Головна

Опис технологічного процесу і схеми. 4 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Працівники цеху несуть відповідальність за справність і правильність роботи контрольно-вимірювальної апаратури.

Група автоматики ПСМУ, відділ автоматичної системи управління техноло-ня процесами АСУТП несуть відповідальність за правильність роботи електронної та обчислювальної техніки і за безпечну експлуатацію, справність і відповідність метрологічним вимогам обладнання [21].

В даному розділі були розглянуті основні засоби контролю над технологічним процесом. Експлуатація додаткового обладнання не потребує установки контрольно - вимірювальних приладів, основні вимірювані параметри залишаються колишніми.

8. Безпека життєдіяльності

8.1 Загальна характеристика безпеки в ПСМУ на ВАТ «Череповецький« Азот »

Повна безпека праці в виробничих умовах в ПСМУ визначається трьома факторами безпеки: виробничого обладнання, технологічного процесу і трудового процесу. Ці фактори пов'язані між собою. Межа рівня загальної безпеки праці людини прагне до одиниці.

Цех ПСМУ є складним виробничим комплексом, оснащеним різноманітним механічним, електричним і підйомно-транспортним обладнан-ням, обслуговування якого вимагає чіткого дотримання правил безпеки та норм виробничої санітарії. Підприємство постійно реконструюється з метою впровадження нового обладнання та технологічних процесів, а також поліпшення умов праці працівників.

Безпека трудового процесу в ПСМУ забезпечується за рахунок:

- Застосування спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;

- Безпечної організації робочого місця;

- Дотримання інструкцій з пожежної безпеки, навчання персоналу і проведення інструктажів;

- Застосування справних технічних засобів.

Безпека технологічного процесу в ПСМУ забезпечується за рахунок:

- Дотримання норм технологічного режиму (нормованими параметрами технічного процесу є температура, масова концентрація азотної кислоти і газоподібного аміаку, рН);

- Дотримання протипожежних норм;

- Автоматичного контролю системами КВПіА, автоматичного захисту;

- Дотримання інструкцій по робочих місцях і техніки безпеки.

За рахунок застосування засобів автоматизації, механізації та дистанційного керування забезпечується безпека виробничого устаткування, складові частини якого виконані з таким розрахунком, щоб вони не випадкового пошкодження і появи небезпечних виробничих факторів [22].

Завданням дипломного проекту є модернізація виробництва аміачної селітри з отриманням САФУ на ВАТ «Череповецький« Азот ». Метою модернізації є економія пари, що гріє, що витрачається на упаривание розчину аміачної селітри, при заміні магнезіальною добавки на ЖКП.

Рішення про доцільність введення ЖКП приймаємо на основі того, що виходить нове більш ефективне мінеральне добриво - САФУ, з більш вигідними фізико-хімічними властивостями.

8.2 Аналіз небезпечних виробничих факторів.

Підвищення або зниження параметрів технології призводить до виникнення небезпечних факторів, і праця стає небезпечним. Несправність в обладнанні утворює матеріальний або технічний фактор небезпеки виробництва. Практика показує, що небажання працівників на виробництві керуватися чинними вимогами безпеки технологічних процесів, невикористання засобів захисту і т. П. Може сформувати необгрунтований ризик, як правило, приводить до травми, професійного захворювання та формує передумови аварій на виробництві [23].

Частина обладнання (випарник і підігрівач аміаку, випарніапарати і ін.), Арматури і трубопроводів у виробництві працюють під підвищеним тиском. У цеху експлуатуються ліфти і вантажопідйомні механізми. Таке обладнання знаходиться під наглядом інспекції Держгіртехнагляду.

У виробництві також можлива небезпека для людини, пов'язана із застосуванням апаратів, що працюють при високих температурах (нейтраллізатори, випарніапарати), з експлуатацією електрообладнання, машин і механізмів, що мають рушійні частини (вакуум-насоси, транспортери та ін.).

Основні найменування операцій створюють небезпеку для персоналу, навколишнього середовища і планового випуску продукту зведені в табл.8.1.

Таблиця 8.1

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів

 Найменування операцій (обладнання), що створюють небезпеку  Характеристика і відопасного фактора  Відвоздействія на людину  Заходи та засоби захисту
 Підігрівачі азотної кислоти і газоподібного аміаку  Підвищена темпера-туру поверхні обо-нання і ма-лов, викиди газів  Опік, отруєння  Захисний кожух, одяг, протигаз.
 Обертові і рухомі частіоборудованія  Висока вібрація через роботу механізмів  Механічні-кі повреж-дення, трав-ми  Захисні огра-дження, антіві-браціонние ру-кавіци, одяг.
 Конвеєра, крани  Незахищені рухливі елементи, незакріплений вантаж, вібрація.  травма  Захисні огороджувальні-дення, каска, ан-тівібраціонние килимки.
 грануляційна вежа  інтенсивний шум  Захворювання органів слуху  беруші
 трубопроводи  Підвищена темпера-туру поверхні обо-нання, викиди га-зов, розливу розчинів  Травма, опіки, отруєння  Захисний кожух, одяг, протигаз.
 Обслуговування електрооборудова-ня  ураження струмом  Електро-травма  Ізоляція прово-дов, огорожі, захисна блоки-вання, отклююче-ня, заземлення
 Наземний транспорт  Наїзд на людину  Травми раз-особистої ступеня тяжкості  Дотримання правил по ТБ, особливу увагу

Неправильна організація праці, недотримання технологічних інструкції, правил і норм експлуатації обладнання, нераціональне або погане освітлення робочого місця, забрудненість повітряного середовища, наявність шкідливих парів, газів або пилу, підвищений рівень шуму і вібрації можуть стати причинами виробничих травм і професійних захворювань. Їх усунення є основним завданням для створення безпечних і комфортних умов праці, а це є найважливішою умовою для підвищення продуктивності праці, зниження виробничого травматизму та рівня захворюваності [24].

8.3 Аналіз шкідливих виробничих факторів

Під шкідливим виробничим фактором розуміють фактор, вплив якого на працюючого людини призводить до захворювання. Характеристика шкідливих виробничих факторів роботи інженера технолога категорії важкості IIа приведена в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Аналіз шкідливих виробничих факторів.

 Наіменованіефактора  Велічінапоказателя  Вплив на життєдіяльність людини  Заходи ісредства захисту
 Допус.  Факт.
 1. температура повітря в робочій зоні, 0С      Порушення терморегуля- ції, виникає тепловий дискомфорт, відбувається перегрів організму,  Повітряні душі, питний режим, використання спецодягу.
 холодний період  19-21
 теплий період  20-22
 2 Відносна вологість,%      Висока вологість знижує работоспособ-ність, викликає прос-тудно захворювання  обігрівальні пристрої
 холодний період  40-60
 теплий період  40-60
 3. швидкість руху повітря робочої зони, м / с      можливі протяги  Використання спецодягу, якість його функціонування вентиляційних систем
 холодний період  0,2  0,5
 теплий період  0,2  0,5
 4. освітленість, лк      напруга зору  Дополнітельноеосвещеніе, підвищ-ение якості штучного
 Робоче місце
 Аварійне
 5. концентрація в повітрі робочої зони, мг / м3- САФУ  10,0  10,0  Можливий хімічний опік рук і очей  Захисний одяг, окуляри
 -амміака  20,0  20,0  Хімічний опік очей і дих. шляхів, отруєння  Захисний одяг, окуляри, протигаз
 -азотной кислоти  2,0  2,0  Роздратування дихальних-них шляхів, отруєння  Захисний одяг, окуляри, протигаз
 6. рівень вібрації, дБ  103,3  Вібраціоннаяболезнь  Антивібраційні засоби захисту
 7. рівень шуму, дБА  83-85  Зниження слуху, підвищена стомлюваність  Протишумові навушники, беруші
 8. теплове випромінювання, Вт / м2  140-1000  Вплив на мозок, порушення водно-сольового балансу  Защітниеекрани, питний режим

З даних таблиці 7.2 видно, що шкідливими чинниками, тобто факторами, значення яких вище рівня допустимого значення, є температура і шум, вібрація. Засоби колективного захисту від шуму можуть бути огороджені, звукоізолюючі і звукопоглинаючі пристрої, глушники шуму. Для зниження шуму, що виникає від окремих джерел, їх необхідно виконати з шумопоглинального матеріалу, необхідно встановити глушники аеродинамікою-чеського шуму від повітродувок. Для захисту органів слуху від шуму необхідно використовувати протишумові навушники або «беруші». В результаті механізації багатьох видів робіт в цеху, використання пневматичних інструментів призводить до виникнення вібрації.

8.4 Розрахунок штучного освітлення відділення гранулювання

У виробництві САФУ на ВАТ «Череповецький« Азот »для створення нормальних умов праці застосовується як природне, так і штучне освітлення. Природне освітлення здійснюється через світлові прорізи в стінах. Штучне освітлення необхідно для проведення робіт в темний час доби і робіт в місцях з недостатнім природним освітленням.

Вибір джерел світла визначається цілою низкою чинників: характером роботи, умовами середовища і розмірами приміщення. Лампи розжарювання слід застосовувати в приміщенні, де виконуються грубі роботи, коли пред'являються підвищені вимоги до визначення колірних відтінків, а також у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях.

Для штучного освітлення в цеху ПСМУ на ВАТ «Череповецький« Азот »в даний час застосовують дугові ртутні лампи. Пропонується замінити їх лампами розжарювання.

Визначимо число світильників, необхідне для створення освітленості.

Довжина корпусу А = 23 м, ширина В = 20 м, висота h = 7 м. Напруга мережі 220 В. Е = 150 лк (СП і П 23-05-95 «Природне і штучне освітлення» розряд зорової роботи VI = 150 лк (глибока, дуже малої точності)) при коефіцієнті запасу  = 1,5; поправочний коефіцієнт запасу z = 0,9. Площа приміщення 460 м.2

- Кількість світильників загального освітлення визначається за формулою:

N =  , (8.1)

де  - Нормована освітленість, 150 лк;

 - Площа приміщення, 460 м2;

 - Коефіцієнт запасу, 1,5;

 - Світловий потік, 1 700 лм;

 - Поправочний коефіцієнт, 0,8 - 0,9.

N =  = 34 шт.

- Для отримання рівномірної горизонтальної освітленості світильники розташовують суцільними рядами паралельно стінам.

Число світильників в ряду визначається за формулою:

Np =  , (8.2)

де L - довжина освітлюваної площі, м2;

I - відстань між центрами світильників в ряду, м2;

Np =  = 17 шт.

- Число рядів визначається за формулою:

Р =  , (8.3)

Р =  = 2 ряди.

 З розрахунків слід, що нормована освітленість Е = 150 лк буде досягнута при установці 34 світильників, розташованих у два ряди.

Рис.3 - Ескіз стелі зі схемою розміщення ламп розжарювання.

8.5. Пожежна безпека

ПСМУ відноситься до категорії пожежонебезпечних виробництв типу Г. В виробництві застосовуються горючі гази і речовини. У зв'язку з цим на виробництві розроблений комплекс протипожежних заходів.

У комплекс протипожежних заходів входять попередження виникнення пожежі, обмеження поширення вогню при виникненні пожежі, створення умов для успішної евакуації людей з палаючого будинку, швидкої локалізації та гасіння пожежі [25].

Для виявлення пожеж приміщення обладнуються датчиками, що реагують на підвищення температури або на присутність диму в повітрі. Сигнал від датчиків надходить в приміщення чергового персоналу і до систем автоматичного пожежогасіння.

У приміщеннях, де неможливо застосування води для гасіння пожеж (пультові, трансформаторні і розподільні підстанції) застосовуються негорючі гази. При включенні даних систем пожежогасіння повинен автоматично включаться попереджувальний сигнал, що сповіщає про те, що вхід в приміщення заборонений.

У виробництві САФУ пожежі можуть виникнути з різних причин, внаслідок короткого замикання при несправності електрообладнання або пошкодження електропроводки; через перевантаження електродвигунів, самовосп-ламененія горючих матеріало-; при проведенні газо- і електрозварювальних робіт поблизу від місць знаходження горючих речовин і ін.

Таблиця 8.3

Основні відомості за влучним висловом пожежонебезпечних і токсичних властивостей сировини, напівпродуктів і відходів виробництва

 Найменування сировини, напівпродуктів, гото-вої продукції, отхо-дов виробництва  Клас небез-ності (ГОСТ12.1.07-76)  Агрегатний стан прінормальних умовах  Чи можливо займання або вибух при впливі
 води  кисню
 аміак  IV  газ  немає  да
 HNO3 (Вміст окис-лов азоту НЕ> 0,07%)  III  рідина  немає  немає
 азот -  газ  немає  немає
 Розчини і плав САФУ  IV  Рідина, міцний розчин; плав  немає  немає
 САФУ  III  Безбарвні гранули (1-4 мм)  немає  немає
 ЖКП  IV  рідина  немає  немає

При прориві ущільнюючих прокладок на кислотних комунікаціях слід вживати заходів для того, щоб кислота не потрапляла на електричні кабелі, щити управління. При запаленні електричних проводів і загорянні електрод-вігателей необхідно відключити їх від джерел живлення і гасити полум'я азотом, азбестовим полотном або сухим вогнегасником [3].

Для гасіння пожеж на робочих місцях, де відсутня система автоматичного пожежогасіння, застосовуються інші засоби пожежогасіння: азбест, пісок, вогнегасники, пожежні гідранти. У ПСМУ ВАТ «Череповецький« Азот »застосовуються такі види вогнегасників: порошкові вогнегасники типу ОП-5, ОП-10, ОП-25; вуглекислотні вогнегасники типу ОУ-5, ОУ-10 [9].

8.6. Електробезпека

У виробництві САФУ на ВАТ «Череповецький« Азот »широко застосовується електрику. Практично всі механізми та агрегати забезпечені електроприводом. Всі механізми і агрегати з електроприводом повинні бути заземлені. Доступ до елементів електроприводу, роздатковим щитів, трансформаторних підстанцій дозволяється особам, які мають спеціальний допуск. До організаційних заходів належать інструктажі та навчання безпечним методам праці, перевірка знань правил безпеки та інструкцій, допуск до проведення робіт, контроль за роботою відповідальною особою. Електротехнологічний персонал має 2 групу електробезпеки. [26].

Для того щоб зменшити ймовірність ураження електричним струмом, необхідно застосовувати в електроустановках наступні технічні заходи захисту:

- Застосування малих напруг;

- Контроль стану ізоляції;

- Контроль від випадкового дотику до струмоведучих частин;

- Захисне заземлення;

- Захисне занулення;

- Застосування захисних блокувань та відключень.

Забезпечення недоступності струмоведучих частин необхідно тому, що небезпечним є не тільки дотик до струмоведучих частин, але навіть наближення до них. Щоб виключити можливість дотику або небезпечного наближення до неізольованих струмоведучих частин застосовують огорожі або розташування струмоведучих частин на недоступною висоті або в недоступному місці.

8.6.1 Захист від статичної електрики

Виникнення зарядів статичної електрики відбувається при деформації, подрібненні речовин, відносному переміщенні двох перебувають у контакті тіл, шарів рідких і сипучих матеріалів при інтенсивному перемішуванні, кристалізації, випаровуванні речовин.

Захист від статичної електрики повинен здійснюватися у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях і зонах відкритих установок.

Для захисту від статичної електрики необхідно дотримуватися таких заходів захисту: обладнання, трубопроводи, вентиляційні короба, металеві кожуха термоізоляції трубопроводів і апаратів, розташованих в приміщеннях, а також зовнішніх установках, на естакадах і в каналах повинні становити на всій довжині безперервний ланцюг і повинні бути приєднані металевими перемичками до загального захисного контуру заземлення електрообладнання в межах приміщення не менше ніж у двох місцях.

Кожен апарат, ємність, агрегат повинен бути приєднаний
 до контуру заземлення за допомогою окремого відгалуження. Послідовне приєднання до захисного заземлення та кількох апаратів не
 допускається. Технічне та транспортне обладнання повинно бути виготовлено з матеріалів, що мають питомий опір не вище 10 Ом. Все паралельно йдуть або перехрещуються трубопроводи, розташовані між собою на відстані до 10 см, повинні з'єднуватися перемичками через кожні 20 м.

8.6.2 Блискавкозахист

Розряди атмосферної електрики здатні викликати вибухи, пожежі, руйнування будівель та споруд [27].

Захист будівель і споруд від прямих ударів блискавок здійснюється за допомогою блискавковідводів. У відділенні біохімічної очистки використовуються стрижневі громовідводи. Вони складаються з блискавкоприймачів (сприймають на себе розряд блискавки), заземлювачів службовців для відводу струму блискавки в землю, струмовідводів, що з'єднують молніепріемнікі з заземлювачами.

Перевірка справності систем блискавкозахисту здійснюється раз на рік.

8.7 Аналіз можливих надзвичайних (аварійних) ситуацій

Можливі аварійні ситуації і дії персоналу при їх виникненні викладені в «Плані ліквідації аварій ПСМУ» і в ІОТ 86-1.12 і 86-1.15.

Суворе дотримання встановленого технологічного регламенту і параметрів технологічних процесів є надійною гарантією безпеки персоналу. Сталість складу реагентів, що надходять у виробництво, максимальна механізація трудомістких робіт (зокрема, вантажно-розванта-зочних) також знижують небезпеку виникнення нещасних випадків і травм.

На ВАТ «Череповецький« Азот »в цеху ПСМУ можуть виникнути такі надзвичайні ситуації як: розрив газопроводу, відключення електроенергії, припинення подачі хімочіщенной води, аміаку, азотної кислоти, ЖКП, пожежа, розрив водоводу з водою [12].

Таблиця 8.4

Аналіз можливих аварійних ситуацій.

 Відхи-ня пара-метрів, возникно-вение аварій-них ситуацій  Можливі збитки  ЗаходиЗахист
 Травмачеловека  летальну поразку  Постійне шкідливий вплив  відмова обладнання  Зриви завдання робіт  Руйнування будівель, обладнання  збиток навколишньогосередовища
 1. разгер-метизація ємності, арматури, трубопро-водів протоку  да  немає  немає  да  да  немає  да  Сповістити про аварію, припи-тить всі технол. операції, Прека-ратить подачу азотної кисло-ти і аміаку в ємність, нейтра-лізованного протоку
 2. перелив азотної кислоти і аміаку з ємності-ного про-ладнання  немає  немає  немає  немає  да  да  да  Сповістити про аварію, забезпе-чити нормаль-ний технол. ре-жим роботи, усунути неис-правность
 3. підвищена шення рівня розчину в баку (пе- релів в зберігали-ще)  немає  немає  немає  да  да  да  да  Зупинити ап-Параті ИТН, чи-ню виходу рас-чину з апарати-та здреновані. Перевірити сос-тояние обігріву лінії
 4. підвищена шення або поні-ються тиску газообр-зного ам-Міака  немає  немає  да  да  да  немає  немає  Змінити заду-ня регулятору. Слюсарю устра-нить неполадки в схемі регулюються-вання тиску-ня. Зупинити агрегат, подго-товіть лінію аміаку до ремонту клану

З даних таблиці 8.4 видно, що найбільш небезпечними є надзвичайні ситуації, пов'язані розгерметизацією ємності, трубопроводів і проток з азотною кислотою і аміаком, що приводить до травм обслуговуючого персоналу, збитку навколишньому середовищу. Систематичні огляди та ремонти трубопроводів, обладнання з більшою часткою ймовірності виключають їх пошкодження та поломку.

В даному розділі були розглянуті різні небезпечні, шкідливі фактори виробництва, критично діючи на людину. Ці чинники - можливість отруєння, захворювання, травматизм, статичну електрику, пожежонебезпека і інші.

8.8. захист навколишнього середовища.

8.8.1 Стічні води.

Таблиця 8.5

Характеристика стічних вод

 Найменування стоку, відділення, апарат  Куди сбра-Сива  Об'ёмстоковм3 / добу  Періоди-дич-ність скидання  характеристика скидання
 Мас. концен-трація когось компонентів, мг / л  Мас. витрата сбрасиваемихвредних речовин, кг / добу
 Нейтралізова-ські стоки з відділень нейтрализа-ції і гранулят-ції  У колодязь хімзагря-знённих стоків і далі на очисні споруд-ня  Не більше 12,0  Постоян-но  NН43 НЕ регламенти-ється, рН скидання 6,5-8,5  NН43 - 20; NaNO3, Мg (NО3)2 - 15Н2Про - 2965Всего 3000

Виробництво САФУ здійснюється з невеликим споживанням охлаж-дає води, яка витрачається для охолодження парового конденсату, а також підшипників насосів. Відпрацьована вода після використання повертається в оборотну мережу самопливом. Для виключення можливості забруднення водойм передбачена суха прибирання підлоги виробничих приміщень.

Таблиця 8.6

Характеристика парового конденсату

 Найменування отходов.Отделеніе, апарат.  Куди складується, транспорт, тара.  Масовий расходотходов, кг / добу  Періодич-ність освіти  характеристика відходів
 Мас. конц., мас. частка  Фіз. показу-ки
 Паровий конденсат теплообмінного обладнання  Передається в заводську мережу для далекої-шего викорис-тання (Виробництво САК  до 336000  постійно  NH3 НЕ более1,0 мг / дм343 - відсутність  Чи не регламен-НТІР-ся

Конденсат парової утворюється в результаті конденсації пари в теплообмінних апаратах. Частково конденсат використовується для потреб виробництва, а надлишок передається в заводську мережу для подальшого використання. На одну тонну готового продукту повернення парового конденсату становить 70-77% від витрати пари.

8.8.2 Викиди в атмосферу

Відпрацьоване повітря з грануляційної вежі і промивача, соковий пар з апаратів ІТН і скрубера перед викидом в атмосферу піддаються очищенню від домішок САФУ і аміаку шляхом промивання в скрубері слабким закислення розчином аміачної селітри.

Решта воздушники від апаратів і скиди від запобіжних клапанів виведені в атмосферу вище коника даху на 5 метрів.

Таблиця 8.7

Характеристика викидів в атмосферу

 Найменування викидами-са, відділення, апарат-рат. Діаметр і висота викиду  Кіль-кість источ-ників викидами-са  Сумарна-нийоб'ёмотходя-чих газів, м3 / ч  Пере-одіч-ність  характеристика викидів  Допус-тімий мас. витрата компо-нентів, кг / год
 Темпе-ратура, ° С  Мас. конц.компоне-нтов, г / м3
 Повітря після промивши-ки скруббера на ви-ході вентиляторів в відділенні гранулюван-ванія.Висота викиду 73мДіаметр викиду 2 м  Пос-дянського-но  30-70  NН43 - 0,1NН3 - 0,05  NН43- 60NН3 - 30
 Повітря після системи аспірації вузла відвант-ки продуктаВисота викиду 24 м.Діаметр викиду 0,2 м    Пос-дянського-но  NН43- 0,15  NН43 - 0,45

8.8.3. Тверді відходи.

Відходами виробництва гранульованого САФУ є смёткі САФУ, конденсат сокового пара, шлам.

Таблиця 8.8

Склад, кількість і застосування твердих і рідких відходів

 Найменування отходов.Отделеніе і апарат.  Куди складують-ється. Транспорт. Тара.  Масовий расходотходов, кг / добу  Періоди-дична-сть образо-вання  характеристика відходів
 Мас. конц.Масс. частка  фізичні показники
 Кмітливості амселітри після чистки димоходів, апаратів  Складуються в складі сметок. Пе-періодичних реа-лізуются в качес-тве добрива  до 200,0  Постою-нно  Чи не регламен-тується  Чи не регламен-тується
 Шлам після чистки реакторів-рів і ємностей  У відвал автотранспортом  120 в перерахунку на сухий шлам  Один раз на місяць  SiO2 - 80% R2O3 - 15%  Чи не регламен-тується

Смёткі САФУ утворюються при чищенні повітроводів, апаратів, конвеєрів та іншого обладнання. Використовуються смёткі в сільському господарстві як добриво.
 Вступ |  аналітичний огляд |  Опис технологічного процесу і схеми. 1 сторінка |  Опис технологічного процесу і схеми. 2 сторінка |  Амортизаційні відрахування на будівлю |  Розвиток хімічної науки / Под ред. Жаворонкова Н. р-М .: Іваново, 2006.- 168 с. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати