Головна

На випускну кваліфікаційну роботу

  1.  А) принципова схема; б) епюри, що характеризують роботу модулятора
  2.  Введення в роботу з уявними образами
  3.  Повернення на роботу
  4.  Віковий розподіл у відсотках серед мають і не мають роботу
  5.  Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням
  6.  Гарантії при направленні працівників у службові відрядження і переїзді на роботу в іншу місцевість
  7.  Завершити роботу з ескізом.

Рецензія містить оцінку безпосередньо самої ВКР, аналіз її основних положень, підходів до розкриття теми, обґрунтованість висновків і т. П.

У цьому додатку наведені рекомендації по структурі рецензії, які рекомендується враховувати випусковим кафедрам при складанні форми рецензії на ВКР.

У рецензію рекомендується включати наступні розділи:

а) загальна характеристика випускної кваліфікаційної роботи: актуальність теми, її обґрунтування рецензентом; аргументованість автором ВКР мотивів вибору теми; здатність студента розробляти дослідницький апарат; правильність і логіка постановки питань (план роботи) для розгляду в ВКР; кількісна та якісна оцінка літературних джерел, залучених до висвітлення теми; якість проведення експериментів, рівень теоретичного осмислення; дотримання студентом основних вимог до структури, змісту та оформлення роботи;

б) характеристика основного змісту ВКР: Оцінка всебічності та глибини розкриття основної теоретичної проблеми; повнота і глибина подання до ВКР практичного досвіду, експериментального матеріалу, оцінка аналізу джерел з точки зору теорії питання; оцінка стилю викладу і його відповідність логіці теоретико-практичної спрямованості певного автором кола питань; ставлення автора до питань, що розглядаються, новизна думок, виражених в його оціночних судженнях з вивченої теми;

в) зауваження і питання за змістом дослідження;

г) оцінка результатів і якості ВКР: рівень і якість виконання ВКР; відповідність змісту ВКР заявленої теми; оцінка теоретичної і практичної значущості роботи; оцінка рівня оволодіння випускником дослідними навичками; оцінка якості підготовки студента; відповідність виконаної ВКР вимогам ГОС; рекомендація до захисту ВКР; пряма оцінка ВКР;

д) відмітка якості професійної підготовки студента, на основі тексту ВКР ( «незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно»).

Запропонована структура рецензії не виключає можливості змін (доповнень) з урахуванням досвіду роботи випускаючої кафедри і специфіки ВКР.


 
 Глава 3. Економічна частина |  Оформлення випускної кваліфікаційної роботи |  Деякі особливості роботи з Microsoft Word |  Особливості оформлення випускних кваліфікаційних робіт, присвячених проектування та розробки апаратно програмних засобів |  Науковий керівник і його обов'язки |  Рецензування випускної кваліфікаційної роботи |  Випускної кваліфікаційної роботи |  Підготовка до захисту і захист випускної кваліфікаційної роботи |  Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт |  Перевірці на відсутність плагіату в |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати