На головну

Розвиток хімічної науки / Под ред. Жаворонкова Н. Г.-м.: Іваново, 2006.- 168 с.

  1.  Fast Ethernet і lOOVG-AnyLAN як розвиток технології Ethernet
  2.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  3.  II. РОЗДІЛИ СОЦІОЛОГІЇ: ПРИВАТНІ СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
  4.  III. Погляди на реформу педагогічної науки
  5.  III. Розвиток та подолання бідності
  6.  IX. РОЗВИТОК ТОНКИХ СПОСОБНОСТЕЙ І психоенергетичного захисту
  7.  Quot; ЦЕ - Я "розвиток мого професійного мислення і особистої філософії

3. Ільїн В.А., Пахотін О. І., Клімашкін Г. Г., Василькова О. Є. Отримання гранули-рованного складного азотно-фосфатного добрива на основі аміачної селітри // Нові технології в азотному виробництві. Збірник праць загальноросійської науково-технічної конференції. Північно-Кавказький державний університет. Ставрополь, 2003. -с.36-38.

4. Постійний технологічний регламент виробництва складного азотно-фосфат-ного добрива в великотоннажному агрегаті з виробництва аміачної селітри АС-72М, № 2, 2004- 478 с.

5. Довідник хіміка.-Кн.2.-М.: Хімія, 1987.-464 с.

6. Довідник азотники - кн.2 - М .: Хімія, 1969. - 448с.

7. Позін М. Е. - Технологія мінеральних удобреній.-Л.: Хімія, 1989.-352с.

8. Технологія аміачної селітри / Под ред. В. М. Олевського. -М .: Хімія, 1978.-311с.

9. Виробництво аміачної селітри в агрегатах великої одиничної потужності / Под ред. В. М. Олевского.-М .: Хімія, 1990.-288с.

10. А. А. Соколовський - Технологія мінеральних добрив і кіслот.-М.: Хімія, 1971.-456с.

11. Касаткін А. Г. Основні процеси і апарати хімічної технології. -М:
 Хімія, 2005-753 с.

12. Бєсков С. Д. - технохимічеському розрахунки. -М .: Вища. школа, 1966.-520с.

13. Загальна хімічна технологія / Под ред. І. П. Мухленова.-М .: Вища. Школа, 1984.

14. Кутепов А. М., Бондарева Т. І., Беренгартен М. Г. Загальна хімічна технологія. - М .: Вища. шк., 1992. - 237 с.

15. Розрахунки по технології неорганічних речовин / Под ред. П. В. Дибіна. -М.: Вища школа, 1967.-524с.

16. К. Ф. Павлов, П. Г. Романків, А. А. Носков - Приклади і задачі по курсу процес-сов і апаратів хімічної технології. - М.: ТОВ ТИД Альянс, 2005.-576 с.

17. Основи проектування хімічних виробництв / Под ред. А. І. Міхайліченко.-М .: ІКЦ Академкнига, 2005.-332с.

18. Загальна хімічна технологія. Приклади матеріальних і теплових балансів. Навчальний посібник. Л., СЗПІ, 1969р.

19. Левін Б. В., Соколов А. Н. Проблеми і технічні рішення у виробництві комплексних добрив на основі аміачної селітри // Світ сірки, азоту, фосфору і калію. - 2004. - №2. - С. 13-21.

20. Основи проектування хімічних виробництв: Підручник для вузів / Під ред. А. І. Михайличенко. - М .: ІКЦ «Академкнига», 2005. - 332 с.

21. Жмай Л. Аміачна селітра в Росії і в світі. Сучасна ситуація і перспективи // Світ сірки, азоту, фосфору і калію. - 2004. - №2. - С. 8-12.

22. Намазов Ш. С., Курбаніязов Р. К. Міцність гранул аміачної селітри з добавками фосфоритів центральних Кизилкумів // Хімічна промисловість. - 2008. - №2. - С. 65-70.

23. Барбашин А. А. Сучасний стан та перспективи виробництва змішаних мінеральних добрив (тукосумішей) в Росії // Хімічна промисловість сьогодні. - 2004. - №12. - С. 8-13. 24. Альбом конструктивних креслень виробництва аміачної селітри потужністю 450000 тонн на рік. Справа № 30 - 34.

25. Голуб'ятників В. П. - Автоматизація систем управління фізико-технологічними процесами. - М .: Вища. шк., 1989. - 358 с.

26. Князєв А. Н. - Охорона праці та техніка безпеки, очищення стічних вод і отхо-дящих газів в хімічній промисловості. М: НІІТЕХІМ. 1972. Вип.1-285 с.

27. Кудрявцева Л. Ю. Безпека життєдіяльності. Навчально - методичне
 посібник до теоретичних занять. - Череповець: ЧДУ, 2000. - 32с.

28. Інструкція з охорони праці та робочого місця апаратника - ПО-208-АС-28.-252с

29. БЖД. Безпека технологічних процесів: Учеб. посібник для вузів / П. П. Кукін, В. Л. Лапін, Е. А. Підгорний та ін. - М .: Вища. шк., 1999. - 318с

30. Кушелев В. П. Основи техніки безпеки на підприємствах хімічної про-мисловості. М., «Хімія», 1972. 300 с. з мул.

31. Безпека праці в хімічній промисловості: навчальний посібник для вузів / Л. К. Маринина, А. Я. Васін, Н. І. Торопов і ін .; Під ред. Л. К. Мариніної. - Москва: ІЦ "Академія", 2006.-526с.

32. Охорона праці та екологічна безпека в хімічній промисловості: Підручник для вузів / А. С. Бобков, А, А. Блінов, І. А. Роздін, Е. І. Хабарова - М .: Хімія, 1997. - 400с

33. Довідник з охорони праці та техніки безпеки в хімічній промисло-вості. Загальні положення, влаштування та утримання промислових підприємств. М., «Хімія», 1971. 511 с.

34. Довідник з охорони праці та техніки безпеки в хімічній промисло-вості. Правила та інструкції по роботі з обладнанням і механізмами і по об-ращению з шкідливими речовинами. М., «Хімія», 1971. 418 с.

35. Князевський Б. А. Охорона праці в електроустановках - М.: Енергія, 1970-320с

36. Мурашко В. В Основи економіки та ефективності хімічного виробництва. -М: Хімія, 1989. 80с. (Б4)

37. Економіка підприємства. / Под ред. Табарчук П. П., Туміна В. М. - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2002. - 375 с.

38. Економіка хімічного підприємства і підприємництва: Учеб. посібник / За ред. П. П. Табарчук - СПб: Хімія, 1995. - 216 с.

39. Selected Methods of Test for the Thermal Stability of Compound. Fertilizers Containing Ammonium Nitrate / SMA / LTD / London / 2004/33 c

40. Holzmann H.//Chem. Ind. Technik. 1997.V.60. Р.1229-1237.

41. Газета «азотники» №16 від 14.04.2008, №7 від 12.02.2009, №11 від 12.03.2009, №17 від 23.04.2008, №34 від 20.08.2009, №43 від 14.10.2009 - ВАТ « Череповецький «Азот».

 
 Вступ |  аналітичний огляд |  Опис технологічного процесу і схеми. 1 сторінка |  Опис технологічного процесу і схеми. 2 сторінка |  Опис технологічного процесу і схеми. 3 сторінка |  Опис технологічного процесу і схеми. 4 сторінка |  Опис технологічного процесу і схеми. 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати