Головна

Основні положення хромосомної теорії спадковості

  1.  H) Якщо не вдається вивести важіль селектора з положення "P".
  2.  I. Загальні положення
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  5.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  6.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  7.  II. Основні принципи

Основні положення хромосомної теорії спадковості зводяться до наступного:

- Носіями спадкової інформації є кульгаво-

соми і розташовані в них гени,

- Гени розташовані в хромосомі в лінійному порядку один за

іншому в певних локусах. Алельних гени займають

однакові локуси гомологічних хромосом,

- Гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють групи

зчеплення і успадковуються переважно разом. число

груп зчеплення дорівнює гаплоїдному набору хромосом,

- Між гомологічними хромосомами можливий обмін участ-

ками - кросинговер, який порушує зчеплення генів.

Сила зчеплення залежить від відстані між генами,

- Відсоток кросинговеру пропорційний відстані між

генами. За одиницю відстані приймається 1 морганіда,

яка дорівнює 1% кросинговеру,

- При неповному зчепленні в сумі ймовірність некроссовер-

них гамет (гібридів) завжди більше, ніж 50%,

- При відстані в 50 морганід і більше ознаки наследуют-

ся незалежно, незважаючи на те, що локалізовані в 1 кульгаво-

соме.

лекція 11

молекулярна генетика

план

1. Етапи розвитку молекулярної генетики.

2. Генетичний код і його властивості.

3. Функціонально-генетична класифікація генів.

4. Функціональна активність генів (експресія генів).

5. Регуляція експресії генів у про - і еукаріот.

Молекулярна генетика займається вивченням структурно-функціональної організації генетичного апарату клітин і механізму реалізації спадкової інформації.

 
 Гомеостаз в живих організмах |  Біологічні ритми. Хронобиология |  співтоваристві |  паразитизм |  походження паразитизму |  Взаємодії паразита і господаря |  поширення паразитизму |  Ді-і полігібридне схрещування. Третій закон Менделя |  визначення статі |  Успадкування ознак, зчеплених зі статтю і обмежених підлогою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати