На головну

Частина I. Введення в загальну психологію

  1. А - опорна частина балки; б - розрахункова схема опорної частини
  2. А) введення по рядках в) введення по стовпцях
  3. В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку.
  4. ВВЕДЕННЯ АЛКОГОЛЮ ЗАБОРОНЕНО!
  5. Введення в Microsoft Word.
  6. Введення в хірургію.
  7. Введення та редагування даних, типи даних

Таким чином, в концепції Виготського можна виділити два фундаментальні положення. По-перше, вищі психічні функції мають опосередковану структуру. По-друге, для процесу розвитку психіки людини характерна интериоризация відносин управління і засобів-знаків. Головне виведення цієї концепції полягає в наступному: людина принципово відрізняється від тварини тим, що він опанував природою за допомогою знарядь. Це наклало відбиток на його психіку, - він навчився опановувати власними вищими психічними функціями. Для цього він також використовує знаряддя, але знаряддя психологічні. Як такі знаряддя виступають знаки, або знакові засоби. Вони мають культурне походження, причому універсальною і найбільш типовою системою знаків є мова.

Отже, вищі психічні функції людини відрізняються від психічних функцій тварин по своїх властивостях, будові і походженні: вони довільні, опосередковані, соціальні

На закінчення слід зазначити, що, звичайно, концепція Виготського має ряд недоліків і може піддаватися критиці, але вона зіграла величезну роль в становленні наукової психологічної думки. Її основні положення були використані при розробці такої практичної проблеми, як дефектологія. Концепція Виготського також зробила вплив на формування сучасних наукових поглядів на проблему походження психіки і розвитку свідомості людини.

Сьогодні у вітчизняній психології основоположною тезою є твердження про те, що походження свідомості людини пов'язане з його соціальною природою. Свідомість неможлива поза суспільством. Специфічно людський шлях онтогенезу полягає в засвоєнні суспільно-історичного досвіду в процесі навчання і виховання - суспільно вироблених способів передачі людського досвіду. Ці способи забезпечують повноцінний розвиток психіки дитини.

4.3. Розвиток психіки людини

Людина проходить від народження до зрілості складний шлях психічного розвитку. Якщо порівняти психіку дитини в перший рік його життя з тим рівнем психічного розвитку, якого він досягає через п'ять-шість років життю, то можна відмітити не тільки кількісну, але і якісну відмінність. Наприклад, пам'ять маленької дитини не просто слабкіша або сильніша, ніж у старшого школяра, - вона у нього інша. Маленькі діти, як правило, швидше запам'ятовують вірші або слова іноземної мови. Проте це не означає, що у школяра пам'ять гірша. Вимоги, що пред'являються до пам'яті школяра, незрівнянно вище, ніж можливості пам'яті маленької дитини, а легше запам'ятовування слів маленькими дітьми визначається тим, що на різних етапах розвитку властивості пам'яті виявляються по-різному і сам розвиток визначається не тільки кількісними змінами, але в першу чергу зміною якісних характеристик. Тому не випадково, що процес розвитку психіки дитини носить етапний характер. Кожний з етапів розвитку психіки дитини характеризується  76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   Наступна

Частина I. Введення в загальну психологію | Короткий зміст | Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини - 89 | Частина 1. Введення в загальну психологію | Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини - 91 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини - 93 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 4. Походження і розвиток свідомості людини - 95 | Що є механізмами свідомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати