Головна

Розділ 21. Теоретичні і експериментальні підходи до дослідження особи -491

  1. А) Демонстрация объектов и наглядных пособий
  2. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження
  3. Аналіз методів дослідження та характеристика обладнання
  4. Б) епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона
  5. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  6. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие
  7. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини

будинок. У центрі уваги психіатрів опинилися особливості особи, що зазвичай виявляються у хворої людини. Надалі було встановлено, що багато виявлених ними особливостей є практично у всіх здорових людей, але у них ці особливості виражені помірно, а у хворих, як правило, гипертрофи-рованы. Це відноситься, наприклад, до тривожності і ригідності, загальмованості і збудливості.

Визначення особи лікарями-психіатрами давалися в термінах таких рис, за допомогою яких можна описати і цілком нормальну, і патологічну, і акцентуированную (як крайній варіант норми) особа. Проте і даний підхід з погляду психології представляється недосконалим. Річ у тому, що такі визначення для цілісного опису нормальної особи були дуже вузькими. У подібного типа визначення не входили якості особи, які за будь-яких умов, навіть якщо вони украй виражені, завжди позитивні, «нормальні». Це, наприклад, здібності, етичні якості і ряд інших особових властивостей.

Слід зазначити, що аж до початку XX в. філософський-літературний і клінічний підходи до дослідження особи були єдиними, в рамках яких робилися спроби проникнення в суть даного феномена. Лише у перші десятиліття XX в. особу стали вивчати психологи, які донині головним чином займалися дослідженням пізнавальних процесів і станів людини. Оскільки почало XX в. характеризувалося бурхливим розвитком експериментальних досліджень в психології, була зроблена спроба ввести в них математико-статистичну обробку даних з метою точної перевірки гіпотез і отримання достовірних фактів. У зв'язку з цим першочерговим завданням для психологів на довгі роки стала розробка надійних і валидных тестових методів дослідження нормальної особи.

Давайте детальніше зупинимося на деяких найбільш відомих концепціях і теоріях особи, а також їх класифікації.

Існують найрізноманітніші підходи до класифікації теорій і концепцій особи. Причому з цими відмінностями ми можемо зіткнутися не тільки в наукових роботах, але і в навчальних посібниках. Так, Р. С. Немов налічує принаймні 48 теорій особи, кожна з яких може бути оцінена по п'яти параметрах, підставою, що є, для класифікації.

За способом пояснення поведінки всі існуючі теорії особи можна розділити на психодинамічні, социодинамические і интеракционистские.

До психодинамічних відносяться теорії, що описують особу і що пояснюють поведінку людини виходячи з його психологічних, або внутрішніх, характеристик. З погляду социодинамических теорій головну роль в детерміації поведінки грають зовнішні ситуації. Тому в теоріях даного типу не додається істотного значення внутрішнім властивостям особи. Интеракционист-ские теорії засновані на принципі взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників в управлінні актуальними діями людини.

Наступною підставою для розділення теорій на типи є спосіб отримання даних про особу. З цієї точки зору всі теорії можна розділити на експериментальні і неекспериментальні. До експериментальних теорій осіб відносять теорії, побудовані на аналізі і узагальненні зібраних досвідченим  442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   Наступна

Розділ 20. Особа - 481 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 483 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 485 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20'. Особа - 487 | Стійкість деяких особових якостей в часі | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 489 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати