На головну

Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 55

  1. Банк даних про випадки порушень статутних правил взаємовідносин у військовому підрозділі
  2. В сучасних умовах психологічні аспекти ритмічних процесів в житті і діяльності людини набувають все більше значення.
  3. Вивчення історії економічної думки необхідне і для розуміння й розвитку сучасних економічних теорій.
  4. Види маневру підрозділами
  5. Вимоги до базування авіаційних підрозділів і частин на аеродромах
  6. Висновки до ІІ розділу
  7. Вплив швидкості потоку і тиску газу-носія на ефективність розділення.

Імена

Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) - советский психолог и философ, один из создателей деятельностного подхода в в психологии. Философское и психологическое образование получил в в Марбурге. С 1942 г. в течение несколько лет был директором Института психологии. В 1943 г. создал в МГУ им. М. В. Ломоносова кафедру, а затем отделение психологии, а в -Институте философии АН СССР - сектор психологии (1945 г.). 3 статье «Принцип творческой самодеятельности», написанной в1922 г., сформулировал принцип единства сознания и деятельности, который в дальнейшем, в 30-е гг., был положен в основу деятельностного подхода. Именно с этих позиций С. Л. Рубинштейн приступил к обобщению достижений психологии. Проводимая им оабота завеошипась выходом в свет в 1940 г. фундаментального труда «Основы общей психологии». Эта работа была удостоена Государственной премии и получила высокие оценки в рецензиях ведущих отечественных психологов.

тябрьской революції. Проте на зміну засновникам вітчизняної психологічної науки прийшли нові талановиті учені. Це С. Л. Рубінштейн, Л. С. Виготській, А. Р. Лурія, які не тільки продовжили дослідження своїх попередників, але і виростили не менш знамените покоління учених. До їх числа відносяться Б. Р. Ананьев, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперін, А. У. Запорожець, Д. Би. Ельконіп. Основні праці цієї групи учених відносяться до періоду 30-60-і роки XX в.

У цей період виникло декілька наукових шкіл і напрямів. Так, в Грузії сформувалася відома психологічна школа Д. Н. Узнадзе. Представники цього напряму узяли на озброєння поняття установки і широко використовували його для аналізу багатьох психологічних явищ.

Інший науковий напрям пов'язаний з ім'ям Л. С. Виготського, творця культурно-історичної теорії розвитку психіки людини. До цього напряму в основному відносилися учені, що працювали в МГУ. Сферу їх наукових інтересів складали питання загальної і педагогічної психології.

Третю школу створив С. Л. Рубінштейн, що керував свого часу науковими дослідженнями на кафедрі психології в МГУ і в Інституті загальної і педагогічної психології. С. Л. Рубинштейну належить заслуга написання першої в нашій країні фундаментальної психологічної праці «Основи загальної психології».

В цей же час жили і трудилися такі відомі всьому світу психологи, як Б. М. Теплов і А. А. Смирнов. Останній відомий своїми працями в психології пам'яті, а Б. М. Теплов заклав наукові основи вивчення темпераменту і психології творчої діяльності.

У пізніші роки сформувалися основні сучасні психологічні школи. Це школи Ленінградського (Санкт-петербурзького) державного університету і Московського державного університету. Створення першої школи пов'язане з ім'ям Би. Р. Ананьева, який не тільки сформулював принципи вивчення людини і визначив з цих позицій основні напрями розвитку психології, але і створив факультет психології БРЕШУ, з якого вийшла плеяда відомих учених.  34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 45 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 47 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 49 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 51 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 2. Психологія в структурі сучасних наук - 53 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати