підставі багаторічних даних про величинах народжуваності і ряду соціально-економічних показників (напр., Душового доходу частки зайнятих серед жінок, душового доходу серед жінок, коефіцієнта шлюбності, поширеності застосування контрацепції і т.д. і т .п.) будується рівняння множинної регресії, що зв'язує значення народжуваності з рівнями перерахованих факторів27.

Більшість прогнозів народжуваності, однак, виконується за допомогою більш доступних і менш дорогих методів.

Найпростішим методом є екстраполяція тенденцій сумарного коефіцієнта народжуваності на майбутнє за допомогою тієї чи іншої математичної функції, наприклад, тієї ж логістичної кривої. Саме цю функцію часто застосовують для прогнозування народжуваності в країнах, що розвиваються, в яких спостерігається перехід від високої народжуваності до низької. Підставою для застосування логістичної функції в цьому випадку є довготривалі статистичні динамічні ряди народжуваності, що характеризують її зниження в тих країнах, де вона вже досягла низьких рівнів. Це зниження з високого рівня до низького найкраще описується саме логістичної кривої. Як приклад можна привести графік, який показує, як відбувалося зниження народжуваності на Тайвані в період з 1958 по 1987 г. (графік 8.1). Визначивши тренд сумарного коефіцієнта народжуваності, його продовжують у майбутнє. Потім за допомогою стандартних таблиць народжуваності розраховують її повікова коефіцієнти, відповідні отриманим прогнозних значень сумарних коефіцієнтів, тим самим задаючи вхідні параметри для прогнозування чисельності та структури населення за допомогою методу компонент (пересування вікових груп). Метод екстраполяції зазвичай застосовується для прогнозування народжуваності в країнах з високим її рівнем.

Іншим методом прогнозування повозрастних коефіцієнтів народжуваності є референтний метод (реалізований, головним чином, шляхом порівняння з більш «просунутими» населення. З технічної точки зору застосування цього методу для прогнозування народжуваності аналогічно тому, що сказано вище про прогнозування смертності. Єдине, що варто сказати, - це те, що порівняння прогнозованого населення проводиться не стільки з рівнями повозрастних або сумарних коефіцієнтів народжуваності «просунутих» населений, скільки з поширеністю і особливостями практики застосування засобів контрацепції та штучного переривання вагітності28.

У сучасних умовах все більшу роль в прогнозуванні народжуваності грають дані спеціальних статистичних обстежень і соціологічних опитувань, метою яких є виявлення репродуктивних намірів і орієнтації населення. Вище вже йшла мова про подібного роду дослідженнях і їх ролі в вивченні народжуваності та відтворення населення в цілому. Результати цих досліджень використовуються і
 ВСТУП |  По довжині прогнозного горизонту |  аналітичний прогноз |  Прогноз-застереження |  функціональний прогноз |  Методи, засновані на застосуванні математичних функцій |  екстраполяціонний метод |  аналітичний метод |  Метод компонент, або метод пересування віків |  Схема демографічного прогнозу за допомогою пересування вікових груп |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати