Головна

ВПРАВИ

  1.  I. Вправи з цигун.
  2.  I. Вправи.
  3.  Max-OT вправи і модифікована тренування. Частина 1
  4.  V. Вправи з розвитку лексико-граматичної сторони мовлення.
  5.  Акордові гами з вибраними негармоническими звуками, Підготовчі вправи №1-3
  6.  Асиметричне ритмічне зсув, Вправи №1-17
  7.  Божественне народження новонародженої-юної серцево-судинної системи - народження потреби в спортивних силових вправах

10.1.

10.2.

10.3. число філій; страхові внески, млн. руб .;

10.4.

У підметі таблиці відобразіть наступні види податків і платежів: ПДВ, акцизи, податок на прибуток підприємств, податок на операції з цінними паперами, прибутковий податок з фізичних осіб, платежі за користування природними ресурсами, земельний податок, податки на майно, доходи від приватизації, спеціальний

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

2. Загальна теорія статистики: підручник для студентів вузів / М. Р. Єфімова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - 2-е изд., Испр. І доп.

- Изд. 3-е, перераб. і доп.

Під ред.

Проф. Під ред. В. С. Мхітаряна. - 3-е изд., Стер.

Держ. під ред. І. І. Єлісєєвої. - М.: Вища освіта, 2008. - 566 с.

ред. - 5-е изд. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 656 с.


ЗМІСТ

 Тема 1. Поняття статистики. Предмет, метод і завдання статистики як науки ...
 Контрольні питання... ...
 ...
 Контрольні питання... ...
 
 Контрольні питання... ...
 
 
 Контрольні питання...
 Вправи ... ...
 Тема 5. Показники варіації ...
 Контрольні питання...
 
 
 Контрольні питання...
 Вправи ... ...
 Тема 7. Індекси та їх використання в экономико-статистическихисследованиях...  
 Контрольні питання...
 ...
 
 Контрольні питання... ...
 
 
 Контрольні питання...
 Вправи ... ...
 
 Вправи ... ...
 Рекомендована література ...

 


[1] СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗНИК - це кількісна оцінка якості досліджуваного явища. Залежно від цільової функції статистичних показників їх ділять на обліково-оціночні та аналітичні.

Обліково-оціночні показники Наприклад, за даними Росстату чисельність населення РФ на 1 серпня 2011 р склала 142,8 млн. Чол. (На початку 1991 р 148,5 млн. Чол.).

аналітичні показники застосовуються для аналізу статистичної інформації та характеризують особливості розвитку досліджуваного явища: типовість ознаки, структуру явища, швидкість розвитку в часі і ін.
 Тема 5. Показники ВАРІАЦІЇ |  ВПРАВИ |  ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ |  ВПРАВИ |  В ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ |  Основні формули обчислення індивідуальних, загальних (зведених) індексів |  ВПРАВИ |  У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ |  ВПРАВИ |  МІЖ ЯВИЩАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати