Головна

Верстка сторінок багатосторінкового документа

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Якщо за допомогою системи підготовки тексту створюється і оформляється багатосторінковий документ, то в тексті можуть з'явитися нові структурні елементи: колонтитули, виноски, закладки, перехресні посилання.

під закладкою (Bookmark), або міткою, розуміється певне місце в тексті документа, з яким користувач привласнює ім'я. Надалі закладка в багатосторінковому документі служить для:

швидкого переходу до місця документа, позначеного закладкою;

формування перехресних посилань в документі.

Іноді по ходу читання документа необхідні доповнення до основного тексту, підрядкові примітки. Підрядкові примітки оформляють виносками. До складу підрядкового примітки входять два нерозривно пов'язаних елемента: знак виноски і текст власне примітки. Знак виноски розташовують в основному тексті у того місця, до якого відноситься примітка, і на початку самого примітки. Для текстового матеріалу рекомендується знак виноски у вигляді арабських цифр, а в цифровому - у вигляді букв або знаків.

Перехресне посилання - це текст, що пропонує читачеві документа звернеться до іншого фрагменту тексту або малюнку, що міститься в тексті.

У разі зміни назви розділу або переміщення його на іншу сторінку в результаті корекції документа подібний текст необхідно змінити вручну. Найбільш потужні системи підготовки текстів дозволяють автоматично відстежувати процес зміни за рахунок організації перехресних посилань на елементи тексту, відмічені спеціальним чином як закладки, заголовки, виноски, малюнки або формули.

колонтитулом (Running head) називається однаковий для групи сторінок текст (графічне зображення), розташований поза основного тексту документа на полях друкованої сторінки. Розрізняють верхній (Header) колонтитул, який зазвичай розташований над текстом документа, і нижній (Footer), наявний нижче основного тексту. Порядкові номери сторінок входять в колонтитул. Їх називають колонцифр.

Стандартними параметрами оформлення сторінок документа є:

поля сторінок;

розмір друкованого аркуша і орієнтація тексту на папері;

розташування колонтитулів;

число колонок тексту (газетний стиль).
 Базові конфігурації локальних обчислювальних мереж |  Ethernet |  Високошвидкісні локальні мережі |  Технології Інтранет в локальних мережах |  СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |  документів |  Набір тексту |  редагування тексту |  форматування тексту |  символьне оформлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати