На головну

Розділ 1. Предмет психології,її завдання і методи - 35

  1. I. Предмет контракта I. Subject of the Contract
  2. I.1. Цель, задачи и предмет курса
  3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  4. II. Методические указания для студентов по выполнению индивидуальных заданий
  5. II. Предмет анализа
  6. II. Смена представлений о предмете психологии
  7. III. Методические указания для студентов заочной формы обучения по выполнению контрольной работы

дователем виконуваних випробовуваним завдань. Наприклад, по найбільш переважному для випробовуваного вибору колірних карток психолог визначає його емоційний стан. У інших випадках випробовуваному пред'являють картинки із змалюванням невизначеної ситуації, після чого психолог пропонує описати події, відбиті на картинці, і на основі аналізу інтерпретації випробовуваним змальованій ситуації робиться висновок про особливості його психіки. Проте тести проектного типу пред'являють підвищені вимоги до рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи психолога, а також вимагають наявність достатньо високого рівня інтелектуального розвитку у випробовуваного.

Об'єктивні дані можна отримати за допомогою експерименту - методу, заснованого на створенні штучної ситуації, в якій властивість, що вивчається, виділяється, виявляється і оцінюється краще всього. Головним достоїнством експерименту є те, що він дозволяє надійніше за інші психологічні методи робити висновки про причинно-наслідкові зв'язки досліджуваного феномена з іншими феноменами, науково пояснити походження явища і його розвиток. Є два основні різновиди експерименту: лабораторний і природний. Вони відрізняються один від одного умовами проведення експерименту.

Лабораторний експеримент припускає створення штучної ситуації, в якій властивість, що вивчається, може бути краще всього оцінена. Природний експеримент організовується і проводиться в звичайних життєвих умовах, де експериментатор не втручається в хід подій, що відбуваються, фіксуючи їх такими, які вони є. Одним з перших метод природного експерименту став використовувати російський учений А. Ф. Лазурській. Дані, що отримуються в природному експерименті, краще всього відповідають типовій життєвій поведінці людей. Проте слід мати на увазі, що результати природного експерименту не завжди точні через відсутність у експериментатора можливості строгого контролю за впливом різноманітних чинників на властивість, що вивчається. З цієї точки зору лабораторний експеримент виграє в точності, але при цьому поступається в ступені відповідностями життєвій ситуації.

Ще одну групу методів психологічної науки утворюють методи моделювання. Їх слід віднести до самостійного класу методів. Вони застосовуються, коли використання інших методів утруднене. Їх особливістю є те, що, з одного боку, вони спираються на певну інформацію про те або інше психічне явище, а, з іншого боку, при їх використанні, як правило, не вимагається участі випробовуваних або обліку реальної ситуації. Тому буває дуже складно віднести різноманітні методики моделювання до розряду об'єктивних або суб'єктивних методів.

Моделі можуть бути технічними, логічними, математичними, кібернетичними і т.д. В математичному моделюванні використовують математичний вираз або формулу, в якій відбитий взаємозв'язок змінних і відносини між ними, відтворюючі елементи і відносини в явищах, що вивчаються. Технічне моделювання припускає створення приладу або пристрою, по своїй дії того, що нагадує те, що підлягає вивченню. Кібернетичне моделювання засноване на використанні для вирішення психологічних завдань понять з області інформатики і кібернетики. Логічне моделювання засноване на ідеях і символіці, вживаній в математичній логіці.  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Науки про людину і людство | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи - 19 | Частина I. Введення в загальну психологію | Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи 21 | Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи - 25 | Частина I. Введення в загальну психологію | Валідность і надійність психодіагностичного тесту | Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи - 29 | Розділ 1. Предмет психології, її завдання і методи - 33 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати