Головна

лабораторне завдання

  1.  Cітуаціонное завдання № 13
  2.  Cітуаціонное завдання № 18
  3.  Cітуаціонное завдання № 24
  4.  Cітуаціонное завдання № 5
  5.  Nbsp; завдання навантажень
  6.  Nbsp; Завдання властивостей матеріалу і кінцевих елементів
  7.  Питання 15. Завдання руху точки в полярних координатах.

1. Отримати у викладача паролі доступу до комп'ютера.

2. Відкрити існуючий проект «Tutor».

2.1. Перевірити працездатність мережі.

2.2. Внести зміни в проект: розширити ємність мережі в малому будівлі, створивши ще один домен, ємністю 8 станцій того ж типу.

2.3. Перевірити працездатність мережі. При наявності перевантажень в мережі внести корективи в структуру мережі або замінити обладнання на більш швидкодіючий.

2.4. Внести зміни в проект: розширити ємність мережі, додавши ще одне мале будівлю, що має два домена, ємністю по 5 станцій того ж типу.

2.5. Перевірити працездатність мережі, при необхідності, скорегувати мережу.

2.6. Зберегти проект під іншим ім'ям (в папці D: \ Проекти). Закрити проект.

3. Відкрити проект «Techno». Перевірити працездатність мережі.

3.1. Внести несправність в лінію зв'язку між Campus та мережею ATM.

3.2. Підключити Campus до мережі X.25.

3.3. Встановити трафік між Campus і Building B. Відобразити ємність трафіку у вигляді відсотків і у вигляді гістограми.

3.4. Встановити в будівлі Building C 8 телефонів, призначити відповідний трафік з кожного телефонного апарату на будівлю Building A і назад.

3.5. Відновити лінію зв'язку між Campus та мережею ATM.

3.6. Переконатися в працездатності мережі. При необхідності, внести зміни в мережу.

3.7. Сформувати список використаного обладнання (апаратний склад мережі).

3.8. Закрити проект.

4. Відкрити проект «Router».

4.1. Розкрити структуру «Biology Lab», включивши до її складу 6 робочих місць (подібно структурі «Math Lab»).

4.2. Змініть найменування робочих місць в Biology Lab на імена своїх співгрупниками.

4.3. Зберегти проект по іншим ім'ям (в папці D: \ Проекти).

4.4. Закрити проект.

питання самоконтролю

1. Як встановити параметри телефонного трафіку між двома точками мережі?

2. Встановіть протяжність лінії зв'язку між двома пристроями мережі (довільними) рівною 3.3 км.

3. Як знайти в базі даних певне (за назвою) обладнання?

4. Для чого в програмі передбачена можливість внесення несправності в пристрій, лінію зв'язку?

5. Чи дозволяє пакет моделювати супутникові телемовні системи?

6. Для чого призначена закладка «Ports» вікна «Властивості (обладнання)»?

7. В якій закладці вікна «Властивості (обладнання)» визначено виробник обладнання?

8. До якого типу пристроїв відноситься Wireless Ethernet Access Point (точка бездротового доступу Ethernet)? Покажіть відповідне вікно.

9. Вкажіть, яким символом позначається мережу FDDI?

10. Що означає жовтий колір лінії зв'язку? Покажіть відповідне вікно.

11. Знайдіть комутатор, який дозволить підключити локальну мережу на базі Ethernet до мережі загального користування на базі технології ATM.

12. Яка послідовність дій для установки на комп'ютер програмного забезпечення «FTP server».

 


 

навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню циклу лабораторних робіт

з дисципліни "Інформаційні технології"

для студентів, які навчаються за ФГОС ВПО напрямки бакалаврської підготовки 210400 "Радіотехніка"

 

укладач:

Володимир Васильович Жилін

 

Відповідальний редактор: ___

 

коректор: ___

 

Підписано до друку ___. Формат 60 х 84 1/16.

Ум. печ. л. ___. Тираж 100 прим.

Замовлення № ___. Ціна вільна

 
 лабораторне завдання |  Структура систем стільникового зв'язку |  інтерфейс RPS |  лабораторне завдання |  Короткі теоретичні відомості |  лабораторне завдання |  Короткі теоретичні відомості |  лабораторне завдання |  Короткі теоретичні відомості |  лабораторне завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати