Головна

Порядок, методика виконання та оформлення курсового проекту

  1.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  2.  Mетодика виконання
  3.  А як же якість виконання роботи?
  4.  Ази оформлення тексту
  5.  Аналіз виконання виробничої програми підприємства.
  6.  Аналіз формування виробничого потенціалу і виконання виробничої програми. Маркетинговий аналіз факторів виробництва.
  7.  Аналіз ефективності виконання проекту

Завдання на виконання курсового проекту видається викладачем індивідуально кожному студенту по темам, пов'язаним з реальними умовами конкретного господарства або студент виконує роботу на свій господарству, або з будь-якого господарству району або області.

Перед початком виконання курсового проекту детально вивчіть рекомендовану основну і додаткову літературу по даній темі. Оцініть існуючі системи та способи утримання тварин (птахів) з санітарно-гігієнічної точки зору.

Робота виконується на стандартних аркушах формату А 4 (210х297 мм) з одного боку, шрифт 14 пт (Times New Roman), з міжрядковим інтервалом - 1,5. в обсязі 25-35 сторінок. Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє і нижнє - 20 мм., Абзацний відступ 1,27 см. Текс вирівнюється по ширині, напівжирний шрифт не застосовується.

Зміст роботи структурується по главам і параграфами. Глави і параграфи повинні мати заголовки. Заголовки розділів і додатків вирівнюють посередині рядка, заголовки параграфів - мають абзацний відступ. Відстань між заголовком розділу і заголовком параграфа - мають абзацний відступ. Відстань між заголовком розділу і заголовком параграфа має бути більше відстані між заголовком параграфа і текстом. У змісті (змісті) і по тексту заголовки глав друкуються прописними літерами, заголовки параграфів - малими літерами, заголовки не підкреслюють, жирним шрифтом не виділяються, в кінці заголовків крапки не ставляться.

У змісті (змісті) і по тексту заголовки глав і параграфів нумеруються арабськими цифрами. Номер параграфа складається з номера розділу і параграфа між якими ставиться крапка. Сторінки нумеруються арабськими цифрами в центрі нижньої частини листа, титульний лист (додаток) включають в загальну нумерацію, але номер 1 на ньому не ставиться. Після титульного листа слід зміст роботи, в якому зазначаються: глави уряду та сторінки їх розміщення в тексті. Текст надрукований чітко і грамотно. У роботі не допускається довільне скорочення слів і зворотів. Для ілюстрації рекомендується використовувати таблиці, малюнки, графіки, схеми. Назва таблиці слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу в один рядок з її номером через тире, потім через один міжрядковий інтервал починається таблиця.

Список літератури складається в алфавітному порядку: вказується прізвище автора, його ініціали, повна назва книги, статті, методичних вказівок, видавництва і рік видання, для журнальних статей, поряд з роком видання, вказується номер журналу.

Зміст курсового проекту

У курсовому проекті повинні достатньо повно висвітлюватись питання в наступному порядку:

- Вступ

- Завдання

Глава 1 Повітряне середовище і її вплив на організм тварин

Глава 2 Характеристика тваринницького підприємства

Глава 3 Ветеринарна захист тваринницьких підприємств та охорона навколишнього

середовища

Глава 4 Генеральний план з характеристикою зон і ветеринарних об'єктів

Глава 5 Розрахунок розміру приміщень і життєзабезпечуючих систем, санітарно-гігієнічна характеристика огороджувальних конструкцій будівлі

Глава 6Расчет обсягу вентиляції і теплового балансу приміщення

Список використаної літератури

Вступ

В даному розділі викладають завдання, поставлені перед тваринництвом: використання економічно ефективних технологій виробництва тваринницької продукції, шляхи поліпшення умов утримання, годівлі та експлуатації тварин, що сприяють підвищенню їх продуктивності і зниження захворюваності (обсяг не більше 2 сторінок).

завдання

Переписується завдання, дане викладачем або основні дані по господарству.

 
 КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 11 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 12 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 13 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 14 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 15 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 16 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 17 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 18 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 19 сторінка |  КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ 20 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати