LENENI SOSEK

Sosky gravettienu lze pro nase analyticke ukoly umele rozdelit na tri okruhy:

- Za prveto jsou kubisticky - blokovitezpracovane sosky, ktere naprosto postradaji detaily a proto pro nase ucely cteni informacniho zapisu nemaji smysl.

- Ve druheskupine jsou popisnesosky smirnou dekoratizaci,vytvorene vlastni umirnenou geometrizaci, ktere jsou pro nase studium nejlepsim materialem.

- A ve tretiskupine to jsou pregeometrizovanevenuse, ktere ve sve predekorativnosti prerostly do hypervytvarneho sveta, ktery existuje sam pro sebe, bez ohledu na realitu (je to nova umela realita). Proto ani tyto sosky nam nemohou v zadnem pripade podat verohodne informace o vizazi nekdejsich lidi. Snad prave tyto venuse slouzily take jako hmatky (umelecke predmety vnimane hmatem). Jejich povrch je hladky, nektere prostorove oblasti jsou vyrazne, ne vzdy vizualne realisticke - nicmene urcitym zpusobem evokujici pocit z doteku skutecneho tela, navic umocneny snadnosti okamziteho zmapovani a uchopeni celeho tela objektu naraz.

Z uvedenych duvodu se budeme zabyvat prave tim druhym, mirne dekorativnim typem sosek.

Pro vsechny sosky registrujeme kanon proporci, ktery deli hmotu sosky zhruba na sest dilu, kdy tukove polstare na a nad hornimi okraji panve vyznacuji polovinu tela. Klin se posouva o sestinu niz a konci niz nez spodek zadecku atd. Tato specifika nesmime pripsat nekdejsi figure, ale prave vytvarnemu kanonu. Zato muzeme sledovat i pri vytvarnem zjednoduseni, jak je venovana zvysena pozornost prvkum, ktere bychom mohli nazvat dekoracnimi. Sem patri nejcasteji specificke reseni ucesu, ktere je nejpromenlivejsi u kulturni oblasti maltsko-buretske (ta je gravettienskemu kanonu nejvzdalenejsi, mozna ani nema stejny zaklad a mozna je jen paralelni). Jindy nelze presne specifikovat, zda se jedna o zvytvarneni prirozeneho tvaru vlasu, specifickeho ucesu nebo nejake zdobne pokryvky hlavy (Willendorf, Brasempoy). O predmet se vedou spory, protoze lide po predchozich zkusenostech maji sklony tyto zkusenosti do archeologickeho materialu promitat.

Ucesy na hlavach sosek jsou pomerne castym jevem. Chybi jen tehdy, kdyz chybi hlavicka sosky nebo kdyz je hlava predekoratizovana do abstraktnich, geometrickych tvaru a nebo kdyz je tvar hlavy naznacen hrubsim, blokovitym rukopisem.

Sest venusi nam predvadi telni ozdoby coby pasky a reminky umistene na hrudi sosek.

Poznamka:

Umelecky predmet znazornujici prsa (dole) je vyjimecny uz proto, ze je to neni primo soska, ??zato zde vidime vyjadreny dvorce. A velmi pravdepodobne i zdobeni presto, ze jsou tyto ryhy nekdy vykladany jako prostor zenskeho klinu vlozeny mezi prsa. Ryha uprostred totiz muze byt to, co bychom tam anatomicky ocekavali. Predpokladat telni ozdoby jako diagonalni pasy je jiste logictejsi, protoze je to statisticky pravdepodobnejsi. Jev, ktery naopak je statisticky malo pravdepodobny, patri uz nikoli k logice, ale k heuristice. Takove bizardni anatomicke kombinace (klin vcleneny do hrudi) totiz v ostatnim gravettienskem materialu chybi. Jelinek (1977) si diagonalnich pruhu nevsima, zato popisuje zadni trn a moznost zaveseni v mistech jeho provrtani. V reale bylo vrtani vertikalni a zaveseni by bylo ,, zvlastni ", navic bylo teziste evidentne pred timto trnem. Zaveseni tedy je veci obtiznou a spise bychom meli premyslet o navleknuti na vertikalni trn nebo o nejakem nasiti. Bez experimentu jsme ale samozrejme uz mimo realitu .

Srovnani jasnych, realisticteji zachycenych reminku - telnich ozdob na soskach vychodniho gravettienu (nalevo) s dolnovestonickym materialem uprostred a napravo, ktery vsak zrejme predstavuje umeleckou geometrizaci prirozenych anatomickych linii.

Poznamka:

U nas uz roce 1977 Jan Jelinek (Jelinek, 1977) registruje nektere sosky s ozdobnymi pasy a evidentne si je vedom i ucesu na soskach, i kdyz prostor, ktery teto oblasti venuje, je az podivuhodne zanedbatelny:,, Zeny jsou znazorneny vetsinou nahe, jen venuse z Lespugue ma vzadu jakousi uzkou zasterku sahajici od pasu dolu, ktera vsak zdaleka nekryje prehnane hyzde. Na dvou venusich z Kostenek je znazornen jakysi pas se vzorkem a na jedne z nich pricny pas nad prsy. "Tot vse k telnimu zdobeni a to jeste venuse z Lespugue si o zasterce od pasu dolu muze nechat jenom zdat, protoze zasterka zacina az pod zadeckem. Kdyz Jelinek srovnava venusi z Gagarina s venusi z Willendorfu, popisuje: ,, Obe maji stejny predklon hlavy, stejny tvar tela, stejne slozene ruce na prsou i podobny uces. "Jelinek si tedy ucesu byl dobre vedom, presto radeji spekuloval spise o systematice cleneni venusi a hypotezach duvodu jejich vzniku.

Pet sibirskych venusi predvadi na nasem molu skutecne odevy.

Osamele torzo hlinene venuse z Moravy je sice neidentifikovatelne, co se tyce pohlavi, zato nese jasny zaznam o zdobeni malbou nebo tetovanim.

Dale k dekoru patri ozdobne pasky, reminky a tkanicky. Ty jsou vzdy zdobicim prvkem nejen samy o sobe, ale temer vzdy jsou znazorneny tak, ze v sobe nesou dalsi vytvarnou informaci o nejakem konkretnim cleneni, ktere je mozno interpretovat jako propletani, staceni, tkani, sesivani a podobne (v oblasti stredni a vychodni Evropy ). Toto zdobeni je vzdy esteticke ma anatomickou (kanonickou) logiku (i kdyz nemusime mit pro nektere prvky etnograficke analogie) a krasli jinak nahe telo.

Poznamka ke geometrizaci a dekoratizaci:

Uz srovnani rukopisu soucasnych primatu a erektu z Bilzingslebenu nese zakladni rozdil a to mezi chaotickym rukopisem u lidoopu a geometrickym u cloveka. Prave prirozena geometrizace rukopisu u cloveka uplatnena v ruzne mire, vytvari struktury, jejichz opakovatelnost a predvidatelnost pocitujeme jako dekorativnost a mame pro takovou skladbu ruzne individualne rozvinutou libost. Proto z tohoto pohledu zcela pochopitelne chapeme uplatneni geometrizace u gravettienskeho materialu jako nutnou soucast vytvarneho projevu cloveka (ve smyslu sociobiologickem), natoz moderniho cloveka Homo sapiens sapiens.
Historie | Tvari v tvar nejvetsimu objevu z mladeho paleolitu | Snahy o celkovy zvrat - oblast vedy a propagace | Konspirace | Mravni zavazek | Proc? | Pred finale | Prace s archeologickym materialem | Zakladni krok | Postup prace: Diferenciace archeologickeho materialu a archeologii stanovenych kultur |

© um.co.ua -