Головна

Частина I. Введення в загальну психологію

  1. А - опорна частина балки; б - розрахункова схема опорної частини
  2. А) введення по рядках в) введення по стовпцях
  3. В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку.
  4. ВВЕДЕННЯ АЛКОГОЛЮ ЗАБОРОНЕНО!
  5. Введення в Microsoft Word.
  6. Введення в хірургію.
  7. Введення та редагування даних, типи даних

стягуються до головного кінця тіла (А) і набувають форми пластинок (В), що дозволяє їм точніше орієнтуватися по відношенню до світла. На вищому ступені розвитку коштують молюски. Зважаючи на вигинання пластинок світлочутливі органи набувають сферичної форми (С), завдяки чому молюски в змозі сприймати рух навколишніх об'єктів.

У тварин, що досягли в своєму розвитку стадії елементарної поведінки, розвиненіші органи руху (що пов'язане з необхідністю переслідування здобичі) і спеціальний орган зв'язку і координації процесів поведінки - нервова система. Спочатку вона є мережею волокон, що йдуть в різних напрямах і безпосередньо сполучають чутливі клітки, закладені на поверхні тіла, з скоротливою тканиною тварини (сітьовидна нервова система). Особливістю такої нервової системи є відсутність процесів гальмування, а нервові волокна не диференційовані на чутливі і рухові і володіють двосторонньою провідністю.

В процесі подальшого розвитку нервової системи спостерігається виділення центральних нервових вузлів, або гангліїв. Цей рівень розвитку нервової системи отримав назву вузлової нервової системи. Виникнення вузлів в нервовій системі пов'язане з утворенням сегментів тіла тварини (мал. 3.3). При цьому

Мал. 3.3. Вузлова нервова система тварин

спостерігається ускладнення поведінки тварини. По-перше, характерна поява ланцюгової поведінки, що є ланцюгом реакцій на окремі, послідовно діючі подразники. Описуючи даний тип поведінки, А. Н. Леонтьев приводить як приклад поведінку деяких комах, що відкладають яйця в кокони інших видів. Спочатку комаха прямує до кокона під впливом нюху. Потім при наближенні до кокона комаха діє зрительно. Нарешті, саме відкладання здійснюється вже залежно від того, чи рухома личинка в коконі чи ні, що виявляється при прямому контакті з коконом, тобто на основі дотику (мал. 3.4).  57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   Наступна

Це необхідно знати | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук -69 | Короткий зміст | Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію - 71 | Частина I, Введення в загальну психологію | Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію - 73 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію - 75 | Частина I. Введення в загальну психологію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати