Головна

Аналіз виконання виробничої програми підприємства.

  1.  ABC - аналіз покупців
  2.  I. Аналіз завдання
  3.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  4.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  5.  I. Психолого-криміналістичний аналіз вбивств
  6.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7.  I. Тренінгові програми, які використовуються в професійній підготовці менеджерів

Вивчіть і прикладіть до звіту джерела інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції: ф.1-П, відомість №16 «Рух готових виробів, їх відвантаження і реалізація», журнал-ордер 11 «Облік відвантаження і реалізації продукції», ф.№4 -У (річна) «Річний звіт про виробництво продукції і виконаних роботах, послугах промислового характеру», відомість №12-п «звіт про виробництво продукції і виконаних роботах, послугах промислового характеру».

Проаналізуйте і зробіть висновки про виконання плану виробництва продукції за загальним обсягом та асортиментом, заповнивши таблиці №1, №2

Таблиця 1 Аналіз виконання плану по виробництву продукції

 показники  попередній рік  Звітній рік  Виконання плану, %  Відхилення від плану  Темп зміни,%  
 план  факт  
 Сума, млн.руб.  Уд. вага,%  
 Сума, млн.руб.  Уд. вага,%  Сума, млн.руб.  Уд. вага,%  
А  

по ___ за 20__ - 20__гг.

Таблиця 2 Аналіз виконання плану за асортиментом

 Вид продукції  Випуск продукції, млн.руб.  % Виконання плану  Приймається в виконання плану за асортиментом, млн.руб.
 план  факт
А

Заповніть таблицю №3 і на її основі вивчіть ритмічність випуску продукції: розрахуйте коефіцієнти ритмічності, варіації, аритмічності. Зробіть висновки.

Таблиця 3 Розрахунок ритмічності випуску продукції по ___ за ___ рр.

 квартали  Випуск продукції, млн.руб.  Питома вага, %  Частка продукції, зарахована у виконання плану по ритмічності,%
 план  факт  план  факт
А
           
 Разом:          

Проаналізуйте вплив зміни структури випуску продукції на його обсяг. Результати розрахунків внесіть в таблицю №4. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 4 Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг випуску продукції

 Вид продукції  Випуск продукції в порівнянних цінах, млн. Руб.  Структурапродукціі,%  Фактичний обсяг товарної продукції при плановойструктуре, млн.руб.  Зміна обсягу продукції за рахунок зміни структури, млн.руб.
 План (Минулий рік)  Факт (Звітний рік)  План (Минулий рік)  Факт (Звітний рік)
А
               

Вивчіть показники якості продукції, що випускається.

На підставі показників товарної продукції проаналізуйте вплив факторів на зміну вартості реалізованої продукції. Зробіть висновки. Заповніть таблицю №5.

Таблиця 5 Аналіз обсягу реалізації продукції по ___ за 20__ -20__гг.

(Млн. руб.)

 показники  Минулий рік  Звітній рік  Відхилення (+, -)  Вплив наоб'ем реалізації
А
 Залишок готової продукції на початок періоду        
 товарна продукція        
 Залишок готової продукції на кінець періоду        
 Реалізація продукції        

 
 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Основні засоби організації. |  Оборотні кошти організації. |  Трудові ресурси підприємства і організація оплати праці. |  Собівартість продукції |  Фінансові результати діяльності підприємства. |  Ефективність використання основних фондів підприємства. |  Аналіз собівартості продукції. |  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. |  Оцінка фінансового стану підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати