Головна

Розділ 20. Особа - 477

  1. А) Зависание сферы и имманентность способа бытия
  2. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  3. В зависимости от способа закрепления и существования норм права выделяют следующие виды его источников.
  4. В) целями, которые ставит перед собой личность, и способами их достижения.
  5. Види маневру підрозділами
  6. Вимоги до базування авіаційних підрозділів і частин на аеродромах
  7. Висновки до ІІ розділу

ность перетворюється на якесь вмістище, місткість, що приймає в себе інтереси, здатності, межі темпераменту, характеру і т.д. З позиції даного походу завдання психолога зводиться до каталогізації всього цього і виявлення індивідуальної неповторності його поєднання у кожної окремої людини. Такий підхід позбавляє поняття «особа» його категоріального змісту.

У 60-і рр. XX в. на порядок денний встало питання про структуризацію численних особових якостей. З середини 1960-х рр. почали робитися спроби з'ясувати загальну структуру особи. Дуже характерний в цьому напрямі підхід До. До. Платонова, що розумів під особою якусь біосоціальну ієрархічну структуру. Учений виділяв в ній наступні підструктури: спрямованість; досвід (знання, уміння, навики); індивідуальні особливості різних форм віддзеркалення (відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення) і, нарешті, об'єднані властивості темпераменту.

Слід зазначити, що підхід К. К. Платонова піддавався певній критиці з бокувітчизняних учених, і перш за все представників московської психологічної школи. Це було викликано тим, що загальна структура особи інтерпретувалася як якась сукупність її біологічних і соціально-обумовлених особливостей. В результаті чи не головній в психології особі ставала проблема співвідношення соціального і біологічного в особі. На противагу думці К. К. Платонова висловлювалася ідея про те, що біологічне, входивши в особу людини, стає соціальним.

До кінця 1970-х рр., окрім орієнтації на структурний підхід до проблеми особи, стала розвиватися концепція системного підходу. В зв'язку з цим особливий інтерес представляють ідеї А. Н. Леонтьева.

Охарактеризуємо стисло особливості розуміння особи Леонтьевим. Особа, на його думку, - це психологічне утворення особливого типу, що породжується життям людини в суспільстві. Супідрядність різних деятелыюстсй створює підстава особи, формування якої відбувається в процесі соціального розвитку (онтогенезу). До поняття «особа» Леонтьев не відносив генотипически обумовлені особливості людини - фізичну конституцію, тип нервової системи, темперамент, біологічні потреби, аффективпость, природні завдатки, а також прижиттєво придбані знання, уміння і навики, зокрема професійні. Перераховані вище категорії, на його думку, складають индивидные властивості людини. Поняття «індивід», по Леонтье-ву, відображає, по-перше, цілісність і неподільність конкретної людини як окремій особині даного біологічного вигляду і, по-друге, особливості конкретного представника вигляду, що відрізняють його від інших представників цього вигляду. Чому Леонтьев розділив ці характеристики на дві групи: индивидные і особові? На його думку, индивидные властивості, зокрема генотинически обумовлені, можуть багатообразно мінятися в ході життя людини. Але від цього вони не стають особовими, тому що особа не є збагачений попереднім досвідом індивід. Властивості індивіда не переходять у властивості особи. Навіть трансформовані, вони так і залишаються индивидными властивостями, не визначаючи особі, що складається, а складаючи лише передумови і умови її формування.  427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   Наступна

Частина III. Психічні стани і їх регуляція | Розділ 19. Емоційний стрес і регуляція емоційних станів - 465 | Частина III. Психічні стани і їх регуляція | Розділ 19. Емоційний стрес і регуляція емоційних станів - 467 | Частина III. Психічні стани і їх регуляція | Короткий зміст | Розділ 20. Особа - 471 | Частина IV. Психічні властивості особи | Розділ 20. Особа - 473 | Частина IV. Психічні властивості особи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати