На головну

Частина II. Психічні процеси

  1. А - опорна частина балки; б - розрахункова схема опорної частини
  2. Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
  3. Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов'язань.
  4. Геодинамічні процеси, пов'язані з континентогенезом
  5. Геодинамічні процеси, пов'язані з океаногенезом
  6. Глибинні процеси землі та їх поверхневі прояви
  7. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів

швидко набувають для нього загального значення і легко переносяться з одного предмету на іншій. Проте в значення перших слів нерідко входять тільки якісь окремі ознаки предметів і явищ, якими дитина і керується, відносячи слово до цих предметів. Цілком природно, що істотна для дитини ознака насправді є далеко не істотною. Слово «яблуко» дітьми часто зіставляється зі всіма круглими предметами або зі всіма предметами червоного кольору.

На наступному етапі розвитку мислення дитини він може назвати один і той же предмет декількома словами. Це явище спостерігається у віці близько двох років і свідчить про формування такої розумової операції, як порівняння. Надалі на основі операції порівняння починають розвиватися індукція і дедукція, які до трьом - трьом з половиною рокам досягають вже достатньо високого рівня розвитку.

На підставі викладеної інформації ми можемо виявити декілька найбільш істотних особливостей мислення дитини дошкільного віку. Так, істотною особливістю мислення дитини є те, що його перші узагальнення пов'язані з дією. Дитина мислить діючи. Інша характерна особливість дитячого мислення - його наочність. Наочність дитячого мислення виявляється в його конкретності. Дитина мислить, спираючись па одиничні факти, які йому відомі і доступні з особистого досвіду або спостережень за іншими людьми. На питання «Чому не можна пити сиру воду?» дитина відповідає, спираючись на конкретний факт: «Один хлопчик пив сиру воду і захворів».

При досягненні дитиною шкільного віку наголошується прогресуюче зростання розумових можливостей дитини. Це явище пов'язане не тільки з віковими змінами, але в першу чергу з тими інтелектуальними завданнями, які необхідно вирішувати дитині, навчаючись в школі. Круг понять, що набувають дитиною в процесі навчання в школі, все більш розширюється і включає все більше нових знань з різних областей. При цьому здійснюється перехід від конкретних до все більш абстрактних понять, а зміст понять збагачується: дитина пізнає різноманіття властивостей і ознак предметів, явищ, а також їх зв'язку між собою; він дізнається, які ознаки є істотними, а які - ні. Від простіших, поверхневих зв'язків предметів і явищ школяр переходить до все більш складним, глибоким, різностороннім.

В процесі формування понять відбувається розвиток розумових операцій. Школа учить дитину аналізувати, синтезувати, узагальнювати, розвиває індукцію і дедукцію. Під впливом шкільного навчання розвиваються необхідні якості розумової діяльності. Знання, придбані в школі, сприяють розвитку широти і глибини думки учнів.

Слід зазначити, що із закінченням школи у людини зберігається можливість розвитку мислення. Проте динаміка цього розвитку і її спрямованість залежать вже тільки від нього самого.

В даний час сучасна наука приділяє достатньо багато уваги питанню розвитку мислення. У практичному аспекті розвитку мислення прийнято виділяти три основні напрями досліджень: філогенез, онтогенетичне і експериментальне.

Напрям філогенезу припускає вивчення того, як мислення людини розвивалося і удосконалювалося в процесі історичного розвитку  291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   Наступна

Частина II. Психічні процеси | Розділ 12. Мислення - 315 | Частина II. Психічні процеси | Розділ 12. Мислення -317 | Частина II. Психічні процеси | Розділ 12. Мислення - 319 | Частина II. Психічні процеси | Розділ 12. Мислення - 321 | Частина II. Психічні процеси | Частина II. Психічні процеси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати