Головна

Розділ 21. Теоретичні і експериментальні підходи до дослідження особи - 493

  1. А) Демонстрация объектов и наглядных пособий
  2. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження
  3. Аналіз методів дослідження та характеристика обладнання
  4. Б) епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона
  5. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  6. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие
  7. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини

знайомився з терапією неврозів. З початку 90-х рр. 3. Фрейд працював разом з І. Брейером, застосовуючи метод гіпнотичного катарсису. Згодом Фрейд відійшов від практики гіпнотичного навіювання і перейшов до дослідження і інтерпретації сновидінь, вільно виникаючих асоціацій, обмовок, забуває. Тлумачення цього матеріалу Фрейд назвав методом психоаналізу. У нім вінубачав новий метод, нову техніку психотерапії.

Метод психоаналізу полягає в тому, що шляхом тривалих бесід з хворим до його свідомості доводиться дійсна причина його захворювання; він починає усвідомлювати те, що було витиснене. Відбувається, по виразу Фрейда, катарсис. Надалі Фрейд розповсюдив свою концепцію і на психіку здорової людини. В рамках даної теорії Фрейд дуже детально зупинився на механізмах людської поведінки.

Розглядаючи проблему поведінки, Фрейд виділяє дві потреби, які визначають психічну діяльність людини: либидозную і агресивну. Але оскільки задоволення цих потреб натрапляє на препятствия з боку навколишнього світу, вони витісняються, утворюючи область несвідомого. Але все таки іноді вони прориваються, обходячи «цензуру» свідомості, і виявляються у вигляді символів. Розкриваючи характер взаємодії даних потреб і можливості їх задоволення, Фрейд в структурі особи виділяє три основні компоненти: ид («Воно»), эго («Я») і супер-эго («Сверх-я»). Ид є саме тією ареною, де володарюють витиснені в область несвідомого інстинкти. Эго, з одного боку, слідує несвідомим інстинктам, а з іншої - підкоряється нормативам і вимогам реальності. Сунер-его - це сукупність моральних засад суспільства; воно виконує роль «цензора». Таким чином, це знаходиться в конфлікті, бо вимоги ид і супер-эго несумісні. Тому эго постійно вдається до захисних механізмів - витіснення, сублімації. Саме витіснення здійснюється неусвідомлено. При цьому мотиви, переживання, відчуття, які «переселяються» в область несвідомого, продовжують діяти у вигляді символів, у вигляді діяльності, яка прийнятна для «цензора».

На думку Фрейда, для здійснення різноманітних функцій і форм діяльності існує ціла система спеціальних механізмів (сублімація, проекція, перенесення, витіснення, регресія і т. д.). При цьому організм розглядається Фрейдом як складна енергетична система, керована законом збереження енергії. Тому якщо лібідо зупинене в одному з своїх проявів, воно повинне неминуче провести якісь інші эсрфекты. Супер-его забезпечує соціальну прийнятність цих ефектів. Проте якщо це йому не вдається, конфлікт між ид і супер-эго набуває загостреного характеру, нормальне функціонування системи порушується; блоковане лібідо знаходить свій вираз в різних хворобливих симптомах.

У цій конструкції особи, створеної Фрейдом, міститься припущення про складність, багатоплановість структур людської поведінки, і всі ці компоненти підпорядковані в основному біологічним законам. У теорії Фрейда реальні дії людини виступають символом потреби, «зацькованої» свідомістю. Тому, характеризуючи теорію психоаналізу, відомий вітчизняний психолог Ф. В. Бассин відзначав, що суть фрейдівського учення полягає у визнанні фатального антагонізму між витисненим переживанням і свідомістю. який приводить до антагонізму між людиною і соціальним середовищем.  444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   Наступна

Розділ 20. Особа - 483 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 485 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20'. Особа - 487 | Стійкість деяких особових якостей в часі | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 489 | Короткий зміст | Розділ 21. Теоретичні і експериментальні підходи до дослідження особи -491 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати