Головна

Всім доброго часу доби! 53 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

- Поняття Д. громадян II, 6, § 3 (1) - с. 155 - 156

- Рівність Д. громадян II, 6, § 3 (3) - с. 155 - 156

- Часткова Д. малолітніх р II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168

- Юридична природа і зміст Д. громадян II, 6, § 3 (2) - с. 157 - 159

Дія цивільного законодавства, см. Аналогія, Тлумачення цивільно-правових норм

- Д. р з. в просторі і по колу осіб I, 4, § 3 (3) - с. 112 - 113

- Д. р з. в часі I, 4, § 3 (2) - с. 111 - 112

дії

- Д. як юридичний факт II, 12, § 1 (2) - с. 431

- Неправомірні Д. II, 12, § 1 (2) - с. 431 - 432

- Правомірні Д. II, 12, § 1 (2) - с. 432 - 437, див. Юридичний акт, Юридичний вчинок

Делікт I, 2, § 2 (3) - с. 38; II, 12, § 1 (2) - с. 432

Деликтная відповідальність III, 16, § 1 (4) - с. 593

Деліктне зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39; III, 16, § 2 (5) - с. 608

деликтоспособность

- Д. неповнолітніх у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 165

- Д. юридичних осіб II, 7, § 2 (3) - с. 242

- Поняття Д. громадян II, 6, § 3 (1) - с. 155

Ділені речі II, 11, § 2 (5) - с. 413 - 414

Ділове звичку, см. Звичай

Грошові кошти (безготівкові гроші) II, 11, § 2 (6) - с. 418 - 419

Грошові цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 424 - 426

гроші

- Безготівкові Д. (грошові кошти) II, 11, § 2 (6) - с. 418 - 419

- Готівкові Д. II, 11, § 2 (6) - с. 417

- Функції Д. II, 11, § 2 (6) - с. 417 - 418

Динаміка приватноправових відносин I, 1, § 1 (2) - с. 4 - 5; I, 2, § 2 (2) - с. 37

диспозитивність

- Поняття Д. приватноправового регулювання I, 1, § 1 (2) - с. 4; I, 2, § 3 (1) - с. 47

- Принцип Д. I, 2, § 3 (3) - с. 52 - 53

Диспозитивні строки III, 17, § 1 (3) - с. 627

Добровільне представництво III, 14, § 4 (2) - с. 547, див. Комерційне представництво

Сумлінність у здійсненні цивільних прав III, 14, § 2 (3) - с. 531 - 533

Довіреність, см. Передоручення, Представництво

- Генеральна, спеціальна, загальна Д. III, 14, § 4 (3) - с. 551

- Поняття Д. III, 14, § 4 (3) - с. 550 - 551

- Припинення Д. III, 14, § 4 (6) - с. 554 - 555

- Форма Д. III, 14, § 4 (4) - с. 551 - 553

Договірна неустойка III, 16, § 3 (2) - с. 614 - 615

Договірне право I, 2, § 4 (2) - с. 60

Договірні зобов'язання I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39

Дозвіл як характеристика методу громадянського права I, 2, § 3 (1) - с. 45

Доктрина громадянського права, див. Наука цивільного права

Доктринальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115

Додаткова відповідальність, см. Субсидіарна відповідальність

Досудова санація II, 7, § 3 (4) - с. 261

Доходи від використання речей II, 11, § 2 (5) - с. 416

Дочірнє суспільство

- Поняття Д. о. II, 8, § 3 (7) - с. 304 - 308

- Субсидіарну відповідальність Д. о. II, 8, § 3 (7) - с. 306 - 307

Дуалізм приватного права I, 1, § 2 (1) - с. 15 - 16

Е

Європейська правова система, см. Континентальна правова система

Ж

Житлові і житлово-будівельні споживчі кооперативи II, 9, § 2 (3) - с. 335

З

Помилка як підстава оспорімості угод II, 13, § 3 (7) - с. 501 - 502

Заведений порядок I, 4, § 1 (5) - с. 94 - 95

Залежне суспільство II, 8, § 3 (7) - с. 308

Закон як джерело цивільного права I, 4, § 2 (2 - 3) - с. 98 - 104

Законна неустойка III, 16, § 3 (2) - с. 615

Законне представництво, див. Обов'язкове представництво

Законний відсоток III, 16, § 3 (3) - с. 617 - 618

Закрите акціонерне товариство

- Поняття З. а. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298 - 299

- Право переважного придбання акцій в З. а. о. II, 8, § 3 (5) - с. 299

Залікова неустойка III, 16, § 3 (2) - с. 615

Законодавство про господарську діяльність I, 4, § 1 (3) - с. 87 - 90

Захист цивільних прав, див. Заходи оперативного впливу, Заходи правоохоронного характеру, Самозахист цивільних прав

- Заходи З. р п. III, 15, § 1 (2) - с. 557 - 560

- Підстави застосування заходів З. р п. III, 15, § 1 (3) - с. 560 - 561

- Поняття і зміст права на З. р п. III, 15, § 1 (1) - с. 556 - 557

- Форми З. р п. III, 15, § 1 (4) - с. 561 - 563

Зловмисне угоду представника однієї сторони угоди з іншого II, 13, § 3 (11) - с. 505

зловживання правом

- З. п., Об'єктивно заподіює шкоду іншій особі III, 14, § 3 (2) - с. 540

- Поняття З. п. III, 14, § 3 (2) - с. 537 - 538

- Наслідки З. п. III, 14, § 3 (2) - с. 540

- Принцип заборони З. п. I, 2, § 3 (3) - с. 54; III, 14, § 3 (1) - с. 535 - 536

- Шикана як вид З. п. III, 14, § 3 (2) - с. 538 - 540

Золота акція II, 10, § 2 (2) - с. 385

И

Іменні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 423

Імперативне регулювання приватних відносин I, 1, § 1 (2) - с. 4

Імперативні строки III, 17, § 1 (3) - с. 627

Майно як об'єкт цивільних правовідносин II, 11, § 1 (4) - с. 398 - 400

майнові комплекси

- Поняття І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 407

- Підприємство як І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 408

- Кондомініум як І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 408 - 411

- Пайовий інвестиційний фонд як І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 411 - 412

- Технологічні І. к. II, 11, § 2 (4) - с. 411

майнові відносини

- Автономія волі учасників В. о. I, 1, § 1 (3) - с. 10

- Майнова самостійність учасників В. о. I, 1, § 1 (3) - с. 10

- В. о., Що регулюються цивільним правом I, 2, § 2 (1 - 2) - с. 33 - 37

- Поняття В. о. I, 1, § 1 (3) - с. 9

- Товарно-грошовий характер В. о. I, 2, § 2 (2) - с. 37

- Форми В. о. I, 2, § 2 (3) - с. 37 - 42

- Юридична рівність учасників В. о. I, 1, § 1 (3) - с. 9

Майнова шкода, см. Матеріальна шкода

Ім'я громадянина II, 6, § 1 (3) - с. 140

Інвестиційні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 425 - 426

Індивідуальне приватне підприємство II, 8, § 5 (1) - с. 317

Індивідуально-визначені речі II, 11, § 2 (5) - с. 412

Індивідуальний підприємець II, 6, § 3 (4) - с. 159 - 162

індосамент

- Бланковий, ордерний, передоручений І. II, 11, § 3 (2) - с. 424

- Поняття І. II, 11, § 3 (2) - с. 424

Інкорпорація законодавства I, 4, § 1 (2) - с. 85 - 86; I, 4, § 1 (3) - с. 90

іноземець

- Поняття І. II, 6, § 1 (2) - с. 139

- Правоздатність І. II, 6, § 2 (7) - с. 153 - 155

Інститути громадянського права I, 2, § 4 (2) - с. 61

Інституційна система цивільного права I, 2, § 4 (1) - с. 56

Інформація як об'єкт цивільних правовідносин II, 11, § 1 (2) - с. 395; II, 11, § 1 (3) - с. 398

Інші правові акти як джерела цивільного права I, 4, § 2 (4) - с. 104 - 106

Виконання зобов'язання за рахунок боржника як міра оперативного впливу III, 15, § 3 (2) - с. 571

Виняткова неустойка III, 16, § 3 (2) - с. 615

виняткові права

- Держава як суб'єкт І. п. II, 10, § 2 (4) - с. 388 - 389

- І. п. Як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59

- Поняття І. п. I, 2, § 2 (3) - с. 39 - 40

позов

- І. про звільнення майна з-під арешту (виключення з опису) III, 15, § 4 (3) - с. 582

- Право на І. в процесуальному і матеріальному сенсах III, 17, § 2 (2) - с. 631 - 632

- Конкуренція І. III, 16, § 1 (4) - с. 593 - 594

Позовна давність, см. Строки позовної давності

Виконання цивільно-правових обов'язків

- Зустрічний спосіб І. Г.-п. о. III, 14, § 1 (3) - с. 524

- Часткова, солідарна і субсидіарна множинність при І. Г.-п. о. III, 14, § 1 (3) - с. 525 - 526

- І. Г.-п. о. третьою особою III, 14, § 1 (3) - с. 526 - 527

- Форми І. Г.-п. о. III, 14, § 1 (3) - с. 523 - 527

Джерела цивільного права, див. Нормативні акти цивільного права

- Цивільне законодавство як І. р п. I, 4, § 1 (2) - с. 84 - 87, см. Дія цивільного законодавства

- Законодавство про господарську діяльність як І. р п. I, 4, § 1 (3) - с. 87 - 90

- Міжнародні договори як І. р п. I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91

- Поняття І. р п. I, 4, § 1 (1) - с. 79 - 84

- Звичай і звичай як І. р п. I, 4, § 1 (1) - с. 80; I, 4, § 1 (5) - с. 92 - 95

Обчислення строків III, 17, § 1 (2) - с. 625 - 627

К

Кабальна угода II, 13, § 3 (12) - с. 505 - 506

казенні підприємства

- Поняття К. п. II, 8, § 5 (3) - с. 323 - 324

- Субсидіарну відповідальність засновника К. п. II, 8, § 5 (3) - с. 324 - 325

Казна II, 10, § 1 (2) - с. 376, 378; II, 10, § 2 (3) - с. 388

Казус, см. Випадок

Кауза, см. Підстава угоди

Каузальні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 453 - 454

Колегії адвокатів II, 9, § 4 (1) - с. 343

Консенсуальні угоди II, 12, § 3 (3) - с. 453

Клієнтели II, 11, § 2 (4) - с. 407 - 408

Кодифікація цивільного законодавства I, 4, § 1 (2) - с. 86 - 87; I, 4, § 2 (2) - с. 99 - 101

Командитист, см. Вкладник

Командитне товариство, см. Товариство на вірі

Комерціалізація цивільного права I, 1, § 2 (1) - с. 16; I, 1, § 2 (2) - с. 18

Комерційні організації, см. Товариство з обмеженою відповідальністю, Товариство з додатковою відповідальністю, Товариство з обмеженою відповідальністю, Повне товариство, Виробничий кооператив, Товариство на вірі, Унітарна підприємство

- Поняття К. о. II, 7, § 1 (4) - с. 227

- Господарські товариства як К. о. II, 8, § 1 (1) - с. 270 - 271; II, 8, § 1 (3) - с. 273 - 274

- Господарські товариства як К. о. II, 8, § 1 (1 - 2) - с. 270 - 273

Комерційне право, см. Торговельне право

Комерційне представництво III, 14, § 4 (2) - с. 547 - 548

Компанія однієї особи II, 7, § 1 (2) - с. 221

Компенсація моральної шкоди, см. Моральна шкода

Кондомініум як майновий комплекс II, 11, § 2 (4) - с. 408 - 411

Конклюдентні дії II, 12, § 5 (1) - с. 452

Конкуренція позовів III, 16, § 1 (4) - с. 593 - 594

Конкурс, конкурсний процес, см. Банкрутство

Конкурсна маса II, 6, § 6 (6) - с. 181; II, 7, § 3 (5) - с. 267

Конкурсне виробництво як процедура банкрутства II, 7, § 3 (5) - с. 266 - 268

конкурсний

- К. імунітет II, 7, § 3 (5) - с. 267

- К. керуючий II, 7, § 3 (5) - с. 266

Консолідація законодавства I, 4, § 1 (2) - с. 86; I, 4, § 1 (3) - с. 90

Континентальна правова система

- Німецька гілка К. п. С. I, 2, § 4 (1) - с. 57

- Поняття К. п. С. I, 1, § 2 (1) - с. 14 - 16

- Романська гілка К. п. С. I, 2, § 4 (1) - с. 56

Концерн, см. Холдинг

Корпоративні правовідносини

- Поняття К. п. I, 2, § 2 (3) - с. 41 - 42; II, 5, § 4 (5) - с. 134 - 135

- Участь публічно-правових утворень в К. п. II, 10, § 2 (2) - с. 384 - 385

Корпоративне право I, 2, § 4 (2) - с. 61

Корпоративні

- К. права II, 5, § 4 (5) - с. 134 - 135; II, 8, § 1 (1) - с. 271

- К. цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 425

Корпоративний акт як підстава виникнення цивільно-правових відносин II, 12, § 1 (2) - с. 433 - 434

корпорація

- Державна К. II, 9, § 11 (3) - с. 371 - 372

- Поняття К. II, 7, § 1 (4) - с. 226 - 227

Крайня необхідність III, 15, § 2 (3) - с. 567 - 568

Кредитні споживчі кооперативи II, 9, § 2 (3) - с. 335 - 336

Селянське (фермерське) господарство

- Особливості банкрутства К. (ф.) Х. II, 6, § 6 (6) - с. 180 - 183

- Поняття К. (ф.) Х. II, 6, § 3 (4) - с. 159 - 160

- Створення К. (ф.) Х. II, 6, § 3 (4) - с. 160

Велика угода акціонерного товариства II, 13, § 3 (13) - с. 506 - 507

Курс цивільного права

- Завдання К. р п. I, 3, § 2 (3) - с. 77 - 78

- Предмет К. р п. I, 3, § 2 (1) - с. 72 - 73

- Розділи К. р п. I, 3, § 2 (2) - с. 74 - 78

- Система К. р п. I, 3, § 2 (1) - с. 72 - 74

Л

Легальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 115

Ліквідація юридичної особи

- Добровільна і примусова Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 254

- Поняття Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 252 - 253

- Порядок (етапи) Л. ю. л. II, 7, § 3 (3) - с. 253 - 257, див. Банкрутство

Літерально як властивість цінного паперу II, 11, § 3 (1) - с. 420 - 421

Обличчя

- Поняття Л. II, 6, § 1 (1) - с. 137

- Л. без громадянства, см. Апатридів

Особистість II, 6, § 1 (1) - с. 137 - 138

Особисті немайнові відносини, см. Немайнові відносини

М

малолітні

- Поняття М. II, 6, § 4 (1) - с. 162

- Часткова дієздатність М. II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168

Матеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 394 - 395

Матеріальна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 601

Міжнародне приватне право в системі приватного права I, 1, § 2 (2) - с. 19

Міжнародні договори як джерела цивільного права I, 4, § 1 (4) - с. 90 - 91

Дрібні побутові угоди II, 6, § 4 (2) - с. 164; II, 6, § 4 (3) - с. 167

Заходи захисту цивільних прав

- Підстави застосування М. з. м п. III, 15, § 1 (3) - с. 560 - 561

- Поняття М. з. м п. III, 15, § 1 (2) - с. 557 - 560

Заходи оперативного впливу

- Види М. о. в. III, 15, § 3 (2) - с. 571 - 574

- Поняття М. о. в. III, 15, § 3 (1) - с. 568 - 571

Заходи правоохоронного характеру

- Цивільно-правові М. п. Х. III, 15, § 4 (3) - с. 580 - 584, див. Відповідальність

- Поняття М. п. Х. III, 15, § 4 (1) - с. 574 - 575

- Публічні М. п. Х. III, 15, § 4 (2) - с. 575 - 580

Місце проживання

- Вибір М. ж. громадян II, 6, § 8 (2) - с. 194 - 195

- М. ж. біженців II, 6, § 8 (4) - с. 197 - 198

- М. ж. вимушених переселенців II, 6, § 8 (3) - с. 196 - 197

- М. ж. переселенців II, 6, § 8 (3) - с. 196

- Поняття М. ж. громадянина II, 6, § 8 (1) - с. 193 - 194

- Правове значення М. ж. II, 6, § 8 (5) - с. 198

Місце знаходження юридичної особи II, 7, § 2 (1) - с. 235

Метод цивільного права I, 2, § 3 (1) - с. 45 - 48

Мирова угода при банкрутстві II, 7, § 3 (4) - с. 262

Уявна угода II, 13, § 2 (3) - с. 489 - 490

Багатосторонні угоди II, 12, § 3 (2) - с. 451 - 452

Множинність зобов'язаних осіб

- Часткова М. о. л. III, 14, § 1 (3) - с. 525

- Солідарна М. о. л. III, 14, § 1 (3) - с. 525

- Субсидіарну М. о. л. III, 14, § 1 (3) - с. 525 - 526

Мовчання як спосіб оформлення угоди II, 12, § 5 (1) - с. 463

Моральна шкода III, 16, § 2 (3) - с. 603

Мораторій II, 7, § 3 (5) - с. 265; III, 17, § 2 (3) - с. 634 - 635

Муніципальне унітарне підприємство, см. Унітарна підприємство

Н

Спостереження як процедура банкрутства II, 6, § 6 (6) - с. 181; II, 7, § 3 (5) - с. 262 - 264

Наявне майно II, 11, § 1 (4) - с. 399 - 400

Готівкові гроші II, 11, § 2 (6) - с. 417

"Народне підприємство", див. Акціонерне товариство - А. о. працівників

Насильство як підставу оспорімості угод II, 13, § 3 (9) - с. 503

Спадкове право як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 60

Наука цивільного права

- Методологія Н. р п. I, 3, § 1 (3) - с. 68 - 71

- Н. р п. Як галузь правознавства I, 3, § 1 (1) - с. 63 - 65

- Поняття Н. р п. I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 67

- Предмет Н. р п. I, 3, § 1 (2) - с. 65 - 66

- Зв'язок Н. р п. З іншими суспільними науками I, 3, § 1 (4) - с. 71 - 72

- Зміст Н. р п. I, 3, § 1 (2) - с. 66 - 67

Національний правовий режим II, 6, § 2 (7) - с. 153 - 154

Негативний зобов'язування II, 5, § 2 (2) - с. 122

Недержавний пенсійний фонд II, 9, § 9 (1) - с. 361 - 362

Нерухомість

- Державна реєстрація Н. і угод з нею II, 11, § 2 (3) - с. 405 - 407

- Н. в силу закону II, 11, § 2 (3) - с. 404

- Н. в силу призначення II, 11, § 2 (3) - с. 405

- Н. по природі II, 11, § 2 (3) - с. 403 - 404

Недієздатність II, 6, § 5 (4) - с. 172 - 173

недійсність

- Н. ненормативних правових актів III, 15, § 4 (2) - с. 577 - 578

- Н. нормативних правових актів III, 15, § 4 (2) - с. 575 - 577

- Н. угод II, 13, § 1 (1) - с. 480 - 481, див. Нікчемність правочинів, Оспоримость угод, Наслідки недійсності угод

- Н. частини угоди II, 13, § 1 (4) - с. 486

Неподільні речі II, 11, § 2 (5) - с. 413 - 414

Несумлінність при здійсненні цивільних прав III, 14, § 2 (3) - с. 533 - 534

Недопущення реституції як наслідок недійсності угод II, 13, § 4 (7) - с. 516 - 517

немайнові відносини

- Особисті Н. о., Що регулюються цивільним правом I, 2, § 2 (1) - с. 33 - 35; I, 2, § 2 (4) - с. 42 - 45

- Поняття Н. о. I, 1, § 1 (3) - с. 10 - 11

Некомерційні організації, см. Автономна некомерційна організація, Некомерційне партнерство, Некомерційне товариство, Громадське об'єднання, Об'єднання роботодавців, Об'єднання юридичних осіб, Споживчий кооператив, Товарна біржа, Установа, Фонд

- Поняття Н. о. II, 7, § 1 (4) - с. 228; II, 9, § 1 (1) - с. 326 - 329

- Спеціальна (цільова) правоздатність Н. о. II, 9, § 1 (1) - с. 326

- Організаційно-правові форми Н. о. II, 9, § 1 (2) - с. 329 - 331

Некомерційне партнерство

- Види Н. п. II, 9, § 4 (1) - с. 343

- Поняття Н. п. II, 9, § 4 (1) - с. 342 - 344

- Права і обов'язки учасників Н. п. II, 9, § 4 (2) - с. 344 - 345

некомерційне товариство

- Види Н. т. II, 9, § 3 (1) - с. 339

- Поняття Н. т. II, 9, § 3 (1) - с. 338 - 341

- Права і обов'язки членів Н. т. II, 9, § 3 (2) - с. 341 - 342

Нематеріальні блага II, 11, § 1 (2) - с. 395 - 396; II, 11, § 1 (3) - с. 397 - 398

Необхідна оборона III, 15, § 2 (2) - с. 565 - 566

Невизначені терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627

Неспоживна речі II, 11, § 2 (5) - с. 415 - 416

Непереборна сила III, 16, § 3 (1) - с. 611 - 612

неповнолітні

- Неповна (часткова) дієздатність Н. у віці від 14 до 18 років II, 6, § 4 (2) - с. 162 - 166

- Поняття неповної (часткової) дієздатності Н. II, 6, § 4 (1) - с. 162

- Поняття Н. II, 6, § 4 (1) - с. 162

- Часткова дієздатність Н. у віці від 6 до 14 років II, 6, § 4 (3) - с. 166 - 168

Неспроможність, см. Банкрутство

неустойка

- Альтернативна Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615

- Договірна Н. III, 16, § 3 (2) - с. 614 - 615

- Законна Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615

- Залікова Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615

- Виняткова Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615

- Пеня як вид Н. III, 16, § 3 (2) - с. 614

- Поняття Н. III, 16, § 3 (2) - с. 614

- Штраф як вид Н. III, 16, § 3 (2) - с. 614

- Штрафна Н. III, 16, § 3 (2) - с. 615 - 616

Неюрисдикційна форма захисту цивільних прав III, 15, § 1 (4) - с. 561

нікчемність правочинів

- Н. с. мнимої і удаваної II, 13, § 2 (3) - с. 489 - 490

- Н. с., Спрямованих на обмеження право- чи дієздатності громадян II, 13, § 2 (6) - с. 492

- Н. с. з дефектами форми II, 13, § 2 (5) - с. 491 - 492

- Н. с., Скоєних недієздатними і малолітніми громадянами II, 13, § 2 (4) - с. 490 - 491

- Н. с., Скоєних опікунами II, 13, § 2 (6) - с. 492

- Н. с., Укладених з метою, суперечною основам правопорядку і моральності II, 13, § 2 (2) - с. 488 - 489

- Н. с., Скоєних юридичною особою, яка не має ліцензії II, 13, § 3 (2) - с. 495 - 496

- Загальні і спеціальні підстави Н. с. II, 13, § 2 (1) - с. 487

- Поняття Н. с. II, 13, § 1 (2) - с. 482 - 484

Новеллізація цивільного законодавства I, 4, § 1 (2) - с. 86

Нормативні акти цивільного права

- Цивільний кодекс та інші федеральні закони як Н. а. м п. I, 4, § 2 (2 - 3) - с. 98 - 104

- Інші правові акти як Н. а. м п. I, 4, § 2 (4) - с. 104 - 106

- Н. а. м п. СРСР і РРФСР I, 4, § 2 (3) - с. 104

- Н. а. м п. федеральних органів виконавчої влади I, 4, § 2 (5) - с. 106 - 107

- Офіційне опублікування і набрання чинності Н. а. м п. I, 4, § 3 (1) - с. 108 - 111

- Система Н. а. м п. I, 4, § 2 (1) - с. 95 - 98

Нотаріальна форма угод II, 12, § 5 (6) - с. 472 - 473

О

Обман як підставу оспорімості угод II, 13, § 3 (8) - с. 502 - 503

Оборотоздатність речей II, 11, § 2 (2) - с. 401 - 402

Зворотна дія нормативних актів I, 4, § 3 (2) - с. 111 - 112

Загальна

- О. довіреність, см. Генеральна довіреність

- О. правоздатність II, 7, § 2 (2) - с. 237 - 238

Загальна частина цивільного права I, 2, § 4 (1) - с. 56 - 57; I, 2, § 4 (2) - с. 58 - 59

Загальне право I, 1, § 2 (1) - с. 16 - 17, см. Англо-американська правова система

Загальна правонаступництво, см. Універсальне правонаступництво

Товариства взаємного страхування II, 9, § 2 (3) - с. 336

Громадська організація II, 9, § 8 (3) - с. 358 - 359

Громадський рух II, 9, § 8 (3) - с. 360

Суспільне об'єднання

- Види О. о. II, 9, § 8 (3) - с. 358 - 360

- Поняття О. о. II, 9, § 8 (1) - с. 355 - 357

- Права і обов'язки членів О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 358

- Управління О. о. II, 9, § 8 (2) - с. 357 - 358

Громадський фонд II, 9, § 9 (2) - с. 361

Товариство з додатковою відповідальністю II, 8, § 3 (3) - с. 290 - 291

Товариство з обмеженою відповідальністю

- Відчуження (відступлення) частки у О. с. о. о. II, 8, § 3 (2) - с. 288 - 289

- Поняття О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 284 - 285

- Права та обов'язки учасника О. с. о. о. II, 8, § 3 (2) - с. 287 - 290

- Перетворення О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 287

- Управління О. с. о. о. II, 8, § 3 (1) - с. 285 - 286

Загальні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627

Громади нечисленних народів II, 9, § 2 (3) - с. 336

Звичай I, 4, § 1 (5) - с. 93

звичай

- О. ділового обороту I, 4, § 1 (5) - с. 95

- О. як джерело цивільного права I, 4, § 1 (1) - с. 80

- О. майнового обороту I, 4, § 1 (5) - с. 92 - 95

Об'єднання капіталів, см. Господарське товариство

Об'єднання осіб, см. Господарське товариство

об'єднання роботодавців

- Види О. р. II, 9, § 6 (1) - с. 351

- Поняття О. р. II, 9, § 6 (1) - с. 350 - 351

- Права і обов'язки членів О. р. II, 9, § 6 (2) - с. 352

Об'єднання юридичних осіб

- Види О. ю. л. II, 9, § 5 (3) - с. 349 - 350

- Поняття О. ю. л. II, 9, § 5 (1) - с. 345 - 347

- Права і обов'язки учасників О. ю. л. II, 9, § 5 (2) - с. 347 - 348

Об'єктивна відповідальність III, 16, § 3 (1) - с. 610 - 613

Об'єкти цивільних правовідносин

- Речі як О. г. п., См. Речі

- Майно як О. р п. II, 11, § 1 (4) - с. 398 - 400

- Матеріальні та нематеріальні блага як О. р п. II, 11, § 1 (1 - 3) - с. 394 - 398

- Поняття О. р п. II, 5, § 1 (1) - с. 119; II, 5, § 3 (3) - с. 128 - 130; II, 11, § 1 (1) - с. 393 - 394

Оголошення громадянина померлим

- Поняття О. р у. II, 6, § 9 (3) - с. 201 - 202

- Наслідки О. р у. II, 6, § 9 (3) - с. 202

Обов'язкове представництво III, 14, § 4 (2) - с. 549

Зобов'язальне право як підгалузь цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 60

зобов'язальні правовідносини

- Договірні і позадоговірні О. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39

- Поняття О. п. I, 2, § 2 (3) - с. 38 - 39; II, 5, § 4 (4) - с. 133 - 134

- Участь публічно-правових утворень в О. п. II, 10, § 2 (3) - с. 385 - 388

Обмежений судовий імунітет держави II, 10, § 2 (6) - с. 391 - 392

Обмежувальне тлумачення цивільно-правових норм I, 4, § 3 (5) - с. 116

односторонні угоди

- Механізм дії О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 449 - 451

- Поняття О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448

- Правостворюючі, правозмінюючі і правоприпиняючі О. с. II, 12, § 3 (2) - с. 448 - 449

Одностороння реституція II, 13, § 4 (5) - с. 514 - 515

Одухотворені речі II, 11, § 2 (5) - с. 417

опіка

- Органи О. та піклування II, 6, § 7 (2) - с. 185 - 186

- Поняття і цілі О. II, 6, § 7 (1) - с. 183 - 185

- Припинення О. II, 6, § 7 (5) - с. 190 - 192

Опікун II, 6, § 7 (1) - с. 184

- Особи, які призначаються О. II, 6, § 7 (3) - с. 186 - 188

- Права і обов'язки О. II, 6, § 7 (4) - с. 188 - 190

Певні терміни III, 17, § 1 (3) - с. 627

орган

- О. громадської самодіяльності II, 9, § 8 (3) - с. 360

- О. опіки та піклування II, 6, § 7 (2) - с. 185 - 186

- О. публічної влади II, 10, § 1 (2) - с. 377; II, 10, § 1 (3) - с. 379 - 381

- О. юридичної особи II, 7, § 2 (3) - с. 240 - 242

Ордерні цінні папери II, 11, § 3 (2) - с. 423 - 424

Ордерний індосамент II, 11, § 3 (2) - с. 424

Особлива частина цивільного права I, 2, § 4 (2) - с. 59 - 61

Підстава угоди II, 12, § 2 (3) - с. 442 - 445

Підстави виникнення цивільних правовідносин, см. Юридичний факт

оспоримость угод

- О. с., Скоєних в результаті зловмисної угоди представника однієї сторони з другою II, 13, § 3 (11) - с. 505

- О. с. громадянина, яка здатна розуміти значення своїх дій або керувати ними II, 13, § 3 (6) - с. 500 - 501

- О. с. громадянина, обмеженого судом у дієздатності II, 13, § 3 (5) - с. 499

- О. с., Скоєних внаслідок збігу тяжких обставин (кабальні угод) II, 13, § 3 (12) - с. 505 - 506

- О. с., Скоєних неповнолітніми у віці від 14 до 18 років II, 13, § 3 (4) - с. 498 - 499

- О. с., Скоєних під впливом помилки II, 13, § 3 (7) - с. 501 - 502

- О. с., Скоєних під впливом обману II, 13, § 3 (8) - с. 502 - 503

- О. с., Скоєних під впливом насильства II, 13, § 3 (9) - с. 503

- О. с., Скоєних під впливом загрози II, 13, § 3 (10) - с. 504

- О. с., Скоєних з виходом за межі повноважень на вчинення правочину II, 13, § 3 (3) - с. 496 - 498

- О. с., Скоєних з виходом за межі правоздатності юридичної особи II, 13, § 3 (2) - с. 494 - 496

- Загальні підстави О. с. II, 13, § 3 (1) - с. 493 - 494

- Поняття О. с. II, 13, § 1 (3) - с. 484 - 486

- Спеціальні підстави О. с. II, 13, § 3 (13) - с. 506 - 508

Здійснення цивільних прав, див. Зловживання правом, Виконання цивільно-правових обов'язків, Межі здійснення цивільних прав

- О. р п. Відповідно до її соціальним призначенням III, 14, § 2 (4) - с. 534 - 535

- О. р п. Як розділ курсу цивільного права I, 3, § 2 (2) - с. 75

- Поняття О. р п. III, 14, § 1 (1) - с. 520 - 522

- Принцип безперешкодного О. р п. I, 2, § 3 (3) - с. 53

- Фактичні і юридичні способи О. р п. III, 14, § 1 (2) - с. 522 - 523

відповідальність

- Цивільно-правова О. за заподіяння майнової та моральної шкоди III, 16, § 1 (4) - с. 592

- Договірна і позадоговірна цивільно-правова О. III, 16, § 1 (4) - с. 592 - 593

- Часткова і солідарна О. III, 16, § 1 (4) - с. 594 - 595

- О. за порушення грошового зобов'язання III, 16, § 3 (3) - с. 617 - 620

- О. основного порушника і субсидіарну О. III, 16, § 1 (4) - с. 595 - 596

- О., що наступає незалежно від вини основного порушника (об'єктивна О.) III, 16, § 3 (1) - с. 610, див. Непереборна сила, Ризик, Випадок

- Об'єкти О. III, 16, § 3 (4) - с. 620 - 623

- Підстави і умови О. III, 16, § 2 (1) - с. 597 - 598

- Особливості цивільно-правової О. III, 16, § 1 (2) - с. 587 - 590

- Поняття цивільно-правової О. III, 16, § 1 (3) - с. 590 - 591

- Поняття юридичної О. III, 16, § 1 (1) - с. 585 - 587

- Переддоговірна О. III, 16, § 2 (2) - с. 600

- Застосування О. III, 16, § 3 (3) - с. 601 - 602

- Розмір О. III, 16, § 3 (2) - с. 614, див. Неустойка

- Регресних О. III, 16, § 1 (4) - с. 596 - 597

- Змішана О. III, 16, § 3 (2) - с. 616 - 617

- Функції цивільно-правової О. III, 16, § 1 (3) - с. 591 - 592

Відмова від договору як міра оперативного впливу III, 15, § 3 (2) - с. 573 - 574

Відкрите акціонерне товариство

- Відкрита (публічна) підписка на акції О. а. о. II, 8, § 3 (5) - с. 298
 Всім доброго часу доби! 42 сторінка |  Всім доброго часу доби! 43 сторінка |  Всім доброго часу доби! 44 сторінка |  Всім доброго часу доби! 45 сторінка |  Всім доброго часу доби! 46 сторінка |  Всім доброго часу доби! 47 сторінка |  Всім доброго часу доби! 48 сторінка |  Всім доброго часу доби! 49 сторінка |  Всім доброго часу доби! 50 сторінка |  Всім доброго часу доби! 51 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати