На головну

Пояснювальна записка

  1.  АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА Наші дні: Православна ієрархія і патріотизм в Росії
  2.  методична записка
  3.  Пояснювальна записка
  4.  Пояснювальна записка до конспектів по Священної Біблійної Історії Старого Завіту
  5.  Пояснювальна записка до конспектів по Священної Біблійної Історії Старого і Нового Завіту
  6.  Пояснювальна записка
  7.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні вказівки для практичних занять (в 2-х частинах) складені відповідно до робочої програми з дисципліни «Математика» для спеціальностей: 230115 «Програмування в комп'ютерних системах», 230401 «Інформаційні системи (по галузях)» на базі основної загальної освіти.

Практичні заняття займають важливе місце при вивченні дисципліни «Математика». Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань, практичних умінь і навичок вирішення елементарних математичних задач.

В результаті виконання практичних робіт студент повинен:

мати уявлення:

- Про місце і роль математики в сучасному світі, спільності її понять і уявлень;

- Про логічне будову дисципліни;

- Про міждисциплінарну зв'язку математики зі спеціальними дисциплінами;

знати і вміти:

- Теоретичні розділи кожної теми;

вміти:

- Вирішувати приклади і задачі по кожній темі.

Методичні рекомендації для практичних занять складаються з пояснювальної записки, критеріїв оцінки роботи студента, загальних вимог до виконання та оформлення практичних занять, змісту практичних занять, які забезпечені основними теоретичними положеннями, завданнями, контрольними питаннями і списком літератури.

На виконання кожної роботи відводиться певна кількість годин відповідно до тематичного плану.

Форма звітності студента вказана для кожного практичного заняття.

Методичні рекомендації для практичних занять нададуть допомогу викладачам в організації та управлінні роботою студентів в процесі занять, а студенти можуть використовувати їх як посібник для повторення вивченого матеріалу, підготовці до іспиту.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  Завдання до практичної роботи |  теоретичні відомості |  Завдання до практичної роботи |  теоретичні відомості |  Завдання до практичної роботи |  теоретичні відомості |  Завдання до практичної роботи |  теоретичні відомості |  теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати