На головну

Метод К-середніх.

  1.  F. Рішення квадратних систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) матричним методом і за правилом Крамера
  2.  G. Метод Гаусса
  3.  H. Метод Жорданових винятків
  4.  I. Виділення сильномагнітних фракцій сухим методом
  5.  I. Методи перехоплення.
  6.  II. Методичні рекомендації щодо СКЛАДАННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань

· Відстань між кластерами

· Значення змінних

·  Графік

·  Середні значення, дисперсія і розбиття по кластерам

u  1 кластер

u  2 кластер

u 3 кластер

u  4 кластер

u 5 кластер

u  6 кластер

висновок: найбільш рівномірний розподіл по кластерам спостерігається в першому способі, але дисперсія з рази менше в другому способі. Незважаючи на, для подальшого аналізу виберемо 1 спосіб нормування даних, а для зменшення дисперсії збільшимо число кластерів.

III. Кластерний аналіз для кращого варіанта

Число кластерів - 8

· Відстань між кластерами

· Значення змінних

·  Графік

· Середні значення, дисперсія і розбиття по кластерам

u  1 кластер

u  2 кластер

u  3 кластер

u  4 кластер

u  5 кластер

u 6 кластер

u  7 кластер

u  8 кластер

висновок: очевидно що зі збільшенням числа кластерів дисперсія зменшилася, а й розподіл значень по кластерам стало більш нерівномірним, отже найбільш вигідним рішенням було б залишити 6 кластерів, або провести кластерний аналіз по 2 виду нормування.© um.co.ua - учбові матеріали та реферати