Uacute; vod do metodiky umelecke a modelove rekonstrukcni paleoetnologie

  1. Detsky sungirsky dvojhrob - rekonstrukcni metamorfoza
  2. Historie rekonstrukcni transformace
  3. Kapitola devata: Historie rekonstrukcni paleoetnologie
  4. Kapitola osma: NASTIN UVODU DO REKONSTRUKCNI ETNOLOGIE
  5. Kapitola sedma: REKONSTRUKCNI PALEOETNOLOGIE A PSYCHOLOGIE
  6. Konkretni zaverecne prace na rekonstrukcni metamorfoze detskeho dvojhrobu
  7. Metodika propagace vysledku rekonstrukcni paleoetnologie - uvod do oblasti

Rekonstrukce- Je znovuobnoveni, znovuvytvoreni, znovuoziveni. Rekonstrukce je napodobenina puvodni podoby, iluze puvodniho stavu. Do teto kategorie patri napriklad rekonstrukce budov podle puvodnich planu, ale take (v oblasti vyjevu z minulosti) rekonstrukcni metamorfozy - transformace.

Rekonstrukce vyjevu z minulosti- Je myslenkova (a nasledne verbalni, plosna, prostorova, filmova ci digitalni) konstrukce napodobujici nekdejsi zivot, podlozena solidnimi informovanymi domnenkami, odborne zpracovana na zaklade kritickeho hodnoceni (kriticke hodnoceni je soubor kriterii dany psychologii limitujici vedeckou praci). Rekonstrukce vyjevu z minulosti je racionalni a co nejlogictejsi a take co nejverohodnejsi ,, obraz "(predstava, napodobenina) minulostis pouzitim vsech moznych pomucek k dosazeni co nejpravdepodobnejsiho obrazu minulosti. Je to take napodobenina nekdejsiho dojmu-image jiz bychom ziskali, kdy by jsme navstivili nekdejsi lidi, to vse v urcitem jasne vyhranenem koridoru mozneho. Predpokladem dane prace je kvalifikovany pristup. To znamena, ze jsme obeznameni s procesy archeologizace, Geologickymi a pudnimi procesy, ktere ovlivnili stav soucasneho archeologickeho materialu a ze rozumime psychologiia jsme schopni zajistit nezkresleny a nestranny vyzkum a posouzeni nekdejsi kultury ci urcitych danych projevu dane kultury.

Rozlisujeme primarni rekonstrukci a sekundarni rekonstrukci. Primarni rekonstrukce, jsou ty, ktere jsou jasne vymezeny archeologickym materialem jejich konstrukce je jasna a pomoci kritickeho hodnoceni jednoduse odvoditelna, tyto rekonstrukce se nazyvaji rekonstrukcni metamorfozy(Nebo transformace).

Slozitejsi odvozene myslenkove konstrukce, bez primeho ci dostatecneho archeologickeho podkladu (sekundarni rekonstrukce) nazyvame rekonstrukcnimi napodobeninami. Nektere rekonstrukce zustavaji nekterymi znaky jak v oblasti rekonstrukcnich transformaci a nekterymi znaky zase v oblasti rekonstrukcnich napodobenin.

Priklon ke kritickemu pristupu, pisemne dolozeni myslenkove konstrukce radi rekonstrukce do sveta vedy. Odklon od kritickeho hodnoceni produkuje pseudorekonstrukce, ktere nejsou nicim jinym nez produkt pavedy. Pro soucasnou vedeckou rekonstrukci je nutne akceptovani mnoha dalsich oboru a nesmirne dulezite je jejich propojovani.

Psychologie uvnitr rekonstrukcni paleoetnologie mimo jine odhaluje zkreslujici mechanismy, ktere nam automaticky brani kvalitne zpracovat paleoliticky material. Techto mechanismu bylo nalezeno temer ke stovce a nektere maji na nas tak silny vliv, ze se tohoto vlivu nikdy nezbavime uplne. Proto psychologove navrhuji urcite slozite, velmi specialni a odborne postupy prace na rekonstrukcich, tak abychom se negativnim vlivum dokazali vyhnout a mohli se v oblasti hodnoceni a poznatku pomalu posouvat kupredu. Dnes je mozne rekonstrukce tedy spravne chapat, jako cestu k sirsim vysledkum, ktere lezi teprve daleko pred nami a ktere zatim ani neumime produkovat a teprve pripravujeme pro takovou praci pudu. Zatim tedy vedecke rekonstrukce budou velmi tematicky omezene, velmi zuzene na jednotliva zpracovavana zakladni tematika. Vetsi rekonstrukcni celky v samotne rekonstrukcni paleoetnologii jsou tedy dnes jen zkusebnimi modely a urcitymi pracovnimi sondami, nez definitivnejsim skutecne plne podlozenym komplexem. Rekonstrukcni paleoetnologie tak meni dosavadni chapani a obecne hodnoceni rekonstrukce zcela zasadnim zpusobem. Rekonstrukcni paleoetnologie muze take prognostikovat. To diky skutecnosti, ze hleda propojitelne cesty mezi jednotlivymi obory snadno ziskava solidni velmi pravdepodobne spravne teorie a metodiky, ktere ji dovoluji ziskat data odhalujici zakladni mechanismy a zakonitosti, ty se daji aplikovat jak na rekonstrukce tak i v oblasti prognostiky.

Obecna rekonstrukcni paleoetnologieje dulezite, aby jsme aktivne hledali takove archeologicke a antropologicke materialy, ktere prozrazuji urcite konkretni informace o chovani nekdejsiho etnika. Je to metodika segmentace, kdy se pro urcitou danou kulturu a urcite paleoetnikum hledaji jednotlive klicove materialy, ktere maji potrebnou vypovedni hodnotu pro urcitou konkretni psychologickou vlastnost a schopnost ci dokonce pro urcite konkretni kulturni reseni. Tyto jednotlive materialy se dlouho analyticky zpracovavaji izolovane, aby se zabranilo pripsani subjektivnich prvku v chovani a schopnosti zkoumane kulture. Tato metoda je blize popsana ve Slovniku zakladnich pojmu rekonstrukcni paleoetnologie. Dale se provadi synteza chovani a popripade kulturnich zvyklosti s moznosti urciteho doplneni.

Dulezita hesla obecne rekonstrukcni paleoetnologie jsou: klicova lokalita, klicovy archeologicky material, klicovy antropologicky material, segmentace, analyza, synteza.

V nasi persone byl takovym klicovy materialem gravettiensky soubor popisnych zenskych sosek a material hrobu s dochovanymi nasivkami. Material byl zpracovan bez ohledu na to, ze se jedna o davny paleoliticky material, pozornost byla pri analyze venovana vsem vypovednim aspektum tak, jako by se jednalo i o soucasne materialy. Vznikly tak kategorie strihu, ucesu, pokryvek hlavy, ozdobnych pasu a kategorie severskeho arktickeho odevu. Odloucenim od celkoveho dojmu nasi obecne podvedome predstavy-predpojatosti o paleolitu, tak nedoslo k zastreni, ktere mohlo zamezit objektivni a jinak zcela jasne interpretace. Z pohledu jiz zpracovane persony bylo pak mozne znovu sledovat paleoliticky material a hledat pak dalsi klicove materialy, ktere dokladaji i v jinych oblastech seversky zpusob zivota, kdy je dulezitym konstrukcni, remeslne a umelecke zpracovani artefaktu.
Persona a kulturni (socialni) antropologie. | Aplikace socialne-kulturni antropologie pro prehistorii | PERSONA A ANTROPOLOGIE | Hyperevolucionalismus, evolucionalismus a neoevolucionalismus). | Vira, nabozenstvi, fanatismus, ritualy a persona | Persona a psychologie | Persona a evolucni psychologie | Privaly kritiky na hlavu evolucni psychologie a kulturne socialni realita | Klam a sebeklam | Odhaleni a evolucni psychologie |

© um.co.ua -