На головну

інтегровані ІС

  1.  ІНТЕГРОВАНІ ПАКЕТИ

В інтегрованих ІС виділяють функціональні і забезпечують підсистеми. Функціональні підсистеми інформаційно обслуговують певні види діяльності, характерні для структурних підрозділів підприємства або функцій управління. Інтеграція функціональних підсистем в єдину систему досягається за рахунок створення і функціонування підсистем.

функціональні підсистеми

Розподіл ІС на функціональні підсистеми може будуватися за різними принципами:

- Предметного;

- Функціональним;

- Проблемному;

- Змішаного (предметно-функціональним).

При використанні предметного принципу виділяють підсистеми, що відповідають за управління окремими ресурсами: управління збутом, управління виробництвом, управління фінансами, управління персоналом і т.д. При цьому в підсистемах розглядається рішення задач на всіх рівнях управління забезпечуючи інтеграцію інформаційних потоків по вертикалі.

Функціональна підсистема є комплекс завдань з високим ступенем інформаційних обмінів (зв'язків) між завданнями. При цьому під завданням розуміється певний процес обробки інформації з чітко визначеним безліччю вхідний і вихідний інформації.

Склад функціональних підсистем визначається характером і особливостями автоматизируемой діяльності, галузевою належністю, формою власності, розміром підприємства.

застосування функціонального принципу передбачає виділення підсистем за напрямками діяльності: техніко-економічне планування, бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, перспективний розвиток.

 
 системи програмування |  Класифікація видів програмування від призначення або способу написання програм |  системи нумерації |  система счістленія |  Системи числення, що використовуються в комп'ютері |  Найбільш вживані в інформаційній технології коди |  технологія мультимедіа |  комп'ютерне відео |  Комп'ютерна анімація |  Звук в мультимедіа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати