На головну

Короткий зміст

  1. А) зміст навчання і психічний розвиток
  2. Видавничі можливості Word. Створення колонок, буквиць, змісту, зносок.
  3. Геометричний зміст подвійного інтеграла.
  4. Економічний зміст прибутку торгового підприємства та джерела його утворення
  5. Економічний зміст фінансової стійкості
  6. З. Зміст роботи
  7. З. Зміст роботи.

Поняття про психіку. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. Природа і механізми психічних явищ. Дратує. Чутливість і відчуття, їх властивості і основні відмінності в порівнянні з тією, що дратує. Поведінка як процес пристосування до умов зовнішнього середовища. Свідомість як вищий рівень психічного віддзеркалення. «Я-концепция» і критичність людини, їх роль у формуванні поведінки людини. Основні функції психіки. Забезпечення адаптації до умов зовнішнього середовища -- інтеграційна функція психіки. Загальні проблеми походження психіки людини.

Розвиток психікитварин. Інстинктивна поведінка тварин і стадія елементарної поведінки. Роль властивостей зовнішніх подразників у формуванні поведінки тварин, що знаходяться на рівні розвитку елементарної сенсорної психіки. Диференціація органів чутливості. Вузлова нервова система і цінна поведінка тварин. Трубчаста нервова система і ускладнення поведінки тварин. Учення И. П. Павлова про услоиных і безумовні рефлекси. Стадія навиків і наочного сприйняття, її основні особливості. Стадія інтелектуальною поведінки. Основні особливості стадії інтелектуальної поведінки. Концепція Леонтьева-фабрі. Ідеалістичні переконання П. Шардена на проблему розвитку психіки тварин.

3.1. Поняття про психіку

У попередніх розділах ми розглядали психологію як сучасну і багатогранну науку. У перекладі із старогрецького «психологія» - це наука про душу, і, отже, її предметом є «душа», або психіка. Але що таке психіка і психічні явища? Ми вже говорили про існування різних точок зору на такий складний і багатогранний феномен, яким є «психіка», або «душа». Більшість з них відноситься або до ідеалістичного, або до матеріалістичного тлумачення. У вітчизняній психологічній науці при вивченні психічних явищ, як правило, виходять з позицій діалектичного матеріалізму.

Психіка - це властивість високоорганізованої живої матерії, що полягає в активному віддзеркаленні суб'єктом об'єктивною миру, в побудові суб'єктом невідчужуваної від нього картини цього світу і регуляції на цій основі поведінки і діяльності.

З даного визначення виходить ряд основоположних думок про природу і механізми прояву психіки. По-перше, психіка - це властивість тільки живій матерії. Причому не просто живій матерії, а високоорганізованій живій матерії. Отже, не всяка жива матерія володіє цією властивістю, а лише та, яка володіє специфічними органами, що обумовлюють можливість існування психіки.  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 59 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 61 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 63 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 65 | Перспективи випускників психологічних факультетів | Це необхідно знати | Частина I. Введення в загальну психологію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати