Головна

Приставки та множники для утворення десяткових кратних одиниць

  1.  I. Сучасне суспільство і проблеми освіти
  2.  IX.III. Поховані елювіальний і делювіальні освіти
  3.  V. Перший пояс педагогічних досліджень - Наукове визначення цілей освіти
  4.  Z-перетворення деяких послідовностей
  5.  А - схема освіти дендрита; б - дендритная структура металів
  6.  А чи зможу я? Чи вистачить освіти?
  7.  А. Особливості та етапи утворення єдиної Російської держави
 префікс  позначення  множник
 російське  міжнародне
 екса  Е  Е  1018  
 Пета  П  Р  1015  
 Тера  Т  Т  1012  
 Гіга  Г  G  109  
 Мега  М  М  106  
 кіло  до  k  103  
 гекто  г  h  102  
 дека  да  da  
 деци  д  d  101  
 Санті  з  з  102  
 Міллі  м  m  103  
 мікро  мк  Ц  106
 нано  н  n  109  
 Піко  П  Р  1012  
 фемто  ф  f  1015  
 Атто  а  a  1018  

шапка розміщується вгорі між двома горизонтальними лініями, боковик утворений першої графою таблиці, все інше - прографці.

Порядок розробки таблиці.Щоб побудувати таблицю, необхідно:

1. Сформулювати те, що повинно бути охарактеризоване в таблиці, - показники її підлягає (в табл. 5.1 це найменування приставок).

2. Сформулювати показники присудка, т. Е. Озаглавити ті дані, які будуть визначати показники підмета (в табл. 5.1 це позначення приставок і значення відповідних множників).

3. Поставити місце показників підмета і присудка. Як правило, показники підлягає рекомендується розміщувати в боковику (як в табл. 5.1), або в боковику і голівці, або в боковику, головці і врозріз прографці (при наявності декількох груп показників підмета), а найменування показників присудка - в голівці (як в табл. 5.1).

4. Побудувати відповідно до наміченого плану розміщення показників підмета і присудка скелет (макет) таблиці і заповнити його даними. Побудова макета в основному сприяє отриманню загального вигляду і структури головки і боковика таблиці, оцінці ширини граф (стовпців) і висоти рядків, попереднім вибором стильового оформлення таблиці.

5. Вказати тему таблиці і зробити її тематичним заголовком.

Основні вимоги до форми і побудови таблиць.При побудові таблиці необхідно виконувати умови логічності побудови, зручності читання і економічності.

логічність побудови таблиці означає наступне:

1. Розташування логічного присудка таблиці в прографці (не в головці чи боковику).

2. Правильна, логічна підпорядкованість елементів таблиці: даних графи - її заголовку, даних рядка - показнику або заголовку боковика, заголовків нижнього ярусу головки, об'єднуючого їх, - заголовку верхнього ярусу.

3. Логічність поділу в підлеглих рубриках.

зручність читання таблиці забезпечується виконанням наступних вимог:

1. Розташування зіставляються числових даних по вертикалі, при цьому вони повинні бути вирівняні по десятковому знаку (точці). Подібне розташування може бути ускладнене у випадках:

коли при одному-двох показниках присудка дуже багато показників підмета (рекомендується здвоювання або страіваніе таблиці по горизонталі);

коли число показників присудка велике, а число показників підлягає - немає (рекомендується, не змінюючи побудови таблиці, розірвати її, помістивши продовження під початковою частиною і повторивши в боковику продовження таблиці показники підмета);

коли потрібно зіставляти числа і по вертикалі, і по горизонталі.

2. Розміщення зіставляються граф і рядків поруч один з одним.

3. Системне розташування граф і рядків (по спадаючій значимості; від загальних показників до приватних або більш конкретним; за алфавітом - в разі різнозначний показників і вимоги простоти знаходження графи або рядка; по прийнятому порядку в державному чи іншому документі; по наростаючому чи ниспадающему ознакою і т.д.).

4. Розташування в голівці спочатку (на першому рівні) найменувань показників присудка, а потім (на наступне рівні) найменувань показників підлягає.

5. Рівномірний розподіл кількох груп показників підлягає в боковику, головці і прографці.

6. Переважне використання поздовжніх таблиць. Що виходять поперечними таблиці можна зробити поздовжніми:

перевернути таблицю - перетворити боковик в головку, а головку в боковик, рядки в графи, а графи в рядки;

перенести з головки і боковика в прографці одну з декількох груп показників підмета;

вивести частину необов'язкового матеріалу з таблиці в текст або в примітка під таблицею;

розділити таблицю по вертикалі на дві частини і помістити продовження з повторним боковиком;

комбінувати по-різному перераховані вище прийоми.

7. Найменша можлива кількість ярусів в голівці і максимальний лаконізм кожного заголовка, для чого рекомендується:

уникати поділу головки на яруси, коли можна поєднати заголовки двох ярусів в один;

об'єднувати дані двох ярусів, застосовуючи написання через дріб, і з'єднувати в один повторюються заголовки перекомпонування граф;

робити додатковий ярус, щоб винести в нього загальні для всіх або деяких заголовків граф слова;

усувати необов'язкові заголовки типу країни над назвами країн, рік над позначеннями років;

переносити в примітки під таблицею або в тематичний заголовок таблиці з заголовків граф неодноразово повторені пояснювальні і уточнюючі слова;

замінювати заголовки граф і рядків поширеними літерними позначеннями або позначеннями, згаданими в тематичному заголовку.

8. Максимальний лаконізм даних прографці, що досягається шляхом:

винесення всіх загальних для кожного елемента граф слів або чисел в заголовки граф, а загальних для всіх елементів прографці слів або чисел - в тематичний заголовок;

обмеження в абсолютних кількісних даних прографці чотирма цифрами, а в відносних - трьома, для чого використовується округлення чисел або переклад одиниць величин в більші за допомогою приставок;

об'єднання в одну клітку таблиці однакових чисел або слів

в графах і рядках;

заміни слів умовними математичними позначеннями (не більше <, не менше », більш>, менш <, приблизно = і т. п.).

9. Розміщення всіх пояснень до таблиці в тематичному заголовку або в примітках під таблицею.

економічність побудови таблиці забезпечується дотриманням таких умов:

1. Будувати таблицю з показників підмета, як правило, з однорідними характеристиками. При наявності різнорідних характеристик в таблицях з'являються порожні місця, які можна прибрати, розділивши таку таблицю на 2 - 3 самостійні або об'єднавши графи, заповнення яких числами чергується так, щоб по умовним позначенням можна було визначити, до якого з кількох показників присудка відноситься кожне число.

2. Включати в графи таблиці тільки обов'язкові тексти і в обмеженому обсязі. Великий обсяг тексту в окремих графах веде до помітних порожнечам в таблиці, уникнути яких можна, перевівши цей текст в заголовки врозріз прографці або вивівши його цілком (або здебільшого) з таблиці.

3. Включати в таблицю ілюстрації тільки в тому випадку, якщо без них сприйняття таблиці неможливо або коли площа ілюстрації не набагато більша за площу, яку займає текстом в інших осередках таблиці. Інакше таблиця зяятиме порожнечами. Розмістивши ілюстрації поруч з таблицею і замінивши їх в таблиці умовними позначеннями (наприклад, літерами, що стоять під ними) або перемістивши ілюстрації з боковика в головку, можна без шкоди заощадити місце.

4. Використовувати для однієї-двох з кількох груп підлягають в боковику, якщо вони значно поступаються за кількістю рядків прографці, місце врозріз прографці.

5. Розміщувати показники підлягає великого обсягу (багаторядкові або у вигляді ілюстрацій) в голівці, а не в боковику, якщо елементи прографці за обсягом (кількістю рядків) набагато менше показників підлягає.

6. Об'єднувати сусідні однотипні таблиці.

7. Викидати зайві графи (з одними і тими ж відомостями в рядках), переносячи ці відомості в тематичний заголовок або в примітка до таблиці.

8. Будувати таблицю так, щоб якщо це не суперечить завданню таблиці і технічно здійсненно в боковику виявилося менше число рядків.

Оформлення нумераційного заголовка таблиці.Призначення нумераційного заголовка - спростити посилання в тексті на таблицю, а також показати зв'язок тексту з таблицею. Можливі наступні варіанти оформлення нумераційного заголовка:

1. Над тематичним заголовком з вирівнюванням вправо у вигляді слова Таблиця з подальшим номером.

2. Перед тематичним заголовком у вигляді слова Таблиця з подальшими номером і точкою, після якої з великої літери слід тематичний заголовок, причому вся конструкція горизонтально центрируется.

3. Перед тематичним заголовком у вигляді номера з наступною точкою, після якої з великої літери слід тематичний заголовок, причому вся конструкція горизонтально центрируется.

4. Нумераційний заголовок не використовується, якщо таблиця в документі єдина.

5. Над продовженням таблиці нумераційний заголовок оформляється у вигляді слів Продовження табл. з подальшим номером і вирівнюванням вправо.

6. Над закінченням таблиці нумераційний заголовок оформляється у вигляді слів Закінчення табл. з подальшим номером і вирівнюванням вправо.

7. Стиль оформлення нумераційного заголовка для всіх таблиць в рамках одного документа повинен бути єдиним.

Оформлення тематичного заголовка таблиці.Призначення тематичного заголовка - дати можливість сприйняти матеріал таблиці без звернення до тексту документа. При його оформленні враховується наступне:

1. Тематичний заголовок не є обов'язковим у таблиці, матеріал якої потрібен тільки по ходу читання документа.

2. Тематичний заголовок не ставиться над продовженням і завершенням таблиці.

3. Тематичний заголовок горизонтально центрируется. Оформлення граф в голівці (шапці) таблиці.При оформленні граф в головці таблиці слід мати на увазі наступне:

1. Заголовок повинен бути над кожною графою, в тому числі і над боковиком, так як це спрощує сприйняття таблиці, дозволяє зробити більш лаконічним текст заголовків рядків в боковику.

2. Якщо заголовок графи складається з декількох елементів, то вони розділяються комами (крім словесного і літерного позначень) і розташовуються в такому порядку:

словесне позначення даних графи;

літерне позначення даних графи;

назва одиниці виміру;

вказівка ??на обмеження (від, до, не більше, не менше).

наприклад: Температура t, ° C, не менше.

3. Тема графи, як правило, формулюється в називному відмінку однини; у множині - тільки у випадках, коли серед показників графи деякі стоять у множині, або коли заголовок графи - іменник, яке в даному значенні в однині не вживається, або коли в графі дається кількісна характеристика групи об'єктів.

4. Тема графи пишеться без скорочень окремих слів, за винятком загальноприйнятих або прийнятих в тексті даного документа.

5. Тема графи може включати в себе позначення одиниць виміру (кг, руб.), А для деяких термінів - позначення у вигляді спеціальних символів (градуси °, відсотки%, долари США $ і т. П.).

6. Тема графи починається з великої літери у верхньому ярусі, а в нижніх ярусах - тільки у випадках, коли заголовки граматично не підкоряються об'єднуючого заголовку верхнього ярусу; при граматичної зв'язку з заголовком верхнього ярусу заголовки нижніх ярусів пишуться з малої літери.

7. Якщо рядки таблиці виходять за межі сторінки, то в кожній частині таблиці повторюється її головка (шапка).

8. Таблиці з великим числом граф допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою на одній сторінці.

9. Нумерація або літерації граф застосовується тільки в разі, коли потрібні посилання на них в тексті документа або при використанні даних таблиці для вирішення практичних завдань. При оформленні цих елементів таблиці слід враховувати деякі фактори:

нумерація або літерації граф не застосовується в продовженнях таблиць замість заголовків граф;

в статистичних таблицях прийнято графи боковика (якщо їх декілька) позначати прописними російськими буквами, а решту граф - арабськими цифрами.

10. Графа «Номер один по одному» оформляється у відповідності з наступними правилами:

дана графа обов'язкова тільки при необхідності посилань в тексті документа на рядки таблиці;

графа рекомендується для кращого розмежування рубрик різних ступенів в боковику;

заголовок графи оформляється у вигляді № п / п;

допускається замість зазначеної графи проставляти відповідний номер з подальшою крапкою безпосередньо перед найменуванням показника в боковику.

11. Подання одиниць вимірювання повинна відповідати таким вимогам:

включати в таблицю окрему графу Одиниці виміру не допускається;

якщо всі дані таблиці виражені в одній і тій же одиниці виміру, то вона вказується після тематичного заголовка таблиці, будучи відділена від нього коми;

якщо дані в таблиці виражені переважно в одній одиниці виміру, але є графи з даними, представленими в інших одиницях виміру, то переважна одиниця позначається після тематичного заголовка, а решта - після заголовків відповідних граф;

якщо дані в таблиці виражені в різних одиницях виміру, то вони записуються після заголовків відповідних граф;

одиницю виміру, загальну для всіх даних рядка, виносять в боковик таблиці (після заголовка рядка).

12. Заголовки Разом всього оформляються з урахуванням наступних вимог:

як в боковику, так і в голівці заголовок Разом відноситься до приватних, проміжних підсумків, заголовок Всього - до суммирующим приватні підсумки;

в боковику прийнято заголовки Разом и всього вирівнювати по лівому краю.

Оформлення заголовків боковика таблиці.Заголовки боковика оформлюються наступним чином:

1. Заголовки боковика розташовуються: в разі одному щаблі:

від краю боковика, якщо більшість з них вміщується в один рядок;

з абзацного відступу, якщо вони в 2 - 3 рядки; в разі декількох ступенів:

заголовки 1-го ступеня - як в попередньому пункті;

заголовки наступних ступенів - з відступом від початку заголовків попередньої ступені або з виділенням заголовків шрифтом, номерами, літерами без відступів;

Заголовок В тому числі рекомендується ставити так само, як заголовки, до яких він належить.

2. Заголовки першого ступеня пишуться з великої літери, також з великої літери пишуться заголовки наступних ступенів, якщо вони граматично не пов'язані з заголовками вищому щаблі; з малої літери пишуться заголовки, граматично пов'язані з заголовками вищому щаблі.

3. Заголовки боковика завершуються відточити (поруч точок числом не менше трьох), якщо до рядка прографці в боковику залишається місце (відточив допомагає не впасти на сусідню рядок прографці); відточив не є обов'язковим; при відсутності його ніяких розділових знаків в кінці заголовка не ставлять або ставлять двокрапку, якщо далі йдуть підлеглі заголовки нижній сходинці; відточив неприпустимо, якщо рядок прографці вирівнюється по верхньому рядку заголовка боковика.

4. Якщо в боковику поспіль йдуть однакові заголовки, то в нижніх може бути замінено лапками кожне слово (при однорядкових заголовках) або спочатку поставлені слова те ж (При заголовках в дві і більше рядків), а потім вже лапки.

Оформлення прографці таблиці.При оформленні значень даних в прографці слід дотримуватися таких правил:

1. Вказівка ??на відсутність відомостей або явища в прографці оформляється наступним чином:

при відсутності відомостей у відповідній клітинці проставляється або три крапки (...), або слова Ні свед .;

при відсутності явища у відповідній клітинці проставляється тире.

2. Позначення мізерно малих чисел прийнято оформляти так: якщо число значно менше однієї десятої, то проставляється 0,0;

якщо число значно менше однієї сотої, то проставляється 0,00 і т. д.

3. При поданні багаторозрядних чисел рекомендується ділити числа пробілами (комами в англомовних документах) на групи по три цифри справа наліво для цілої частини і зліва направо - для дробової частини.

4. Подання числових значень в осередках повинна відповідати таким вимогам:

числові значення, що відносяться до одного і того ж показника в одній графі, вирівнюються по десятковій крапці (крапці в англомовних документах);

числові значення, які стосуються різними показниками в одній графі, центруються;

числові значення, що визначають межі, записуються через три крапки (...) або тире і вирівнюються по разделителю;

при вказівці в таблицях послідовних інтервалів цілих чисел, що охоплюють всі числа ряду, перед числами пишуть від ... до ... включ .;

в інтервалах, що охоплюють не всі числа ряду, між числами необхідно ставити тире;

округлення числових значень (до першого, другого, третього і т. д.) десяткового знака для одного типу даних має бути однаковим.

5. Розташування рядків прографці по відношенню до заголовка боковика визначається наступним чином:

якщо рядки прографці складаються з одного ряду числових значень, то їх слід вирівнювати по нижньому рядку відповідного заголовка боковика;

якщо серед рядків прографці є елементи в дві і більше рядка, то всі рядки прографці вирівнюються по верхньому рядку відповідного заголовка боковика;

якщо боковик починається з графи Номер по порядку, то рекомендується вирівнювати рядки прографці по верхньому рядку відповідного заголовка боковика;

текстові рядки прографці вирівнюють по верхньому рядку відповідного заголовка боковика.

6. Оформлення тексту в осередках таблиці виконується з урахуванням таких вимог:

текст в осередку прографці повинен починатися з великої літери (якщо не служить зразком написання з малої літери);

точка в кінці тексту в осередку прографці не ставиться;

текст, який повторюється в нижчестоящих осередках прографці, замінюється за тими ж правилами, що і повторювані заголовки боковика.

7. Лінійки в прографці призначені для поділу граф і оформляються так:

лінійки в прографці не обов'язкові і можуть бути замінені на прогалини;

в здвоєних, прибудованих таблицях кожна повторювана частина зазвичай відділяється від іншої подвійними лінійками.
 СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  документів |  Набір тексту |  редагування тексту |  форматування тексту |  символьне оформлення |  Оформлення абзаців документа |  Верстка сторінок багатосторінкового документа |  Друк документа |  СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ табличний документ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати