На головну

Життєвий цикл організації

  1.  Ii. Моделі сторінкової організації даних в сучасних БД
  2.  II. Особливості організації тренінгу менеджерів
  3.  Quot; ЖИТТЄВИЙ ПОРИВ "- поняття філософської системи Бергсона - несуча конструкція його моделі" творчої еволюції ".
  4.  VIII. Зміцнення Організації Об'єднаних Націй
  5.  Адміністративне право регулює відносини, що складаються в процесі організації і діяльності ... влади
  6.  Акти Міжнародної організації праці
  7.  Акти Організації Об'єднаних націй

Згідно організаційного підходу до управління функціонує-вання організації за шкалою часу може бути представлено в термінах «життєвого циклу», що означає як процесуальність розвитку, так і його стадійність.

Як правило, фахівці, незважаючи на триваючі дис-кусії, сходяться на тому, що повний життєвий цикл організації обов'язково включає такі стадії, як формування організації, її зростання або «розмноження», стабілізація і спад. Причому остання стадія зовсім не обов'язково повинна завершуватися «смертю» або лик-ції організації. Цілком можливим вважається і варіант її «воз-народження» або «перетворення». <...>

Погляд на організацію крізь призму життєвого циклу позволя-ет більш точно ідентифікувати її основні цільові і стратеги-етичні установки і орієнтації. Більш того, виникає можливість визначити, в якій мірі вони адекватні внутрішньої ситуації в організації (див. Табл. 8).

Так, формальний підхід дозволяє виділити наступні основним

2г 323
Таблиця 8 Співвіднесення стадій життєвого циклу і типів стратегії організації

ні особливості цільової орієнтації організації на різних ста-діях її розвитку:

1) для першої стадії в умовах ринкових відносин характер-ною є мета, яку прийнято називати «заявкою» на ринку з її орієнтацією на продукт (точніше, товар або послугу) і пошук «сво-його» споживача;

2) для другої - закріплення на ринку з орієнтацією на пошук і виробництво інших (крім зарекомендували себе з кращого сторо-ни) товарів і послуг, розширення кола споживачів, постачальників і партнерів, а також закріплення власного неповторного іміджу. А оскільки досягнення поставленої мети часто пов'язане з експан-сией з боку організації, то не можна виключати необхідність бути готовим до того, що буде протидія з боку конкурентів, а отже, важливою орієнтацією є готовність до боротьби;


3) третя стадія представляється на перший погляд усе ж за-ветной мрією, до якої організація і прагнула з самого початку. Однак основна мета, яку переслідують на цій стадії, - закріплення на досягнутому - зажадає від організації не менших, якщо не великих зусиль, ніж цілі попередніх стадій. По-перше, це связа-но з тим, що проблеми, які необхідно вирішувати на цій стадії, носять переважно внутрішній характер, тобто пов'язані з самою організацією. Якщо для першої стадії була характерна певна «пасіонарність батьків-засновників», що означає відому частку натхнення і наднормативного творчості, якими і визна-лялся успіх підприємства, а для другої - азарт боротьби, то для тре-тьей стадії таку вимогу, як слідування внутрішнім нормам (причому без будь-якого творчості), стає визначальним. По-дру-яких, успішність організації на цій стадії залежить від її «аутен-тичності» існуючим у зовнішньому середовищі зразкам. Іноді це може призводити до відмови від попередньої історії життя організації, що найчастіше реалізується у формі створення міфу;

4) четверта стадія життєвого циклу організації виглядає як найважчий пункт її існування, оскільки це - сопротив-ня кризи і пошук шляхів виходу з критичного стану і знаходження альтернатив.

На кожній стадії організація реалізує специфічну страте-гію розвитку. <...>

Таблиця 9

 Влада, заснована на примусі. Вплив через страх |  Влада, заснована на винагороді. Вплив через позитивне підкріплення |  Законна влада. Вплив через традиції |  Влада експерта. Вплив через розумну віру |  Основні підходи до управління персоналом |  Характеристика умов ефективності й особливих труднощів в рамках економічного підходу |  Характеристика умов ефективності й особливих труднощів в рамках організаційного підходу |  социобиология |  Теорії розвитку особистості |  Колберг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати