На головну

IX. Перелік указів Президента Російської Федерації, які стверджують систему і структуру федеральних органів виконавчої влади в період з 1991 р по 2001 р

  1.  Стратегія другого терміну президента Трумена
  2.  I. ДУМКИ ПРО градоначальніческого однодумність, А ТАКОЖ Про градоначальніческого єдиновладдя і про інше
  3.  I. Уряд Російської Федерації.
  4.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції
  5.  I.1. Періоди розвитку римського права
  6.  II період - індустріальний період
  7.  II. Сучасний світ і зовнішня політика Російської Федерації
 N і дата указу Президента  Назва
 Указ Президента РФ від 16.10.2001 N 1230  "Питання структури федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 17.05.2000 N 867  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 17.08.1999 N 1062  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 25.05.1999 N 651  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 22.09.1998 N тисяча сто сорок дві  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 30.04.1998 N 483  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 09.07.1997 N 710  "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента Російської Федерації і внесення змін в Структуру федеральних органів виконавчої влади, затверджену Указом Президента Російської Федерації від 14 серпня 1996 N 1177"
 Указ Президента РФ від 17.03.1997 N 249  "Про вдосконалення структури федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 14.08.1996 N тисячі сто сімдесят сім  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 14.08.1996 N 1176  "Про систему федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 21.02.1994 N 361  "Про вдосконалення діяльності в області інформатизації органів державної влади Російської Федерації"
 Указ Президента РФ від 10.01.1994 N 66  "Про структуру федеральних органів виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 30.09.1992 N 1149  "Про координаційних і консультативних органах, створюваних Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації, міністерствами і відомствами Російської Федерації"
 Указ Президента РФ від 30.09.1992 N 1148  "Про структуру центральних органів федеральної виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 30.09.1992 N 1147  "Про систему центральних органів федеральної виконавчої влади"
 Указ Президента РФ від 12.05.1992 N 511  "Про впорядкування системи державного управління"
 Указ Президента РРФСР від 19.12.1991 N 306  "Про деякі питання організації діяльності центральних органів державного управління РСФСР"
 Указ Президента РРФСР від 28.11.1991 N 242  "Про реорганізацію центральних органів державного управління РСФСР"
 Указ Президента РРФСР від 06.11.1991 N 172  "Про організацію роботи Уряду Української РСР в умовах економічної реформи"
 Указ Президента РРФСР від 11.09.1991 N 112  "Про роль Ради Міністрів Української РСР в системі виконавчої влади Російської Федерації"
 Указ Президента РРФСР від 22.08.1991 N 75  "Про деякі питання діяльності органів виконавчої влади в Українській РСР"

10 березня 2009 року N 261


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Федеральної ПРОГРАМІ

"РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

І НАУКИ УКРАЇНИ (2009 - 2013 РОКИ)

(В ред. Указу Президента РФ від 12.01.2010 N 59)

З метою вдосконалення системи державної служби Російської Федерації, підвищення результативності професійної службової діяльності державних службовців та відповідно до пункту 2 статті 18 Федерального закону від 27 травня 2003 р N 58-ФЗ "Про систему державної служби Російської Федерації" постановляю:

1. Здійснити в 2009 - 2013 роках заходи, спрямовані на подальше реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації.

2. Встановити, що основними напрямами реформування і розвитку системи державної служби Російської Федерації є:

формування системи державної служби Російської Федерації як цілісного державно-правового інституту, створення системи управління державною службою;

впровадження на державній службі Російської Федерації ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи;

підвищення ефективності державної служби Російської Федерації та результативності професійної службової діяльності державних службовців.

3. Затвердити федеральну програму "Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки)" (далі - Програма).

4. Визначити державним замовником - координатором Програми Адміністрацію Президента Російської Федерації.

Покласти на Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів здійснення функцій з планування реалізації та моніторингу заходів, передбачених Програмою, а також по контролю і координації діяльності федеральних органів виконавчої влади державних замовників та виконавців зазначених заходів.

(В ред. Указу Президента РФ від 12.01.2010 N 59)

5. Уряду Російської Федерації при формуванні проектів федерального бюджету на період до 2013 року передбачати в установленому порядку бюджетні асигнування на реалізацію Програми.

6. Керівнику Адміністрації Президента Російської Федерації щорічно інформувати Президента Російської Федерації про хід виконання Програми.

7. Рекомендувати органам державної влади суб'єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування в межах своїх бюджетних коштів:

взяти участь в реалізації заходів, передбачених Програмою;

розробити і затвердити програми розвитку державної цивільної служби суб'єктів Російської Федерації і муніципальної служби.

8. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент

Російської Федерації

Д. МЕДВЕДЄВ

Москва, Кремль

10 березня 2009 року

N 261

затверджено

Указом Президента

Російської Федерації

від 10 березня 2009 р N 261

ФЕДЕРАЛЬНА ПРОГРАМА

"РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

І НАУКИ УКРАЇНИ (2009 - 2013 РОКИ) "

(В ред. Указу Президента РФ від 12.01.2010 N 59)

ПАСПОРТ

федеральної програми "Реформування і розвиток системи

державної служби Російської Федерації

(2009 - 2013 роки) "

Найменування Програми - федеральна програма "Реформування і

розвиток системи державної служби

Російської Федерації (2009 - 2013 роки) "

Найменування, номер і - доручення Президента Російської Федерації від 1

дата прийняття рішення березня 2007 р N Пр-337, від 21 лютого 2008 р N

про розробку Програми Пр-279 і від 11 квітня 2008 р N Пр-644

Державний - Адміністрація Президента Російської Федерації

замовник - координатор

програми

Державні - Міністерство економічного розвитку Російської

замовники заходів Федерації, Міністерство внутрішніх справ

Програми Російської Федерації, Міністерство оборони

Російської Федерації, Міністерство освіти

і науки Російської Федерації, Міністерство зв'язку

і масових комунікацій Російської Федерації,

Міністерство юстиції Російської Федерації

Основні виконавці - Міністерство охорони здоров'я і соціального

заходів Програми розвитку Російської Федерації, Міністерство

економічного розвитку Російської Федерації,

Міністерство внутрішніх справ Російської

Федерації, Міністерство оборони Російської

Федерації, Міністерство освіти і науки

Російської Федерації, Міністерство зв'язку та

масових комунікацій Російської Федерації,

Міністерство фінансів Російської Федерації,

Міністерство юстиції Російської Федерації,

науково-дослідні, освітні та

інші організації, які визначаються на конкурсній

основі в установленому порядку

Мета Програми - створення цілісної системи державної

служби Російської Федерації (далі -

державна служба) за допомогою завершення

реформування її видів і створення системи

управління державною службою, формування

висококваліфікованого кадрового складу

державної служби, що забезпечує

ефективність державного управління,

розвиток громадянського суспільства та інноваційної

економіки

Завдання Програми - забезпечення взаємозв'язку видів державної

служби, а також державної і муніципальної

служби

формування сучасної правової основи

військової та правоохоронної служби,

вдосконалення правової основи

державної цивільної служби Російської

Федерації

створення системи управління державною

службою

формування системи моніторингу громадської

думки про ефективність державної служби та

результативності професійної службової

діяльності державних службовців

розробка і введення антикорупційних

стандартів у вигляді встановлення для

державної і муніципальної служби єдиної

системи заборон, обмежень, обов'язків і

дозволений, спрямованих на попередження

корупції

розвиток механізму попередження корупції,

виявлення і вирішення конфлікту інтересів на

державній службі

створення системи контролю діяльності

державних службовців з боку інститутів

громадянського суспільства

впорядкування і конкретизація повноважень

державних службовців, які повинні бути

закріплені в посадових регламентах

вироблення оптимальної системи взаємодії

інститутів громадянського суспільства і засобів

масової інформації з державними органами,

виключає можливість неправомірного

втручання в діяльність державних

службовців

вдосконалення механізму, що забезпечує

дотримання державними службовцями загальних

принципів службової поведінки, затверджених

Указом Президента Російської Федерації від 12

серпня 2002 N 885 "Про затвердження загальних

принципів службової поведінки державних

службовців "

регламентація функції з надання

консультативної допомоги федеральним органам

державної влади, органам державної

влади суб'єктів Російської Федерації, іншим

державним органам, утвореним у

Відповідно до Конституції Російської Федерації

(Далі - державні органи), з питань,

пов'язаних із застосуванням на практиці загальних

принципів службової поведінки державних

службовців

методологічне забезпечення діяльності

комісій щодо дотримання вимог до службового

поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

розробка механізму вжиття заходів щодо

запобігання конфлікту інтересів, в тому числі

після відходу державного службовця з

державної служби

розробка процедури, що забезпечує проведення

службових розслідувань випадків корупційних

проявів з боку державних службовців

регламентація питань, що стосуються підвищення

грошового утримання та оптимізації пенсійного

забезпечення державних службовців

вдосконалення роботи, спрямованої на

пріоритетне застосування заходів щодо попередження

корупції та боротьби з нею на державній

службі

впровадження в практику кадрової роботи

державних органів правила, відповідно

з яким тривалий, бездоганне і ефективне

виконання державним службовцем своїх

посадових обов'язків має в обов'язковому

порядку враховуватися при призначенні його на

вищу посаду, присвоєння йому військового

або спеціального звання, класного чину,

дипломатичного рангу або при заохоченні

вдосконалення організаційних і правових

механізмів професійної службової

діяльності державних службовців з метою

підвищення якості державних послуг,

що надаються державними органами громадянам

і організаціям

впровадження ефективних технологій і сучасних

методів кадрової роботи, спрямованих на

підвищення професійної компетентності,

мотивації державних службовців та забезпечення

умов для збільшення результативності їх

професійної службової діяльності

розробка системи заходів, спрямованих на

вдосконалення порядку проходження

державної служби та стимулювання

сумлінного виконання обов'язків

державної служби на високому

професійному рівні

скорочення зайвої чисельності державних

службовців з одночасним залученням на

державну службу найбільш

кваліфікованих фахівців і створення

адекватних матеріальних стимулів в залежності

від обсягу і результатів роботи державних

службовців

формування та реалізація програм підготовки

кадрів для державної служби та

професійного розвитку державних

службовців

розвиток системи додаткової

професійної освіти державних

службовців

вдосконалення системи державних

гарантій на державній службі

впровадження сучасних механізмів стимулювання

державних службовців

Терміни і етапи - 2009 - 2013 роки

реалізації Програми (I етап - 2009 - 2010 роки;

II етап - 2011 - 2013 роки)

Основні напрямки - формування системи державної служби як

реалізації Програми цілісного державно-правового інституту,

створення системи управління державною

службою

впровадження на державній службі

ефективних технологій і сучасних методів

кадрової роботи

підвищення ефективності державної служби та

результативності професійної службової

діяльності державних службовців

Обсяги та джерела - на весь період реалізації Програми за рахунок

фінансування коштів федерального бюджету передбачається

Програми 691 млн. Рублів, у тому числі:

на фінансування I етапу реалізації Програми

(2009 - 2010 роки) - 258,6 млн. Рублів;

на фінансування II етапу реалізації Програми

(2011 - 2013 роки) - 432,4 млн. Рублів

Очікувані результати - формування і розвиток видів державної

реалізації Програми служби

впровадження правових та організаційних механізмів

взаємозв'язку видів державної служби

створення необхідних умов для

професійного розвитку державних

службовців

розробка норм службової професійної етики

і правил ділової поведінки державних

службовців, а також механізмів, що забезпечують їх

дотримання

забезпечення відкритості державної служби та

її доступності громадському контролю

реалізація антикорупційних програм в системі

державної служби

уніфікація і методичний супровід

розробки посадових регламентів

державних службовців

створення і впровадження системи показників

результативності професійної службової

діяльності державних службовців,

диференційованих за напрямками діяльності

державних органів

вдосконалення порядку заміщення вакантних

посад державної служби на основі

конкурсу, що забезпечує рівний доступ громадян

до державної служби

впровадження та вдосконалення механізмів

формування кадрового резерву, проведення

атестації та ротації державних службовців

актуалізація змісту програм підготовки і

додаткової професійної освіти

державних службовців та впровадження сучасних

освітніх технологій в процес їх навчання

розробка і впровадження в державних органах

програм та індивідуальних планів

професійного розвитку державних

службовців

розробка і застосування в державних органах

сучасних механізмів стимулювання

державних службовців до виконання

обов'язків державної служби на високому

професійному рівні

регламентація і реалізація передбачених

законодавством Російської Федерації

додаткових державних гарантій житлових

прав державних службовців

розробка правових основ захисту державного

службовця і членів його сім'ї від насильства, погроз і

інших неправомірних дій у зв'язку з

виконанням ним посадових (службових)

обов'язків

Контроль виконання - контроль реалізації заходів Програми

Програми здійснює державний замовник -

координатор Програми

I. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності

її розв'язання програмними методами

Основні цілі і завдання реформування системи державної служби Російської Федерації були сформульовані в Концепції реформування системи державної служби Російської Федерації, затвердженої Президентом Російської Федерації в 2001 році (далі - Концепція).

Відповідно до Концепції створені основи єдиної системи державної служби, закладені правові, організаційні та економічні засади її функціонування.

У процесі реформування державної служби була сформована державна цивільна служба як вид державної служби, вибудувана система федеральної державної цивільної служби та державної цивільної служби суб'єктів Російської Федерації, закріплені принципи взаємозв'язку державної цивільної служби та муніципальної служби, розпочато перетворення військової служби, розроблені пропозиції щодо формування правових основ правоохоронної служби.

Важливим етапом реформування державної служби стало прийняття у 2003 році Закону "Про систему державної служби Російської Федерації", в 2004 році Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації". У 2007 році прийнято Федеральний закон "Про муніципальної службі в Російській Федерації".

З метою реалізації федеральних законів про державну службу були видані нормативні правові акти Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

Визначено нові підходи до формування кадрового складу державної цивільної служби, запроваджено конкурсний відбір на вакантні посади державної цивільної служби та конкретизовані кваліфікаційні вимоги до державних цивільних службовців, забезпечується участь незалежних експертів в атестаційних, конкурсних комісіях і в комісіях по дотриманню вимог до службового поводження і врегулювання конфлікту інтересів на державній цивільній службі.

Громадянським суспільством до державної служби пред'являються значно зрослі вимоги. Однак оцінка професійної службової діяльності державних службовців ще слабо пов'язана з тим, наскільки якісно виявляються в державному органі державні послуги громадянам та організаціям.

У роботі кадрових служб державних органів все ще використовуються застарілі технології, не ведеться цілеспрямована робота по залученню молодих перспективних кадрів.

Сучасні методи планування і регламентації праці державних службовців не набули широкого поширення, а передбачені законодавством Російської Федерації механізми стимулювання державних службовців до виконання обов'язків державної служби на високому професійному рівні не реалізуються повною мірою, що знижує мотивацію державних службовців.

Якість професійного навчання державних службовців в недостатній мірі відповідає потребам розвитку державної служби.

Зазначені проблеми в значній мірі пов'язані з відсутністю науково обґрунтованої і апробованої методики застосування норм законодавства Російської Федерації про державну службу. Проведення експериментів, розробка посадових регламентів, застосування нових кадрових технологій на державній службі не мають системного характеру. Недостатньо опрацьована методика проведення конкурсів на заміщення вакантних посад цивільної служби, кваліфікаційних іспитів і атестації державних службовців.

У належній мірі не забезпечується взаємозв'язок реформи державної служби з бюджетної, адміністративної, судової та військової реформами, реформою місцевого самоврядування та іншими перетвореннями в сфері державного управління.

Недостатня відкритість державної служби сприяє проявам бюрократизму і корупції.

Досвід здійснення заходів федеральної програми "Реформування державної служби Російської Федерації (2003 - 2005 роки)", продовженої на період 2006 - 2007 років Указом Президента Російської Федерації від 12 грудня 2005 р N 1437 "Про продовження терміну реалізації федеральної програми" Реформування державної служби Російської Федерації (2003 - 2005 роки) "на 2006 - 2007 роки", виявив складність і комплексний характер проблем реформування державної служби, необхідність постановки цілей і завдань наступного етапу реформування і розвитку державної служби.

Ряд напрямків реформування державної служби залишився нереалізованим, в тому числі положення Концепції та законодавства Російської Федерації про формування системи управління державною службою.

Реалізація цієї Програми дозволить завершити якісне перетворення системи державної служби, оптимізувати її організацію та функціонування на основі встановлених законодавством Російської Федерації принципів, впровадити на державній службі сучасні кадрові, інформаційні, освітні та управлінські технології.

II. Основні цілі і завдання Програми, термін та етапи

її реалізації, цільові індикатори та показники

1. Успішність реформування і розвитку системи державної служби залежить від розробки та реалізації заходів, спрямованих на модернізацію державної служби як єдиної системи, а також на практичне застосування нових технологій державного управління. Сучасна державна служба повинна бути відкритою, конкурентоспроможною і престижною, орієнтованої на результативну діяльність державних службовців щодо забезпечення виконання повноважень державних органів, повинна активно взаємодіяти з інститутами громадянського суспільства.

2. Мета Програми - створення цілісної системи державної служби за допомогою завершення реформування її видів і створення системи управління державною службою, формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби, що забезпечує ефективність державного управління, розвиток громадянського суспільства та інноваційної економіки.

3. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких основних завдань:

а) забезпечення взаємозв'язку видів державної служби, а також державної і муніципальної служби;

б) вдосконалення правової основи державної цивільної служби, формування сучасної правової основи військової і правоохоронної служби;

в) створення системи управління державною службою;

г) вдосконалення організаційних і правових механізмів професійної службової діяльності державних службовців з метою підвищення якості державних послуг, що надаються державними органами громадянам і організаціям;

д) розробка антикорупційних механізмів;

е) формування системи моніторингу громадської думки про ефективність державної служби та результативності професійної службової діяльності державних службовців;

ж) впровадження ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи, спрямованих на підвищення професійної компетентності державних службовців, забезпечення умов для їх результативної професійної службової діяльності;

з) розвиток системи підготовки кадрів для державної служби та додаткової професійної освіти державних службовців;

і) вдосконалення системи державних гарантій на державній службі;

к) впровадження сучасних механізмів стимулювання державних службовців.

4. Практика реалізації Концепції та федеральної програми "Реформування державної служби Російської Федерації (2003 - 2005 роки)", досвід вдосконалення державного управління в зарубіжних країнах показують, що впровадження сучасних принципів і технологій на державній службі є тривалим і складним процесом. Пропоновані заходи щодо реформування та розвитку системи державної служби припускають їх здійснення в два циклу бюджетного планування. Таким чином, Програма носить середньостроковий характер і реалізується в 2009 - 2013 роках в два етапи.

5. На першому етапі (2009 - 2010 роки) має бути з урахуванням правозастосовчої практики удосконалити федеральне законодавство в сфері державної служби; організувати методичну допомогу суб'єктам Російської Федерації і муніципальних утворень у розвитку державної цивільної служби суб'єктів Російської Федерації і муніципальної служби; створити правові та організаційні засади єдиної системи управління державною службою; розробити та впровадити механізми протидії корупції; завершити розробку сучасних кадрових, освітніх, інформаційних та управлінських технологій і механізмів, що забезпечують результативність професійної службової діяльності державних службовців.

6. На другому етапі (2011 - 2013 роки) належить здійснювати моніторинг громадської думки про ефективність державної служби та результативності професійної службової діяльності державних службовців; провести комплекс заходів, спрямованих на підвищення престижу державної служби; сформувати механізми забезпечення державних гарантій для державних службовців; забезпечити впровадження сучасних кадрових, освітніх, інформаційних та управлінських технологій на державній службі; завершити формування єдиної системи управління державною службою.

7. Оцінка ступеня досягнення поставлених цілей і завдань проводиться на основі цільових індикаторів і показників Програми згідно з додатком. Цільові індикатори та показники розраховуються за методиками, які розробляються в рамках реалізації Програми. Моніторинг цільових показників та індикаторів здійснюється починаючи з року, наступного за твердженням методики розрахунку відповідного показника. Базові значення показників визначаються на початку розрахункового періоду.

III. Основні заходи, передбачені Програмою

8. Основні заходи щодо реформування та розвитку державної служби Російської Федерації визначаються цілями і стратегічними завданнями Програми і розроблені з урахуванням положень Федеральних законів "Про систему державної служби Російської Федерації" і "Про державну цивільну службу Російської Федерації", інших нормативно-правових актів про державну службу .

9. Комплекс заходів з реформування та розвитку системи державної служби, що забезпечують досягнення поставлених Програмою цілей і завдань, передбачається здійснювати за такими основними напрямками:

а) формування державної служби як цілісного державно-правового інституту, створення системи управління державною службою виходячи з таких пріоритетів:

завершення розробки нормативних правових актів, пов'язаних з реформуванням державної служби, вдосконалення законодавства Російської Федерації в цій сфері;

забезпечення взаємозв'язку видів державної служби, а також державної і муніципальної служби;

створення системи управління державною службою;

розробка та реалізація заходів з протидії корупції;

розвиток механізму виявлення та розв'язання конфлікту інтересів на державній службі;

впровадження механізмів, що забезпечують здійснення державними службовцями професійної службової діяльності відповідно до загальних принципів службової поведінки;

підвищення престижності державної служби;

розробка ефективних інструментів взаємодії державної служби з інституціями громадянського суспільства з метою підвищення відкритості державної служби;

б) впровадження на державній службі ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи виходячи з таких пріоритетів:

проведення кадрової політики, яка передбачає облік професійних заслуг і моральних якостей державних службовців;

застосування сучасних організаційно-управлінських технологій і методів роботи з кадрами на державній службі, що сприяють підвищенню професійної компетентності і мотивації державних службовців до результативної діяльності;

розвиток системи підготовки кадрів для державної служби та додаткової професійної освіти державних службовців;

в) підвищення ефективності державної служби та результативності професійної службової діяльності державних службовців виходячи з таких пріоритетів:

посилення мотивації державних службовців до підвищення якості державних послуг, що надаються державними органами громадянам і організаціям;

впорядкування і конкретизація повноважень державних службовців, які повинні бути закріплені в посадових регламентах;

впровадження сучасних технологій кадрової роботи, що забезпечують результативність професійної службової діяльності державних службовців відповідно до цілей і завдань державних органів;

розробка і застосування в державних органах сучасних механізмів стимулювання державних службовців до виконання обов'язків державної служби на високому професійному рівні;

розробка та впровадження ефективних управлінських технологій на державній службі;

розвиток системи державних гарантій, матеріального і нематеріального стимулювання державних службовців, впровадження принципів оплати праці за результатами роботи.

10. При реалізації Програми потрібно по кожному напрямку здійснити конкретні заходи.

Формування системи державної служби

як цілісного державно-правового інституту, створення

системи управління державною службою

11. У результаті реалізації заходів, передбачених Федеральної програмою "Реформування державної служби Російської Федерації (2003 - 2005 роки)", затвердженої Указом Президента Російської Федерації від 19 листопада 2002 N 1336, була визначена система державної служби Російської Федерації, встановлений статус державних цивільних службовців, прийнятий ряд нормативних правових актів, що регламентують питання проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної цивільної служби, атестації державних службовців, забезпечення дотримання вимог до службового поводження державних службовців та врегулювання конфлікту інтересів, порядок складання кваліфікаційного іспиту та інші питання.

Законодавством Російської Федерації визначені принципи взаємозв'язку видів державної служби, закріплені єдність правових і організаційних основ державної служби, системний підхід до організації державної служби, а також принципи взаємозв'язку державної і муніципальної служби.

Разом з тим практична діяльність структурних підрозділів державних органів, які здійснюють функції, пов'язані з реалізацією законодавства Російської Федерації про державну службу, недостатньо скоординована. Потрібні створення організаційної структури управління системою державної служби, формування нормативно-правової бази з цього питання і методичне забезпечення функціонування державних органів з управління державною службою на рівні суб'єктів Російської Федерації.

Прийняття нормативних правових актів про систему управління державною службою Російської Федерації забезпечить однаковість принципів і підходів до управління державної цивільної службою в суб'єктах Російської Федерації, поліпшить координацію проведених на державній службі перетворень і створить основу для єдиної системи їх науково-методичного та консультаційного супроводу.

Сучасна державна служба повинна бути орієнтована на забезпечення прав і законних інтересів громадян, створення механізмів взаємодії інститутів громадянського суспільства і державної служби, протидію корупції на державній службі, підвищення престижу державної служби та авторитету державних службовців.

12. Для вирішення зазначених завдань необхідно:

а) уніфікувати основні принципи проходження видів державної служби;

б) розробити рекомендації щодо розвитку законодавства Російської Федерації, що регулює державну цивільну службу в суб'єктах Російської Федерації, а також програму надання методологічної допомоги суб'єктам Російської Федерації і муніципальних утворень з питань державної цивільної служби та муніципальної служби;

в) забезпечити проведення моніторингу практики застосування законодавства Російської Федерації у сфері державної служби;

г) розробити організаційну модель і єдині принципи функціонування органів з управління державною службою;

д) створити єдину систему науково-методичного забезпечення та надання консультативної допомоги з питань державної служби;

е) оптимізувати процедуру участі незалежних експертів в роботі конкурсних і атестаційних комісій, а також комісій з дотримання вимог до службового поводження і врегулювання конфлікту інтересів;

ж) виробити оптимальну систему взаємодії інститутів громадянського суспільства і засобів масової інформації з державними органами, що виключає можливість неправомірного втручання в діяльність державних службовців;

з) створити і реалізувати механізми перевірки дотримання вимог до службового поводження державних службовців та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

і) розробити процедури розгляду випадків неетичної поведінки державних службовців;

к) доопрацювати механізм подання державними службовцями відомостей про їх доходи, майно і зобов'язання майнового характеру, а також про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру членів їх сім'ї (дружина (чоловік і жінка) і неповнолітніх дітей);

л) розробити і реалізувати комплекс заходів з протидії корупції на державній службі, приділивши пріоритетну увагу питанням попередження корупції;

м) розробити і ввести антикорупційні стандарти в вигляді встановлення для державної і муніципальної служби єдиної системи обов'язків, заборон і обмежень, спрямованих на попередження корупції;

н) удосконалювати механізм забезпечення дотримання державними службовцями загальних принципів службової поведінки, затверджених Указом Президента Російської Федерації від 12 серпня 2002 N 885 "Про затвердження загальних принципів службової поведінки державних службовців";

о) регламентувати функцію з надання консультативної допомоги державним органам з питань, пов'язаних із застосуванням на практиці загальних принципів службової поведінки державних службовців;

п) розробити механізм вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів, в тому числі після відходу державного службовця з державної служби;

р) розробити процедуру проведення службових розслідувань випадків корупційних проявів;

с) регламентувати питання підвищення грошового утримання та оптимізації пенсійного забезпечення державних службовців;

т) розробити і реалізувати за допомогою засобів масової інформації програми, спрямовані на підвищення престижу державної служби та формування позитивного ставлення громадян до державних службовців.

Впровадження на державній службі ефективних технологій

і сучасних методів кадрової роботи

13. При формуванні кадрового складу державної служби його основу повинні складати фахівці, здатні в сучасних умовах використовувати в роботі ефективні технології державного управління. В апаратах органів законодавчої, виконавчої та судової влади необхідно створити умови для планування сталого кар'єрного зростання державних службовців, бездоганно і ефективно виконують посадові обов'язки, для систематичного оновлення і ротації кадрів.

У процесі формування кадрового складу державної служби вирішальне значення має використання сучасних організаційно-управлінських технологій і методів кадрової роботи.

Формування професійної державної служби вимагає вдосконалення системи підготовки кадрів і додаткової професійної освіти державних службовців. Особлива увага повинна бути приділена питанням додаткової професійної освіти осіб, що заміщають посади категорії "керівники", що відносяться до вищої групи посад державної служби.

Державні освітні стандарти вищої і середньої професійної освіти в галузі державного управління повинні відповідати реальним потребам державної служби. Програми додаткової професійної освіти державних службовців необхідно формувати з урахуванням програм державних органів з професійного розвитку державних службовців, заснованих на індивідуальних планах професійного розвитку державних службовців. У систему професійної підготовки і додаткової професійної освіти державних службовців необхідно впровадити нові механізми, що забезпечують ефективне використання наявних ресурсів і підвищення якості освіти на основі оновлення його структури, змісту і технологій навчання.

14. Для вирішення названих завдань необхідно:

а) розробити комплекс заходів щодо формування сучасного кадрового резерву державної служби з метою забезпечення наступності та передачі накопиченого професійного досвіду державних службовців молодим фахівцям;

б) створити систему мотивації кар'єрного зростання державних службовців як важливого умови проходження державної служби;

в) розробити та забезпечити застосування сучасних методик проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, атестації державних службовців, їх ротації, формування кадрового резерву, вирішення інших кадрових питань;

г) підвищити на основі розробки і використання науково обґрунтованих методик об'єктивність оцінки професійних знань і навичок громадян при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад та на включення до кадрового резерву, а державних службовців - при проведенні зазначених конкурсів, атестації, кваліфікаційних іспитів;

д) впровадити в практику кадрової роботи державних органів правило, відповідно до якого тривалий, бездоганне і ефективне виконання державним службовцем своїх посадових (службових) обов'язків має в обов'язковому порядку враховуватися при призначенні його на вищу посаду, присвоєння йому військового або спеціального звання, класного чину , дипломатичного рангу або при заохоченні;

е) запровадити на державній службі механізми стратегічного кадрового планування;

ж) уніфікувати методи кадрової роботи, що застосовуються в різних органах державної влади;

з) автоматизувати кадрові процедури і впровадити інформаційні технології в систему управління кадровими ресурсами;

і) удосконалювати науково-методичне, навчально-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення додаткової професійної освіти державних службовців;

к) визначати пріоритетні напрямки додаткової професійної освіти державних службовців виходячи з перспективних цілей і завдань державних органів і враховувати їх при формуванні програм державних органів з професійного розвитку цивільних службовців;

л) підвищити якість освітніх програм в області юриспруденції, економіки, державного управління;

м) посилити антикорупційну складову в освітніх програмах додаткової професійної освіти державних службовців;

н) удосконалювати механізм державного контролю за якістю роботи освітніх установ вищої і додаткової професійної освіти, в яких державні службовці освоюють освітні програми додаткової професійної освіти;

о) підвищити ефективність додаткової професійної освіти державних цивільних службовців, що заміщають посади категорії "керівники";

п) забезпечити впровадження в систему додаткової професійної освіти державних службовців сучасних освітніх та інформаційних технологій;

р) удосконалювати механізм формування, розміщення та виконання державного замовлення на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування державних службовців.

Підвищення ефективності державної служби

і результативності професійної службової діяльності

державних службовців

15. Основними напрямками підвищення ефективності державної служби є розробка і впровадження механізмів, що забезпечують результативність професійної службової діяльності державних службовців. В даний час показники службової діяльності державних службовців недостатньо орієнтовані на результативність їх праці, на досягнення цілей і пріоритетів державних органів. Рівень грошового утримання державних службовців слабо залежить від результатів їхньої праці. Система додаткової професійної освіти державних цивільних службовців також не в належній мірі націлена на підвищення результативності їх професійної службової діяльності.

Необхідно забезпечити належні умови для якісного виконання державними службовцями своїх посадових (службових) обов'язків, для ефективного функціонування державної служби.

Цьому можуть сприяти впровадження в сферу державної служби сучасних інформаційних технологій управління і вдосконалення системи організації професійної службової діяльності державних службовців.

Необхідно розробити збалансовану систему показників результативності професійної службової діяльності державних службовців, а також посилити стимули до належного виконання ними посадових регламентів.

Підвищення рівня соціальної захищеності державних службовців, вдосконалення системи державних гарантій, створення сучасної системи матеріального і нематеріального стимулювання праці державних службовців, оптимізація порядку оплати праці на державній службі є необхідними умовами успішного розвитку системи державної служби, ефективного досягнення поставлених перед нею цілей.

16. Для вирішення перерахованих завдань необхідно:

а) забезпечити відображення цілей та завдань державних органів в показниках результативності професійної службової діяльності державних службовців;

б) розробити об'єктивні критерії оцінки ефективності професійної службової діяльності державних службовців;

в) розробити моделі посадових регламентів, що дозволяють упорядкувати і конкретизувати посадові (службові) обов'язки державних службовців, що заміщають посади різних категорій;

г) впровадити методики розробки посадових регламентів державних службовців та їх перегляду при зміні адміністративних регламентів виконання державних функцій або надання державних послуг;

д) удосконалювати методику оцінки професійних знань і навичок державних службовців, передбачених в їх посадових регламентах;

е) передбачати в програмах державних органів з професійного розвитку державних службовців вивчення державними службовцями правових і морально-етичних аспектів управлінської діяльності;

ж) підвищити рівень правової і соціальної захищеності державних службовців;

з) удосконалювати структуру грошового утримання (грошової винагороди), грошового забезпечення федеральних державних службовців з урахуванням особливостей видів державної служби з метою підвищення частки окладу грошового утримання в загальному розмірі грошового утримання (грошової винагороди), грошового забезпечення;

і) удосконалювати правовий механізм регулярної індексації грошового утримання (грошової винагороди) державних службовців;

к) регламентувати особливий порядок оплати праці по окремих посадах державної служби в залежності від показників результативності професійної службової діяльності державних службовців;

л) сформувати ефективну систему матеріального і нематеріального стимулювання державних службовців з урахуванням результатів їх професійної службової діяльності.

IV. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг фінансування реалізації Програми становить 691 млн. Рублів, у тому числі обсяг фінансування I етапу реалізації Програми - 258,6 млн. Рублів, II етапу - 432,4 млн. Рублів.

V. Реалізація Програми та контроль за ходом виконання

передбачених нею заходів

17. Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету на основі державних контрактів, що укладаються в установленому порядку з виконавцями заходів, передбачених Програмою, і на основі угод, що укладаються з відповідним суб'єктом Російської Федерації, муніципальним освітою.

18. Виконавці заходів, передбачених Програмою:

Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації;

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації;

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації;

Міністерство оборони Російської Федерації;

Міністерство освіти і науки Російської Федерації;

Міністерство зв'язку та масових комунікацій Російської Федерації;

Міністерство фінансів Російської Федерації;

Міністерство юстиції Російської Федерації;

науково-дослідні, освітні та інші організації, які визначаються на конкурсній основі в установленому порядку.

19. Організацію реалізації Програми та контроль за виконанням передбачених нею заходів здійснює державний замовник - координатор Програми.

Державний замовник - координатор Програми забезпечує проведення державної політики в галузі реформування і розвитку системи державної служби за допомогою координації затверджених федеральних і регіональних програм розвитку державної служби, взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Програми.

Державний замовник - координатор Програми щорічно уточнює заходи, передбачені Програмою, обсяги їх фінансування, а також стверджує розгорнутий перелік майбутніх заходів.

20. З метою забезпечення реалізації Програми федеральні органи виконавчої влади - державні замовники заходів Програми представляють державному замовнику - координатору Програми пропозиції щодо першочергових заходів з обґрунтуванням їх фінансування в черговому фінансовому році.

Державні замовники заходів Програми здійснюють розміщення державних замовлень в установленому порядку.

21. З метою забезпечення реалізації повноважень державного замовника - координатора Програми на Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів покладається здійснення функцій з планування та моніторингу реалізації заходів Програми, контролю і координації діяльності державних замовників і виконавців заходів Програми.

(В ред. Указу Президента РФ від 12.01.2010 N 59)

Загальний контроль за реалізацією Програми здійснює державний замовник - координатор Програми.

VI. Очікувані результати реалізації Програми

22. У результаті реалізації Програми повинні бути забезпечені:

а) формування і розвиток видів державної служби;

б) розробка і впровадження правових та організаційних механізмів взаємозв'язку видів державної служби, державної і муніципальної служби;

в) створення необхідних умов для професійного розвитку державних службовців;

г) розробка норм службової професійної етики та правил ділової поведінки державних службовців, а також механізмів, що забезпечують їх дотримання;

д) забезпечення відкритості державної служби та її доступності громадському контролю;

е) розробка і реалізація антикорупційних програм в системі державної служби;

ж) впровадження методики розробки посадових регламентів державних службовців та їх перегляду при зміні адміністративних регламентів державних органів;

з) розробка організаційної моделі та правових основ системи управління державною цивільною службою суб'єктів Російської Федерації;

і) створення методичної бази діяльності комісій з дотримання вимог до службового поводження і врегулювання конфлікту інтересів;

к) створення і впровадження системи показників результативності професійної службової діяльності державних службовців, диференційованих за напрямками діяльності державних органів;

л) вдосконалення порядку заміщення вакантних посад державної служби на основі конкурсу, що забезпечує рівний доступ громадян до державної служби;

м) впровадження та вдосконалення механізмів формування кадрового резерву, проведення атестації та ротації державних службовців;

н) актуалізація змісту програм додаткової професійної освіти державних службовців та впровадження сучасних освітніх технологій у процес їх навчання;

о) розробка і впровадження в державних органах програм та індивідуальних планів професійного розвитку державних службовців;

п) розробка і впровадження в державних органах сучасних механізмів стимулювання праці державних службовців;

р) реалізація встановлених законодавством Російської Федерації додаткових державних гарантій реалізації житлових прав державних службовців;

з) розробка правових основ захисту державного службовця (і членів його сім'ї) від насильства, погроз та інших неправомірних дій у зв'язку з виконанням ним посадових (службових) обов'язків.

додаток

до федеральної програмою

"Реформування і розвиток

системи державної служби

Російської Федерації

(2009 - 2013 роки) "

Цільові ІНДИКАТОРИ і показники ПРОГРАМИ *

------------------------------T---------------------T----------------------

Показники ¦Значеніе показника в¦Значеніе показника в

¦ кінці I етапу ¦ кінці II етапу

¦реалізаціі Програми ¦ реалізації Програми

¦ (2010 рік) ¦ (2013 рік)

------------------------------+---------------------+----------------------

Індекс довіри громадян до не менше 110% від не менше 130%

державним службовцям базового значення від базового значення

**

Кількість посад не менше 70% від числа 100% посад

державної служби, для посад державної

яких затверджені державної служби

посадові регламенти, служби

відповідні

встановленим вимогам

Частка державних не менше 70% від числа 100% державних

службовців, посадові державних службовців

регламенти яких містять службовців

показники результативності

Частка вакантних посад не менше 120% від не менше 150% від

державної служби, базового значення базового значення

заміщаються на основі

призначення з кадрового

резерву

Частка вакантних посад не менше 110% від не менше 130% від

державної служби, базового значення базового значення

заміщаються на основі конкурсу

Частка фахівців у віці не менше 150% від не менше 200% від

до 30 років, які мають стаж базового значення базового значення

державної служби понад

3 років

Частка громадян, що надійшли на не менше 120% від не менше 140% від

державну службу на базового значення базового значення

основі договору на навчання з

зобов'язанням наступного

проходження державної

служби, в загальній кількості

громадян, що надійшли на

державну службу

Число реалізованих не менше 112% від не менше 125% від

інноваційних базового значення базового значення

освітніх програм в

області державної

служби

Число державних щонайменше 200% від не менше 300% від

службовців, які взяли участь в базового значення базового значення

інноваційних програмах

професійної підготовки і

перепідготовки

державних службовців

Число державних не менше 150% від не менше 200% від

службовців, які пройшли навчання базового значення базового значення

відповідно до

державним замовленням на

професійну

перепідготовку, підвищення

кваліфікації та стажування, в

тому числі за межами

території Російської

Федерації

Число державних не більше 85% від не більше 70% від

службовців, які звільнилися з базового значення базового значення

державної служби до

досягнення ними граничного

віку перебування на

державній службі

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

* Моніторинг цільових індикаторів і показників здійснюється як щодо державної служби в цілому, так і за видами державної служби. Додаткові показники, пов'язані з особливостями видів державної служби, вводяться за підсумками реалізації відповідного заходу Програми.

** Базові значення показників визначаються після затвердження методики їх розрахунку і приймаються за 100% величини кожного показника на рік.

джерело публікації

В даному виді документ опублікований не був.

Початковий текст документу опубліковано у виданнях

"Російська газета", N 40, 11.03.2009 (Указ),

"Російська газета", N 43, 13.03.2009 (Федеральна програма),

"Збори законодавства РФ", 16.03.2009, N 11, ст. 1277.

Інформацію про публікації документів, що створюють дану редакцію, див. Довідку до цих документів.

Примітку до документа

КонсультантПлюс: примітка.

Початок дії редакції - 12.01.2010.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зміни, внесені Указом Президента РФ від 12.01.2010 N 59, вступили в силу з 12 січня 2010 року.

Назва документу

Указ Президента РФ від 10.03.2009 N 261

(Ред. Від 12.01.2010)

"Про федеральної програмі" Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки) "

указ

Федеральна програма "Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки)"

паспорт

I. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмними методами

II. Основні цілі і завдання Програми, термін та етапи її реалізації, цільові індикатори та показники

III. Основні заходи, передбачені Програмою

Формування системи державної служби як цілісного державно-правового інституту, створення системи управління державною службою

Впровадження на державній службі ефективних технологій і сучасних методів кадрової роботи

Підвищення ефективності державної служби та результативності професійної службової діяльності державних службовців

IV. Ресурсне забезпечення Програми

V. Реалізація Програми та контроль за ходом виконання передбачених нею заходів

VI. Очікувані результати реалізації Програми

Додаток. Цільові індикатори та показники програми

(Указ Президента РФ від 10.03.2009 N 261 (ред. Від 12.01.2010) "Про федеральної програмі" Реформування і розвиток системи державної служби Російської Федерації (2009 - 2013 роки) ")

 
 Міністерство енергетики Російської Федерації |  Федеральна служба з фінансових ринків |  Федеральне агентство з рибальства |  Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку |  Федеральна служба з екологічного, технологічного і атомного нагляду |  Федеральна служба з інтелектуальної власності |  Перелік органів виконавчої влади, переданих з ведення Уряду РФ у відання інших органів виконавчої влади |  IV. Федеральні фонди, державні корпорації і державні компанії |  V. Перелік скасованих і перетворених органів виконавчої влади і перерозподіл їх функцій |  VII. Перелік перетворених органів виконавчої влади і перерозподіл їх функцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати