На головну

Www.e.gov.kz 3 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

О?итуди? міндеті:Сизи?ти? алгоритм ж?не програма ??ру да?диси мен біліктілігін ?алиптастиру.

Та?ирипти? негізгі с?ра?тари:

1. Тізбектей ??деуді? базали? алгорітмдері.

2. А?паратти? ??рилим турали негізгі ма?л?маттар

?ткізу формаси:тіпті тапсирмаларди ориндау.

?дебіеттер:

1. Інформатика: Базовий курс. / За редакцією С.В. Симоновича і ін. - СПб .: Питер, 2001, - 640с.

2. Інформатика. Підручник під ред. проф. Н.В. Макарової. СПб .: Фінанси і статистика, 2003 - 765с.

3. Інформатика. Практикум з технології роботи на комп'ютері. Під ред. проф. Н.В. Макарової. СПб .: Фінанси і статистика, 2001., 486с.

4. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6. Бази даних і додатки. Лекції і вправи. - К .: «ДиаСофт», 2001, -576с.

5. Turbo Pascal / С.А. Немнюгин. - СПб .: «Пітер», 2001. -496с.

6. Г.Г. Рапаков, С.Ю. Ржеуцкая. «Програмування на мові PASCAL», Санкт-Петербург, 2005 р

7. М. Сухарев. «Turbo Pascal 7.0». 3-е видання. Санкт-Петербург, 2005 р

8. В. Фаронов. «Turbo Pascal» Санкт-Петербург, 2004 р

9. Адібаев Б.М., Абірова М.А. та ін. «Інформатика». 1996р.

10. Жаппарова Г.А. «Інформатика». 2006р

Ба?илау

С?ра?тари:

1. Программани ?алай тереді, ?алай ж?ргізеді?

2. Ж?ріп т?р?ан програмани ?алай ж?ктеп ж?не са?тайди?

3. Санди? айнималиларди ?алай т?рлендіреді?

4. Turbo Pascal программаси ?андай б?лімдерден т?ради?

5. Програма блогина ?андай б?лімдер кіреді?

6. Програма жазуда ?андай б?лімдерді жазу міндетті Емес?

7. Програма м?тінінде белгі б?ліміні? бастал?анин ?алай біледі?

8. А?паратти енгіу оператори.

9. А?паратти ши?иру оператори.

Сауалнамалар:«Алгорітмдеу, программалау» та?ирибин «Інформатика» сауалнамалар жіна?инан ?ара?из.

Тапсирмалар:

1. Y функціясин формула бойинша есепте?із (1 кестені ?ара?из):

Тапсирмани ориндау талаптари:

а) тапсирма ориндау ?шін н?с?а?изди та?да?из ж?не ?з н?с?а?изди? шартин оринда?из;

б) есепті ши?ару ?шін блок-схемасин сизи?из;

в) програма м?тінін жази?из;

г) санди? есептеу ар?или алин?ан н?тіжені о?итуши?а к?рсеті?із.

1 Кестен

 номер варіанта  функція

№ 21 та?ирип. Есепті? алгорітмдеу негіздері

Ма?сати:Turbo Pascal тіліні? тарма?талу ж?не ціклді операторларимен танису. Тарма?ти ж?не цикл операторларин пайдаланип т?жірібелік есептерін ши?ару. Turbo Pascal тілінде ж?мис жасауди ?алиптастиру.

О?итуди? міндеті:Медіцінали? ж?не бас?а к?птеген есептерді ши?аруда берілгендерді? тіпін ани?тауди, алгорітімін ??руди, програма ??руди ?йрету, ?алиптастиру.

Та?ирипти? негізгі с?ра?тари:

1. Алгоритм ??рилими ..

2. Сизи?ти?, тарма?тал?ан, ціклдік

О?иту ж?не саба? беру ?дістері: тіптік тапсирмани ориндау

?дебіеттер:

1. В.Е. Фігурне "IBM РС для користувача", М., 1997 р., Ю. Шафрін "Основи комп'ютерної технології", М., 1997 р., 68-79 стор.

2. О.Ефімова, В. Морозов, Ю. Шафрін "Курс комп'ютерної технології", М., 1998 р., 95-130 стор.

3. Під редакцією С.В. Симоновича. «Інформатика Базовий курс», М., 2003 р 72-89 стор.

4. Адібаев Б.М., Абірова М.А. та ін. «Інформатика», 1996р., 35-49 стор.

Ба?илау

С?ра?тари:

1. Тарма?ти алгорітмдерді ?алай т?сінеміз;

2. Блок-схемада тарма?талу ?алай к?рсетіледі;

3. Turbo Pascal та тарма?талуди? ?андай операторлари бар;

4. IF оператори ?андай формат?а ие;

5. IF операторини? толи? ж?не ?ис?артил?ан формаларини? айирмашили?и ?андай;

6. Цикл дегеніміз ні, цикл денесі деп нені айтамиз;

7. Turbo Pascal тіліні? ?андай операторларин білесіз;

8. While операторини? формати ?андай;

9. Repeat операторини? формати ?андай;

10. For операторини? параметрі ?андай ?адаммен ?згереді;

11. For операторинда ?адам санин ?алай есептейміз;

12. Repeat операторинда ?айталану ?андай жа?дайда то?татилади

Сауалнамалар: «Інформатікадан» тестер жіна?и, та?ириби «Алгорітмдеу ж?не Программалау».

Тапсирмалар:

1-тапсирма

1. Ер адамдарда гемоглобін м?лшері ?алипти (13,8-18,5%). Єгер гемоглабіна м?лшері ?алиптидан к?п Болсам - патологія, ал аз Болсам - анемія.

?анда?и гемоглобін м?лшері бойинша анемія діагностікасини? алгорітмін ??ри?из:

А) с?здік;

В) графікали?;

С) паскаль тіліндегі программасин.

2. ?анда?и еозінофіл м?лшеріні? 2-4 пайизи ?алипти?а с?йкес, Одан жо?ариси - аллергіяли? ауруди? туинда?анина д?лел.

Алергія діагностікасина алгоритм ??ри?из:

А) с?здік;

В) графікали?;

С) Паскаль тіліндегі программасин.

3. D діастолали? ?исим. Єгер D = 70 80 - ?алипти; D> 80 - жо?ари ?исим; D <70 - т?мен ?исим екені белгілі Болсам, ?исимди ани?тауди? алгорітмін ??ри?из:

D діастолали? ?исимди ани?тау алгорітмін ??ри?из:

А) с?здік;

В) графікали?;

С) паскаль тіліндегі программасин.

4. Жа?а ту?ан балаларди? салма?ин ани?тау программасин ??ри?из, єгер 2,700> М> 3,500 - норма, єгер М <2,700 - салма?и жеткіліксіз, ал Єгер М> 3,500 - салма?и асип Кетков.

Жа?а ту?ан балаларди? салма?ин ани?тау алгорітмін ??ри?из:

А) с?здік;

В) графікали?;

С) Паскаль тіліндегі программасин.

2 тапсирма

Алгоритм ??ри?из:

А) с?здік;

В) графікали?;

С) Паскаль тіліндегі программасин.

1) Енгізілетін санни? та?басин ани?тау;

2) 1-ден 9-?а дейінгі Сандарам квадраттарини? ?осиндисин ани?тау.

3 тапсирма

функціонально S ті формула бойинша есепте (кестеге ?ара.):

Тапсирма?а ?ойилатин талаптар:
 Web-пара?та Бейне ??ри?из. 1 сторінка |  Web-пара?та Бейне ??ри?из. 2 сторінка |  Web-пара?та Бейне ??ри?из. 5 сторінка |  MS Windows 1 сторінка |  MS Windows 7 сторінка |  MS Windows 11 сторінка |  MS Windows 12 сторінка |  olga@ci.ru, А. Ніколаєв, alnik@eureca.ru 4 сторінка |  olga@ci.ru, А. Ніколаєв, alnik@eureca.ru 15 сторінка |  olga@ci.ru, А. Ніколаєв, alnik@eureca.ru 20 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати