На головну

Знешкодження токсичних відходів при виробництві цементу

  1.  II. Внутрішні чинники розвитку виробничої мікросистеми
  2.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  3.  III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  4.  Pacчет в серійному виробництві
  5.  V. Застосування методів виробничого навчання на заняттях з водіння автомобіля
  6.  А Цементація
  7.  А) фізіологічні (потреби у відтворенні роду, їжі, диханні, одязі, житлі, відпочинку та ін.);

Знешкодження токсичних відходів при виробництві цементу в розвинених країнах за останні десятиліття стало повсякденною практикою [22]. Так, у Франції в 1996 р працювало 20 цементних печей, на яких було знешкоджено 400 тис. Т токсичних відходів (більше третини їх кількості в країні). У США на 22 цементних печах в зазначеному році було знешкоджено 1,2 млн. Т токсичних відходів. За рахунок спалювання відходів у Франції в 1996 р зекономлено понад 300 тис. Т мазуту, а в США - не менше одного мільйона тонн вугілля. У цих країнах прийняті нові стандарти з контролю за газами цементних печей, при цьому в США норми на викиди від цементних печей, що спалюють токсичні відходи, навіть жорсткіше, ніж на викиди від звичайних печей на полігонах по знешкодженню небезпечних відходів.

Слід коротко зупинитися на фізико-хімічні процеси, що протікають при виробництві цементу. Основними цементообразующімі оксидами є CaO, SiO2, Al2O3 і Fe2O3. Сировиною для виробництва цементу служать різні мінерали, що містять ці оксиди (наприклад, мергель) або штучно приготовані суміші з вапняку і глини. При їх випалюванні до 550оЗ відбуваються сушка та дегідратація мінералів, з 550 до 900оЗ - розкладання вапняку з утворенням СaО і СО2, А при 900-1450оЗ оксиди реагують з утворенням силікатів кальцію, алюмосилікат і ферроалюміната кальцію. Так, мінералогічний склад портландцементу (без добавок) містить: 40-60% 3СaО.SiO2, 15-35% 2CaO.SiO2, 4-14% 3CaO.Al2O3 і 10-18% 4CaO.Al2O3.Fe2O3 .

Знешкодження токсичних відходів при виробництві цементу має наступні переваги в порівнянні з їх спалюванням в спеціальних установках, описаних раніше:

- Висока температура в полум'я - 2000оС;

- Час перебування газів при температурі понад 1200оЗ від 5 до 6 с, при необхідних 2 с;

- Надлишок кисню при спалюванні і після нього;

- Висока турбулентність;

- Нейтралізація кислих газів (наприклад, діоксиду сірки та хлористого водню) оксидом кальцію, присутнім у великому надлишку в порівнянні з стехіометрично необхідною кількістю;

- Зв'язування важких металів, що знаходяться у відходах, з включенням в структуру клінкеру (обпалена суміш оксидів); важкі метали зазвичай містяться в сировинних матеріалах і зв'язуються в міцні з'єднання при спіканні. Їх добавка з відходами невелика і не перевищує допустимих меж;

- Після очищення не утворюються такі побічні продукти, як шлак, зола і шлами (мокра газоочищення не потрібно, а пил після фільтрів є готовий продукт або сировинну масу);

- Економиться енергетична сировина і зменшується обсяг що виділяються «парникових» газів. Виробництво цементу вимагає великої кількості енергії: на одну тонну клінкеру витрачається 80 кг палива. При спалюванні токсичних органічних відходів в цементних печах корисно використовується 100% їх енергетичного потенціалу, при термічному знешкодженні на полігоні - тільки та його частина, яка утилізується у вигляді гарячої води та / або електроенергії. Кількість «парникових» газів зменшується пропорційно заощадженому пальному;

- Малі капітальні витрати.

При виробництві цементу використовується велика кількість різних промислових відходів, в тому числі шламів очисних споруд (органічна частина - як пальне, мінеральна - компонентів сировини, оскільки часто містить значну кількість оксиду кальцію). У цементних печах не можна використовувати тільки радіоактивні і інфіковані медичні відходи (з складність їх подачі в піч).

 
 рециркуляція газів |  Створення замкнутих водооборотних систем |  водооборотних систем |  Очищення від органічних речовин |  Очищення від неорганічних речовин |  Переробка розсолів і ропи |  Переробка і знешкодження побутових та промислових відходів |  Визначення і класифікація відходів |  Основні тенденції вирішення проблеми відходів |  Дані про токсичність різних продуктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати