Головна

Блок 17. Види зв'язків явищ

  1.  Авторитетна думка. Договор ... являє собою елементарну або складну систему волевиявлень, органічно втілювану у взаємному угоді сторін (О. А. Красавчиков).
  2.  Аксіома зв'язків.
  3.  Асоціальна сутність педагогічних явищ в кримінальному середовищі
  4.  Квиток № 4. Проаналізуйте етапи фрагмента уроку з точки зору реалізації міжпредметних зв'язків уроку математики з уроком навколишнього світу.
  5.  Блок 12. Ряди динаміки. Дослідження основних тенденцій розвитку явищ
  6.  Блок 12. Ряди динаміки. Дослідження основних тенденцій розвитку явищ в туризмі
  7.  Блок 16. Види зв'язків явищ

Всі явища об'єктивного світу знаходяться в причинно-наслідкових зв'язках і взаємно обумовлені. Пізнання соціально-економічних явищ означає пізнання їх у всіх або визначають зв'язках і взаимозависимостях. Однією з основних завдань статистики є встановлення причинно-наслідкових зв'язків, що діють в суспільні явища. Особливість зв'язків в соціально-економічних явищах полягає в тому, що їх закономірний характер проявляється лише в масі явищ.

Відомо що  , Тобто результативну ознаку у є функцією від ознаки-фактора х і для того, щоб впливати на у треба змінити х. Зв'язки між ознаками явищ і самими явищами можуть бути функціональними і кореляційними.

функціональні - Це такі зв'язки, в яких кожному значенню однієї ознаки х на одиницю відповідає зміна іншої ознаки у на строго певну величину. Наприклад, збільшення радіусу кола на 1 см. Призводить завжди до збільшення довжини окружності на 6,28 см., Т. К. Вона визначається за формулою

кореляційні - Це такі зв'язки, коли при одному і тому ж значенні ознаки х мають місце різні значення ознаки у, при цьому між ними існує співвідношення, коли певної зміни ознаки х відповідають середня зміна ознаки у.

У напрямку прийнято розрізняти дві форми зв'язку: пряму і зворотну. Прямий зв'язок, При якій з ростом ознаки-фактора, зростають значення результативної ознаки. У тому випадку, коли зі збільшенням ознаки-фактора, значення результативного зменшуються має місце Зворотній зв'язок.

За формою вираження розрізняють прямолінійні і криволінійні зв'язку. Прямолінійною називається зв'язок, яка може бути виражена рівнянням прямої. Зв'язок, яка може бути виражена рівнянням будь-якої кривої лінією, називається криволінійної.

У результаті статистичного аналізу виникає необхідність визначення ступеня тісноти зв'язку результативного фактора від варіації ознаки-фактора. Знаючи тісноту зв'язку між окремими факторами можна відібрати серед інших найбільш важливі і суттєві факториі осечі ті, які несуттєво впливають на результативну ознаку фактор.

Для оцінки тісноти зв'язку між факторами існують різні показники. Найпростішим з них є коефіцієнт кореляції знаків - коефіцієнт Г. Фетнера.  Розрахунок цього показника здійснюється обчисленням середніх значень обох ознак, а потім визначаються знаки відхилення від середньої для всіх значень взаємопов'язаних ознак. С- число збігів знаків відхилень індивідуальних значень від середньої, а Н - кількість розбіжностей знаків. Коефіцієнт приймає значення від -1 до +1. Якщо коефіцієнт має знак плюс, то є пряма залежність, якщо мінус, то зв'язок зворотна. Чим ближче коефіцієнт до одиниці, тим тісніше зв'язок. Розглянемо на прикладі розрахунок коефіцієнта Фетнера:

 Термін служби основних фондів (років) х  Витрати на ремонт основних фондів (млн. Руб.) У  Знак відхилення від середньої для х  Знак відхилення від середньої для у  Збіг знаків (С) і розбіжність знаків (Н)
 0,50,70,71,10,81.00,61,21,41,5  - - - - - + + + + +  - - - + - + - + + +  З З З Н З З Н З З З
 55  8,9      

Середній термін служби основних фондів складе  , А середні витрати на ремонт  млн. рублів. В останній графі таблиці вказані збіги і розбіжності знаків відхилень від середніх. Підставами їх в формулу Фетнера:

 , Отримана величина свідчить про те, що між терміном служби основних фондів і витратами на їх ремонт існує значна пряма залежність.

Ще один метод знаходження зв'язку між факторами - методом кореляції рангів і, зокрема, коефіцієнт кореляції рангів К. Спірмена  . В основі цього методу лежить розгляд різниці рангів значень ознак. Формула цього коефіцієнта:

 де n- Число порівнюваних пар, d- різницю між рангами (порядковими номерами) в двох рядах. Також як і коефіцієнт Фетнера цей коефіцієнт може знаходиться в межах від -1 до +1.

На прикладі годинної заробітної плати співробітників фірми з різним стажем роботи розглянемо застосування коефіцієнта кореляції рангів Спірмена.

При наявності однакових варіантів в рядах розподілу ранг для розрахунку береться як їх середнє арифметичне:

 Стаж роботи х (років)  Ранг по порядку  Годинна заробітна плата у (руб.)  Ранг по порядку  Ранг х для розрахунку  Ранг у для розрахунку   d   d2
 2,52,5  4,54,5  -20,5-0,5-1-1  0,250,25
             

Між стажем і годинної заробітної платою встановлено тісний кореляційний залежність.

Перевага коефіцієнта рангів Спірмена полягає в тому, що він може застосовуватися при будь-якій формі розподілу і для будь-яких ознак.

 
 Гранична помилка вибірки |  Основні види вибірки |  Блок 11. Мала вибірка |  Блок 12. Ряди динаміки. Дослідження основних тенденцій розвитку явищ в туризмі |  характеристики динаміки |  Дослідження тенденцій розвитку явищ |  Блок 13. Прогнозування на основі вивчення тренда |  Блок 14. Вивчення сезонних коливань в туризмі |  Блок 15. Поняття індексу, види індексів |  агрегатні індекси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати