Головна

Обчислити значення арифметичних виразів і .

  1. Або Восстановить исходные значения - для відновлення первісних значень усіх змінних, значення яких містяться у клітинках "изменяемые".
  2. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
  3. Астрономія та визначення часу.
  4. В сучасних умовах психологічні аспекти ритмічних процесів в житті і діяльності людини набувають все більше значення.
  5. Взаємодія і зміна літературних напрямів, їх вплив на критику. Значення творчості І. П. Котляревського. Роль фольклористики в активізації суспільного критицизму
  6. Виберіть номер точного визначення.
  7. Вибрати номер точного визначення.

1. Клацніть мишею по будь-якому місцю в робочому документі - у полі з'явиться хрестик, що позначає позицію, з якої починається введення.

2. Введіть із клавіатури символи в наступній послідовності: 31+7/5.

3. Введіть із клавіатури знак рівності, нажавши клавішу =. Mathcad обчислює значення виразу й виводить праворуч від знака рівності результат.

4. Клацніть мишею праворуч унизу біля цифри 5 і натисніть клавішу <Backspace>. Тепер значення виразу не визначено, місце введення позначене чорним маркером й обмежене кутовою рамкою.

5. Введіть із клавіатури цифру 4 і клацніть мишею поза рамкою.

Обчислити значення виразу, що містить змінні: при t=0.7, а=4.

1. Клацніть мишею по вільному місцю в робочому документі та введіть із клавіатури символи а:=.

2. Введіть із клавіатури символ 4 і клацніть по вільному місцю поза полем введення.

3. Клацніть мишею по вільному місцю в робочому документі та введіть із клавіатури t:=0.75.

4. Клацніть мишею по вільному місцю в робочому документі та Введіть із клавіатури формулу в такий спосіб: . Поставте знак = і клацніть по вільному місцю поза полем введення.

Якщо при введенні виразу була припущена помилка, виділіть неправильний символ кутовою рамкою (клацніть мишею праворуч унизу біля символу), видаліть виділений символ (натисніть клавішу <Backspace>) і введіть у позначеній позиції виправлення.

Mathcad читає й виконує введенні вирази зліва направо і зверху вниз, тому стежте, щоб вирази для обчислення розташовувалися справа або нижче певних для нього значень змінних.

Визначити функцію , обчислити її значення при х =1.2 і побудувати таблицю значень функції для х [0, 10] із кроком 1.

1. Клацніть по вільному місцю в робочому документі, введіть із клавіатури .

2. Клацніть по вільному місцю в робочому документі нижче формули та введіть із клавіатури f(1.2)=. Відразу після введення знака рівності негайно виводиться обчислене значення функції f(x) при х = 1.2.

3. Задати дискретні значення аргументу х Є [0, 10] із кроком 1, клацнувши по вільному місцю в робочому документі, введіть із клавіатури х := 0, 1; 10.

4. Клацнувши по вільному місцю в робочому документі, введіть із клавіатури f(x)=.

У результаті під ім'ям функції з'явиться таблиця значень функції

Перетворення алгебраїчних виразів

У Mathcad можна виконати наступні символьні перетворення алгебраїчних виразів:

simplify (спростити) виконати арифметичні операції, навести подібні, скоротити дріб, використати для спрощення основні тотожності (формули скороченого множення, тригонометричні тотожності й т.п.);

expand (розгорнути) розкрити дужки, перемножити й навести подібні;

factor (розкласти на множники) надати, якщо можливо, вираз у вигляді добутку простих співмножників;

substitute (підставити) замінити в алгебраїчному виразі букву або вираз іншим виразом;

convert to partial fraction розкласти раціональний дріб на найпростіші дроби.

Спростити вираз .

Для цього потрібно ввести даний вираз, виділити його та у меню Symbolics вибрати пункт Simplify.

Розкрити дужки й навести подібні у виразі x(z+1)2 - 2z(x+z).

Введіть вираз для перетворення, виділіть його й клацніть по рядку Expand у меню Symbolics. Результат (перетворений вираз) відображається в робочому документі праворуч від вихідного виразу.

Розкласти на множники вираз а2b + ab2 + 2abc + b2c + a2c+ ас2 + bc2.

Введіть вираз для перетворення, виділіть його й клацніть по рядку Factor у меню Symbolics. Результат відображається в робочому документі праворуч від вихідного виразу. При введенні виразу не забувайте вводити знак множення (<*>), а після введення показника ступеня натискати клавішу <пробіл>.

Розкласти на найпростіші дроби раціональний дріб .

Введіть вираз для перетворення, виділіть змінну х і клацніть по рядку Convert to Partial Fraction у пункті Variable меню Symbolics.

   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Знайомство з Excel. Основні положення | Структура документа Excel | Вправа 1. Обробка даних та форматування таблиці | Функції та обчислення за формулами | Вправа 2. Функції та обчислення за формулами | Табулювання функцій і побудова графіків | Вправа 4. Табулювання функцій і побудова графіків | В модулі Мастер функций , у категорії Математические, вибрати функцію МОПРЕД. | В модулі Мастер функций , у категорії Математические, вибрати функцію МОБР. | ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ В Mathcad |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати