На головну

Комплектування і розрахунок складу МТА із застосуванням ЕОМ

  1.  II. НС із застосуванням ОСП.
  2.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  3.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  4.  S.2. КОМПЛЕКСИ ПОРОД ОСНОВНОГО СКЛАДУ
  5.  S.4. КОМПЛЕКСИ ПОРОД кислого складу
  6.  А Основні положення розрахунку
  7.  А) Розрахунок несиметричного режиму в схемі з'єднаної зіркою з нейтральним проводом

Комплектування орних агрегатів

Таблиця 1

 Характеристика умов застосування  агрегат
 трактор  с.-г. авто
 Грунт: легкий суглинок. Накочення передпосівних при обробленні ярих.  ДТ-75ММТЗ-82  КЗ К-103ККШ-6

Склад посівних агрегатів

Таблиця 2

 довжина гону  агрегат  кількість ковзанок  Конструктивна ширина захвату
 трактор  зчіпка  Ковзанка
 МТЗ-82  С11-У  3ККШ-6  6 м.
 ДТ-75М -  КЗ К-10  10 м.

Грунт за механічним складом легкий суглинок, то доцільно з точки зору продуктивності агрегату, використовувати трактор ДТ-75М + КЗ К10 і МТЗ-82 + ЗККШ-6.


5.1. Розрахунок складу агрегату: Трактор МТЗ-82 + 3ККШ-6

Тягова характеристика - графічно представлена ??залежність між експлуатаційними показниками трактора.

Тягове зусилля (Ркрн) - Зусилля, що розвивається на причіпному або Крюковом пристрої трактора.

Розглянемо графік тягової потужності (Nкр) І знаходимо на ньому максимум. Через знайдений максимум проводимо вертикальну лінію, яка відсікає на горизонтальній осі відрізок, рівний номінальному тяговому зусиллю.

Визначимо основні експлуатаційні показники трактора: Vp, Nкр, Gт, ?%.

1. Рекомендована швидкість руху машинно-тракторного агрегату при накоченні грунту (довідковий посібник додаток 3): від 7 до 15 км / ч.

2. Знаходимо передачі трактора, що відповідають заданому швидкісному режиму, по тяговій характеристиці трактора:

2.1. знаходимо Nкр, Коли Nкр> mах.

За графіком (довідковий посібник стор. 89) підходять IV (7), V (9), VI (11), VII (14) передачі.

3. Визначаємо тягове зусилля трактора (РКР) на обраних передачах і записуємо в таблицю 3.

3.1. Визначаємо нормальне тягове зусилля Ркрн по тяговій характеристиці (довідковий посібник стор. 89).

3.2. Розраховуємо тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу Pкр?:

Ркра = Ркрн - Gекспер sin ?,

де Ркрн - Нормальне тягове зусилля трактора,

Gекспер - Маса трактора експлуатаційна (довідковий посібник стор. 89) дорівнює 3410кг,

? - значення кута схилу дорівнює 2,

sin 2 дорівнює 0,035 (справ. посібник додаток 11).

Pкр? IV = 1550 - 3410  0,035 = тисяча чотиреста тридцять один кгс

Pкр? V = 1250 - 3410  0,035 = тисячу сто тридцять одна кгс

Pкр? VI = 950 - 3410  0,035 = 831 кгс

Pкр? VII = 690 - 3410  0,035 = 571 кгс

4. Розрахуємо максимальну ширину захвату агрегату на обраних передачах Вmах. Неорних агрегат:

де, Pкр? - Тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу,

К - питомий опір на неорних агрегаті (див завдання) дорівнює 75

 = 1700/6 = 283 (кг / м)

 = 75 + 283  0,035 = 85

BmaxIV = 1431/85 = 17 м

BmaxV = 1131/85 = 13 м

BmaxVI = 831/85 = 10 м

BmaxVII = 571/85 = 7 м

5. Розрахуємо кількість машин в агрегаті nм. Неорних агрегат:

,

де вmах - Максимальна ширина захвату агрегату,

Вм - Ширина захоплення с / г машини (див. Технічні характеристики катка 3ККШ-6) дорівнює 6 м.

nмIV = 17/6 = 2 шт.

nмV= 13/6 = 2 шт.

nмVI = 10/6 = 1 шт.

nмVII = 7/6 = 1 шт.

6. Розрахуємо тяговий опір агрегату Rarp. Неорних агрегат:

,

де К - питомий опір на неорних агрегаті (див. завдання) дорівнює 75,

Вм - Ширина захоплення с / г машини (див. Технічні характеристики катка 3ККШ-6) дорівнює 6 м,

nм - Кількість машин в агрегаті,

Gм - Маса трактора експлуатаційна (довідковий посібник стор. 89) дорівнює 3410 кг,

? - значення кута схилу (див. завдання) дорівнює 2,

sin 2 дорівнює 0,035 (справ. посібник додаток 11),

G - Маса зчіпки.

f - коефіцієнт опору перекочування машин, знарядь, сцепок (спр. посібник додаток 10). Для зораного поля f = 0,23

Для вибору зчіпки необхідно знайти фронт агрегату

Фаг = Вм  (nм - 1),

ФагIV= 6  (2 - 1) = 6 м

ФагV= 6  (2 - 1) = 6 м

Виходячи з фронту агрегату вибираємо зчеплення С11-У (див. Додаток 9)

масою 700кг.

RaгрIV = 75 6  2 + 3410 2  0,035 + 700  (0,23 + 0,035) = 1324 кг

RагрV = 75 6  2 + 3410 2  0,035 + 700  (0,23 + 0,035) = 1324 кг

RагрVI = 75 6  1 + 3410 1  0,035 + 0 = 570 кг

RагрVII = 75 6  1 + 3410 1  0,035 + 0 = 570 кг

7. Розрахуємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора и:

,

де Rагр - Тяговий опір агрегату,

Pкр? - Тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу.

?и IV = 1324/1431 = 0,93

?и V = 1324/1131 = 1,17

?и VI = 570/831 = 0,69

?и VII = 570/571 = 0,99

Оптимальне значення ?и для гусеничних і тяжелоколесних тракторів одно 0,90-0,95, для легкоколесних - 0,87-0,93. Якщо отримане значення ?и перевищує задані межі, то використання такого агрегату вважається нераціональним і необхідно знижувати кількість машин в агрегаті. Якщо отримане значення менше заданого межі, то використання такого агрегату вважається раціональним. У моєму випадку використання даного кількості машин в агрегаті неможливо, тому я зменшу кількість машин в агрегаті:

RaгрV = 75 6  1 + 3410 1  0,035 + 0 = 570 кг

?и V = 570/1131 = 0,50

Таблиця 3

 передачі Vp, Км / год Pкрнкгс Pкр? Вmax Пм, шт Rагркгс ?и
 IV  0,93
V  0,50
 VI  0,69
 VII  0,99

5.2. Трактор ДТ-75М + КЗК10

Тягова характеристика - графічно представлена ??залежність між експлуатаційними показниками трактора.

Тягове зусилля (Ркрн) - Зусилля, що розвивається на причіпному або Крюковом пристрої трактора.

Розглянемо графік тягової потужності (Nкр) І знаходимо на ньому максимум. Через знайдений максимум проводимо вертикальну лінію, яка відсікає на горизонтальній осі відрізок, рівний номінальному тяговому зусиллю.

Визначимо основні експлуатаційні показники трактора: Vp, Nкр, Gт, ?%.

1. Рекомендована швидкість руху машинно-тракторного агрегату при накоченні грунту (довідковий посібник додаток 3): від 7 до 15 км / ч.

1.2. Робоча швидкість руху трактора ДТ-75М до 11,2 км / год.

2. Знаходимо передачі трактора, що відповідають заданому швидкісному режиму, по тяговій характеристиці трактора:

2.1. знаходимо Nкр, Коли Nкр> mах.

За графіком (довідковий посібник стор. 89) підходять IV (7,3), V (8,2), VI (9), VII (11,2) передачі.

3. Визначаємо тягове зусилля трактора (РКР) на обраних передачах і записуємо в таблицю 4.

3.1. Визначаємо нормальне тягове зусилля Ркрн по тяговій характеристиці (довідковий посібник стор. 89).

3.2. Розраховуємо тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу Pкр?:

Ркра = Ркрн - Gекспер sin ?,

де Ркрн - Нормальне тягове зусилля трактора,

Gекспер - Маса трактора експлуатаційна (довідковий посібник стор. 89) дорівнює 6370кг,

? - значення кута схилу дорівнює 2,

sin 2 дорівнює 0,035 (справ. посібник додаток 11).

Pкр? IV = 2430 - 6370  0,035 = 2207 кгс

Pкр? V = 2070 - 6370  0,035 = тисячі вісімсот сорок сім кгс

Pкр? VI = 1820 - 6370  0,035 = 1597 кгс

Pкр? VII = 1380 - 6370  0,035 = 1157 кгс

4. Розрахуємо максимальну ширину захвату агрегату на обраних передачах Вmах. Неорних агрегат:

де, Pкр? - Тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу,

К - питомий опір на неорних агрегаті (див завдання) дорівнює 75

 = 2900/10 = 290 (кг / м)

 = 75 + 290  0,035 = 85,15

BmaxIV = 2207 / 85,15 = 26 м

BmaxV = 1847 / 85,15 = 21 м

BmaxVI = 1597 / 85,15 = 18 м

BmaxVII = 1157 / 85,15 = 13 м

5. Розрахуємо кількість машин в агрегаті nм. Неорних агрегат:

,

де вmах - Максимальна ширина захвату агрегату,

Вм - Ширина захоплення с / г машини (див. Технічні характеристики катка 3ККШ-6) дорівнює 6 м.

nмIV = 26/10 = 2 шт.

nмV= 21/10 = 2 шт.

nмVI = 18/10 = 1 шт.

nмVII = 13/10 = 1 шт.

6. Розрахуємо тяговий опір агрегату Rarp. Неорних агрегат:

,

де К - питомий опір на неорних агрегаті (див. завдання) дорівнює 75,

Вм - Ширина захоплення с / г машини (див. Технічні характеристики катка 3ККШ-6) дорівнює 10 м,

nм - Кількість машин в агрегаті,

Gм - Маса трактора експлуатаційна (довідковий посібник стор. 89) дорівнює 6370 кг,

? - значення кута схилу (див. завдання) дорівнює 2,

sin 2 дорівнює 0,035 (справ. посібник додаток 11),

G - Маса зчіпки.

f - коефіцієнт опору перекочування машин, знарядь, сцепок (спр. посібник додаток 10). Для зораного поля f = 0,23

Для вибору зчіпки необхідно знайти фронт агрегату

Фаг = Вм  (nм - 1),

ФагIV= 10  (2 - 1) = 10 м

ФагV= 10  (2 - 1) = 10 м

Виходячи з фронту агрегату вибираємо зчеплення: гідрофікована причіпна СГ-21 (див. Додаток 9)

масою 1800кг.

RaгрIV = 75  10  2 + 6370 2  0,035 + 1800  (0,23 + 0,035) = 2422 кг

RагрV = 75  10  2 + 6370 2  0,035 + 1800  (0,23 + 0,035) = 2422 кг

RагрVI = 75  10  1 + 6370 1  0,035 + 0 = 973 кг

RагрVII = 75  10  1 + 6370 1  0,035 + 0 = 973 кг

7. Розрахуємо коефіцієнт використання тягового зусилля трактора и:

,

де Rагр - Тяговий опір агрегату,

Pкр? - Тягове зусилля трактора з урахуванням кута схилу.

?и IV = 2422/2207 = 1,09

?и V = 2422/1847 = 1,31

?и VI = 973/1597 = 0,60

?и VII = 973/1157 = 0,84

Оптимальне значення ?и для гусеничних і тяжелоколесних тракторів одно 0,90-0,95, для легкоколесних - 0,87-0,93. Якщо отримане значення ?и перевищує задані межі, то варіанти такого агрегату виключаються, так як робота МТА неможлива через перевантаження двигуна трактора, отже, необхідно знижувати кількість машин в агрегаті. Якщо отримане значення менше заданого межі, то використання такого агрегату вважається раціональним. У моєму випадку використання даного кількості машин в агрегаті неможливо, так як ?и > 0,95, тому я зменшу кількість машин в агрегаті:

RагрIV = 75  10  1 + 6370 1  0,035 + 0 = 973 кг

RагрV = 75  10  1 + 6370 1  0,035 + 0 = 973 кг

?и IV = 973/2207 = 0,44

?и V = 973/1847 = 0,52

Таблиця 4

 передачі Vp, Км / год Pкрнкгс Pкр? Вmax Пм, шт Rагркгс ?и
 IV  7,3  0,44
V  8,2  0,52
 VI  0,60
 VII  11,2  0,84
 завдання |  Вступ |  агротехнічні вимоги |  Вибір трактора і сільгоспмашини |  підготовка трактора |  Кінематичні характеристики робочої ділянки |  Схема машинно-тракторного агрегата |  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА обробітку ЯРОВИЙ ПШЕНИЦІ |  Комплекс машин для ресурсозберігаючої технології вирощування ярої пшениці |  Охорона праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати