Головна

Розділ 20. Особа - 489

  1. А) Зависание сферы и имманентность способа бытия
  2. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  3. В зависимости от способа закрепления и существования норм права выделяют следующие виды его источников.
  4. В) целями, которые ставит перед собой личность, и способами их достижения.
  5. Види маневру підрозділами
  6. Вимоги до базування авіаційних підрозділів і частин на аеродромах
  7. Висновки до ІІ розділу

Контрольні питання

1. Дайте визначення особи і розкрійте зміст цього поняття.

2. Розкрійте співвідношення понять «індивід», «суб'єкт діяльності», «особа» і «індивідуальність».

3. Що входить в структуру особи?

4. Розкрійте проблему співвідношення біологічного і соціального в особі

5. У чому полягає суть концепції структури особи До. До. Платонова?

6. Розкажіть про структурний підхід А. Н. Леонтьева.

7. Розкажіть про те, як розглядалися проблеми особи в робота? Б. Р. Ананьева.

8. У чому полягає комплексний підхід до дослідження особи Б. Ф. Ломова?

9. У чому полягає концепція розвитку особи Э. Еріксона? 10. Що ви знаєте про проблему дослідження стійкості особових властивостей?

Рекомендована література

1. Асмолов А. Г. Психология особи: Принципи общепсихол. аналізу: Навчань. для вузів по спец. «Психологія». - М.: Вид-во МГУ, 1990.

2. Берні Р. В. Развитие Я-концепциі і виховання: Пер. з англ. / Общ. ред. У. Я. Пілі-повського. - М.: Прогрес, 1986.

3. Божовіч Л. И. Личность і її формування в дитячому віці: Психол. дослідження. - М.: Освіта, 1968.

4. БОДАЛЕВА. А. Психология про особу. - М.: Вид-во МГУ, 1988.

5. Братусь Б. С. Аномалии особи. - М.: Думка, 1988.

6. Кон И. С. Постоянство і мінливість особи // Психол. журнал. - 1987. - № 4.

7. Леонгард К. Акцентуированные особи. - Київ: Віща школа, 1989.

8. Леонтьев А. Н. Діяльність. Свідомість. Особа. - 2-е видавництво - М.: Політіздат, 1977.

9. Мясищев В. Н. Личность і неврози. - Л.: Медицина, 1960.

10. Петровській А. У. Особа. Діяльність. Колектив. - М.: Політіздат, 1982.

11. Рубінштейн С. Л. Основы загальній психології. - Спб.: Пітер, 1999.

Розділ 21. Теоретичні

і експериментальні підходи

до дослідження особи  440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   Наступна

Розділ 20. Особа - 479 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 481 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 483 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 485 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20'. Особа - 487 | Стійкість деяких особових якостей в часі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати