На головну

Розділ 24. Темперамент - 557

  1. Cтарьевщик - как ночное существо, тема Меланхолии, как ночного темперамента. Tема Сатурна
  2. III. Нейрофизиологические или нейродинамические теории темперамента.
  3. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  4. БИКС БЕЙДЕРБЕК: ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ
  5. Види маневру підрозділами
  6. Вимоги до базування авіаційних підрозділів і частин на аеродромах
  7. Висновки до ІІ розділу

пристосовується до оточення. На відміну від нього иксотимик володіє атлетичною статурою. Це спокійна, нечутлива людина із стриманими жестами і мімікою, з невисокою гнучкістю мислення, часто дріб'язковий. Пікнічна статура має циклотимик, його емоції коливаються між радістю і печаллю, він легко контактує з людьми і реалістичний в поглядах.

Теорія Кречмера набула найбільшого поширення в Європі. У США в 40-х рр. XX в. велику популярність придбала концепція темпераменту У. Шелдона. У основі його концепції лежить припущення про те, що тіло і темперамент - це два взаємозв'язаних між собою параметра людини. На думку автора, структура тіла визначає темперамент, який є його функцією. Шелдон виходив з гіпотези про існування основних типів статури, описуючи які він запозичував терміни з ембріології.

Їм було виділено три типи: 1) эндоморфный (з ендодерми утворюються переважно внутрішні органи); 2) мезоморфний (з мезодерми утворюється м'язова тканина); 3) эктоморфный (з ектодерми розвивається шкіра і нервова тканина). Людям з эндоморфным типом властива відносно слабка статура з надміром жирової тканини, для мезоморфного типу характерні струнке і міцне тіло, велика фізична сила, а для эктоморфного - крихка статура, плоска грудна клітка і довгі тонкі кінцівки із слабкою мускулатурою. По Шелдону, цим типам статур відповідають певні типи темпераментів, названі їм залежно від функції певних органів тіла: висцеротония (від лати. глхсет - нутрощі), соматотония (від греч. зота - тіло) і церебротония (від лати. сегеЬгит - мозок). Облич з переважанням певного типа статури Шелдон називає відповідно висцеротониками, со-матотониками і церебротониками і вважає, що кожна людина володіє всіма названими групами властивостей. Проте відмінності між людьми визначаються переважанням тих або інших властивостей (табл. 24.1).

У сучасній психологічній науці більшість конституційних концепцій повергаються гострій критиці із-занедооцінки в них ролісередовища і соціальних умов у формуванні психічних властивостей людини. Серйознішої уваги заслуговують концепції, засновані на розгляді особливостей функціонування нервової системи, що виконує домінуючу роль, що управляє, в організмі. Теорія зв'язку деяких загальних властивостей нервових процесів з типами темпераменту була запропонована И. П. Павловым і отримала подальший розвиток і експериментальне підтвердження в роботах його послідовників. Проведені Павловим дослідження заслужено розцінюються як найбільш значущі для розуміння фізіологічних основ темпераменту.

Завдяки дослідженням Павлова у вітчизняній психології склалися уявлення про темперамент як властивість особи, значною мірою обумовлену природженими характеристиками людини. Наприклад, Б. Г. Ананьев вважав, що основні властивості людини як представника вигляду Ното 5ар1еп5 виявляються не тільки в завдатках, але і в темпераменті.

Найбільший внесок у розвиток теорії темпераменту у вітчизняній психології вніс Би. М. Теплов. Його роботи, присвячені вивченню властивостей темпераменту, визначили не тільки сучасний погляд на проблему темпераменту, але і з'явилися основою для розробки подальших експериментальних досліджень темпераменту. Теплов відносив до властивостей темпераменту стійкі психічні  505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   Наступна

Частина IV. Психічні властивості особи | Залежність музичних здібностей у дітей від музичної обдарованості батьків | Розділ 23. Здібності - 547 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 23. Здібності - 549 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 23. Здібності - 551 | Короткий зміст | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 24. Темперамент - 555 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати