На головну

Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук -69

  1. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  2. В сучасних умовах психологічні аспекти ритмічних процесів в житті і діяльності людини набувають все більше значення.
  3. Вивчення історії економічної думки необхідне і для розуміння й розвитку сучасних економічних теорій.
  4. Види маневру підрозділами
  5. Вимоги до базування авіаційних підрозділів і частин на аеродромах
  6. Висновки до ІІ розділу
  7. Вплив швидкості потоку і тиску газу-носія на ефективність розділення.

3. Що ви знаєте про погляди Арістотеля на природу душі?

4. Розкажіть про морально-етичні аспекти вчення про душу Сократа і Платона.

5. Як питання дослідження психічних явищ розглядалися в рамках картезіанської філософії?

6. Які основні положення учення Дж. Локка як теоретичної основи інтроспективної психології?

7. Розкажіть про роль і місце методів самоспостереження і спостереження в сучасній психології.

8. Що ви знаєте про психологію поведінки Дж. Уотсона?

9. Розкажіть про розвиток теорії бихевиоризма в роботах Э. Толмена, Э. Торндайка, Би. Ськіннера.

10. Які роль і значення бихевиоризма для розвитку сучасної психології?

11. Розкажіть про становлення і розвиток психології в Росії.

12. Розкажіть про взаємозв'язок психології і інших сучасних наук.

13. Що відноситься до фундаментальних галузей сучасної психології?

14. Розкажіть про основні прикладні галузі сучасної психології.

Рекомендована література

1. Арістотель. Твори: У 4-х т. Т. 1. - М.: Думка, 1975.

2. Асмус В. Ф. Трактат про душу; ввідна ст. до книги «Арістотель» // Вибрані філософські праці: У 2 т. Т. 1. - М.: Вид-во МГУ, 1969.

3. Вундт В. Ведение в психологію / Пер. з йому. - М.: Космос, 1912.

4. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение і загальну психологію: Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів. - М.: Черо, 1997.

5. Джемі В. Психологія. - М., 1991.

6. Локкдж. Досвід про людський розум // Ізбр. филос. твори: У 2-х т. Т. 1. - М.: Соцекгиз, 1960.

7. Лурія А. Р. Эволюционное введення в психологію. - М.: Вид-во МГУ, 1975.

8. Німе Р. С. Психологія: Підручник для студ. высш. пед. навчань. закладів: У 3-х кн. Кн. 1:

Загальні основи психології. - 2-е видавництво - М.: Владос 1998.

9. Петровській А. В. История радянській психології: Формування основ психологічної науки. - М.: Освіта, 1967.

10. Реан А. А., Коломінській Я. Л. Социальная педагогічна психологія. Спб.: Пітер, 1999.

11. Рубінштейн С. Л. Основы загальній психології. - Спб.: Пітер, 1999.

12. Тепле Б. М. Избранные праці: У 2-х т. Т. 1. - М.: Педагогіка, 1985.

13. Ярошевській М. Г. Психология в XX сторіччі: Теоретичні проблеми розвитку психологічної науки. - Видавництво 2-е, дои. - М.: Політіздат, 1974.

Розділ 3. Поняття про психіку і її еволюцію  48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   Наступна

Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 59 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 61 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 63 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 65 | Перспективи випускників психологічних факультетів | Це необхідно знати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати