На головну

Стаття 216. Додаткова відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

  1.  A - c заземленою середньою точкою котушки зв'язку, б - з підключенням тракту ДХ, СХ, KB
  2.  I. Сучасне суспільство і проблеми освіти
  3.  IX.III. Поховані елювіальний і делювіальні освіти
  4.  Meждународние зв'язку
  5.  OLE (Object Linking Embeding) - стандартний механізм зв'язку об'єктів в Windows
  6.  V. Перший пояс педагогічних досліджень - Наукове визначення цілей освіти
  7.  VI. Взаємовідносини (службові зв'язки)

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.
 Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників |  Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників |  Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності |  Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди |  Стаття 136. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником |  Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення |  Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці |  Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час |  Стаття 179. Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною |  Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати