На головну

Циклоалкани.

Циклоалкани, або циклани - це вуглеводи, містять у молекулі цикли (кільця), збудовані з атомів вуглецю (каброциклічні сполуки), пов'язані між собою - зв'язком. Загальна формула циклоалканів . Значить, молекули циклоалканів складаються зв'язаних між собою та замкнутих в кільце груп (метиленова група); звідси і інша їх назва - поліметиленові сполуки.

По номенклатурі ІЮПАК циклоалкани мають ті ж назви, що і алкани з тим же числом атому вуглецю, але з додатком - префіксом "цикло". Якщо у циклі заміщено більше одного атому водню на алкіни, то вказується номер вуглеводневого атому циклу, біля якого розміщені замісники. При цьому нумерація повинна бути проведена таким чином, щоб усі атоми циклу, маючи боковий ланцюг, мали найменший номер:

Хімічні властивості циклоалканів.

Для галогенів:

Для галогеновуглеводнів:

Реакція відбувається головним чином по іонному механізму за правилом Марковнікова.

Дія водню (гідрогеноліз). У присутності каталізаторів (платини, нікелю, паладія) водень з'єднується з циклопропаном та утворює пропан:

Окислення циклоалканів.

Циклоалкани, навіть циклопропан і циклобутан дуже стійкі до дії окисників. При підвищених температурах, під дією сильних окисників проходить розрив циклу з утворенням двохосновних кислот з тим же числом атомів карбону у молекулі:

Окремі представники. Використання.

Циклопропан - має наркотичну дію, використовується у хірургії; циклогексан використовують для добування адипінової кислоти, циклогенолу та циклогексанону.

Джерела та способи добування. Циклоалкани та їх похідні широко розповсюдженні в природі. Вони входять в склад нафти, ефірних масел та деяких інших природних сполук. Добування із галогенопохідних алканів:  5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Лекція № 1 | Література. | Ізотопи. Різновиди атомів з однаковими зарядами ядра (тобто атоми одного й того самого елемента) з різними масами називаються ізотопами. | Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. | Література. | Література. | Література. | Лекція № 5 | Література. | Література. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати