Головна

Основні формули обчислення індивідуальних, загальних (зведених) індексів

  1.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  2.  I. ФІЛОСОФСЬКІ ФОРМУЛИ ДИЯВОЛА
  3.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  4.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  5.  II. Основні принципи
  6.  II. Основні вимоги до відбору клінічного матеріалу для бактеріологічного дослідження
  7.  II. Основні етапи І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕТИКИ
 Найменування і формула розрахунку індексу  Сенс індексу (що показує в%)  Що показує значення індексу, зменшене на 100), тобто I - 100  Що показує різниця чисельника і знаменника
 Індивідуальні індекси:
 фізичного обсягу  Скільки% становить фізичний обсяг окремого виду продукції (товару) в звітному періоді від його рівня в базисному періоді  На скільки% зріс (зменшився) фізичний обсяг окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з його рівнем у базисному періоді  Абсолютний приріст (зниження) фізичного обсягу окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з його рівнем у базисному періоді
 ціни  Скільки% становить ціна окремого виду продукції (товару) в звітному періоді від її рівня в базисному періоді  На скільки% зросла (зменшилася) вартість окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді  Абсолютний приріст (зниження) ціни окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді
 товарообігу (вартості)  Скільки% становить вартість (товарообіг) окремого виду продукції (товару) в звітному періоді від рівня вартості (товарообороту) в базисному періоді  На скільки% зросла (зменшилася) вартість окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді  Абсолютний приріст (зниження) вартості окремого виду продукції (товару) в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді
 собівартості  Скільки% становить собівартість окремого виду продукції в звітному періоді від її рівня в базисному періоді  На скільки% зросла (зменшилася) собівартість окремого виду продукції в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді  Абсолютний приріст (зниження) собівартості окремого виду продукції в звітному періоді в порівнянні з її рівнем в базисному періоді
 витрат виробництва (витрат на виробництво)  Скільки% складають витрати на виробництво окремого виду продукції в звітному періоді від рівня витрат в базисному періоді  На скільки% зросли (зменшилися) витрати на виробництво окремого виду продукції в звітному періоді в порівнянні з їх рівнем в базисному періоді  Абсолютний приріст (зниження) витрат на виробництво окремого виду продукції в звітному періоді в порівнянні з їх рівнем в базисному періоді
 Загальні (зведені) індекси
 фізичного обсягу випуску продукції (реалізації товару) (або індекс випуску продукції (товарообігу) в порівнянних цінах звітного): - в агрегатній формі  ; - В середньої арифметичної зваженої формі  Скільки% становить фізичний обсяг всіх видів продукції (товарів) у звітному періоді від його рівня в базисному періоде.Ілі, скільки% становило зростання (зниження) вартості всього обсягу продукції (всіх видів товарів) із-за зміни (зростання або зниження) фізичного обсягу випуску продукції (реалізації товарів)  На скільки% в середньому виріс (зменшився) фізичний обсяг всіх видів продукції (товарів) у звітному періоді від його рівня в базисному періоде.Ілі, на скільки% зросла (зменшилася) вартість усього обсягу продукції (всіх видів товарів) з-за зміни ( зростання або зниження) фізичного обсягу випуску продукції (реалізації товарів)  Абсолютний приріст (зниження) вартості всього обсягу продукції (всіх видів товарів) з-за зміни (зростання або зниження) фізичного обсягу випуску продукції (реалізації товарів)
 цін: - в агрегатній формі  ; - В середньої гармонійної зваженої формі  Скільки% становить зростання (зниження) вартості всього обсягу продукції (всіх видів товарів) з-за зміни (зростання або зниження) цін всіх видів продукції (товарів)  На скільки% в середньому зросли (зменшилися) ціни на всі види продукції (товарів) у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.Ілі, на скільки% зросла (зменшилася) вартість усього обсягу продукції (всіх видів товарів) з-за зміни (зростання або зниження) цін на всі види продукції (товарів)  Абсолютний приріст (зниження) вартості всього обсягу продукції (всіх видів товарів) з-за зміни (зростання або зниження) цін на всі види продукції (товарів)
 вартості (товарообороту) або індекс випуску продукції (товарообігу) у фактичних цінах звітного і базисного періодів  Скільки% становить вартість всього обсягу продукції (всіх видів товарів) у звітному періоді від її рівня в базисному періоді  На скільки% зросла (зменшилася) вартість усього обсягу продукції (всіх видів товарів) у звітному періоді в порівнянні з базисним  Абсолютний приріст (зниження) вартості всього обсягу продукції (всіх видів товарів) у звітному періоді в порівнянні з базисним
 собівартості: - в агрегатній формі  ; - В середньої гармонійної зваженої формі  Скільки% становить зростання (зниження) витрат на виробництво (витрат виробництва) всього обсягу продукції через зміну (зростання або зниження) собівартості одиниці продукції всіх видів  На скільки% зросла (зменшилася) в середньому собівартість одиниці продукції всіх видів в звітному періоді в порівнянні з базисним періодом.Ілі, на скільки% зросла (зменшилася) собівартість (витрати виробництва) всього обсягу продукції із-за зміни (зростання або зниження) собівартості одиниці продукції всіх видів  Абсолютний приріст (зниження) собівартості (витрат виробництва) всього обсягу продукції через зміну (зростання або зниження) собівартості одиниці продукції всіх видів
 індекси структури
 індекс змінного складу середньої собівартості  Скільки% становить зростання (зниження) середньої собівартості за рахунок зміни індивідуальних рівнів собівартості і структури випуску продукції  На скільки% зросла (зменшилася) середня собівартість за рахунок зміни індивідуальних рівнів собівартості і структури випуску продукції  Абсолютний приріст (зниження) середньої собівартості за рахунок зміни індивідуальних рівнів собівартості і структури випуску продукції
 індекс фіксованого складу середньої собівартості  Скільки% становить зростання (зниження) середньої собівартості за рахунок зміни тільки індивідуальних рівнів собівартості продукції  На скільки% зросла (зменшилася) середня собівартість тільки за рахунок зміни індивідуальних рівнів собівартості продукції  Абсолютний приріст (зниження) середньої собівартості тільки за рахунок зміни індивідуальних рівнів собівартості продукції
 індекс впливу структурних зрушень  Скільки% становить зростання (зниження) середньої собівартості тільки за рахунок зміни структури випуску продукції  На скільки% зросла (зменшилася) середня собівартість тільки за рахунок зміни структури випуску продукції  Абсолютний приріст (зниження) середньої собівартості тільки за рахунок зміни структури випуску продукції

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Приведіть у відповідність ознака класифікації види індексів:

 А. По складу явища  1) агрегатні і середні з індивідуальних
 Б. За ступенем охоплення елементів сукупності  2) динамічні і територіальні
 В. За формою побудови  3) індивідуальні та загальні
 Г. За базі порівняння  4) змінного складу, фіксованого складу і структурних зрушень

2. Приведіть у відповідність вид індексу і його цільове використання

 А. Індивідуальні індекси  1) використовуються при аналізі динаміки середніх якісних показників;
 Б. Індекси структури (індекси змінного і фіксованого складу, структурних зрушень)  2) застосовуються при аналізі складних явищ, якщо підсумки по окремих елементах статистичної сукупності безпосередньо несумірні
 В. Загальні індекси  3) застосовуються при зіставленні рівнів соціально-економічного розвитку різних територій (країн, регіонів, міст і т.п.);
 Г. Територіальні індекси  4) використовуються для аналізу зміни індивідуальних рівнів окремих одиниць статистичної сукупності

3. Индексируемой величиною в індексі фізичного обсягу реалізації є: а) ціна одиниці виробу; б) кількість реалізованих товарів;

в індексі собівартості: в) обсяг виробленої продукції; г) собівартість одиниці продукції.

4. Агрегатний індекс цін показує: а) середня зміна цін за сукупністю товарів (видів продукції); б) зміна ціни якого-небудь одного товару (виду продукції); в) зміна вартості будь-якого одного товару (виду продукції) за рахунок зміни його ціни; г) зміна вартості всієї сукупності товарів (видів продукції) за рахунок зміни цін на них.

5. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня явища за рахунок: а) одного фактора; б) двох факторів. Індекс фіксованого складу характеризує зміну середнього рівня явища за рахунок: в) зміни структури сукупності; г) зміни рівня явища за кожним з об'єктів.

 
 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ЯК НАУКИ |  Тема 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ |  ТЕМА 3. СТАТИСТИЧНА ЗВЕДЕННЯ І ГРУППИРОВКА |  ВПРАВИ |  Тема 4. Узагальнювати СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ |  ВПРАВИ |  Тема 5. Показники ВАРІАЦІЇ |  ВПРАВИ |  ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ |  ВПРАВИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати