На головну

F1 ж?не F2 жіна?талатин к?штеріні? координата осьтеріне проекціялари

  1.  Quot; Інформатика "п?ні бойинша студентті? аудіторіяли? ж?не аудіторіядан тис ж?мистарин ?йимдастиру.
  2.  А?ана? ?аби?ини? уа?итинан б?рин ж?не ерте жарилуи
  3.  А?зада?и ауируди жалпиландиратин ж?не басатин механиз
  4.  А?парат ж?не они? т?рлері, ?асіеттері.
  5.  Аза?стан ж?не Біріккен ?лттар ?йими
  6.  Алали? жоспарлау ж?не даму

F1x = 3 H, F1y = 6 H, F2x = 5 H, F2y = 4 H. Те? ?серлі к?шті? модулін тап.

А) 11

В) 14

С) 5

D) 13,1

Е) 51

$$$ 137

К?штерді? жази? ж?йесіні? бас векторини? координата осьтеріне проекціялари Rx = 300 H, Ry = 400 H. Бас векторди? модулін тап.

A) 200

B) 300

C) 500
 D) 400
 E) 100

$$$ 138

К?штерді? жази? ж?йесіні? ?серінде Тепе-те?дікте жат?ан т?рт денед т?ратин ж?йе ?шін ?анша т?уелсіз Тепе-те?дік те?деулерін к?руге болади?

A) 1

B) 14

C) 12

D) 7

E) 5

$$$ 139

К?штерді? жази? ж?йесіні? ?серінде Тепе-те?дікте жат?ан екі денед т?ратин механізм ?шін т?уелсіз белгісіздерді? е? ?лкен сани ?анша?

A) 6

B) 17

C) 1

D) 10

E) 8

$$$ 140

Ке?істіктегі Кез колагену к?штер ж?йесіні? Тепе-те?дік те?деулері ?анша?

A) 6

B) 17

C) 1

D) 8

E) 13

$$$ 141

Ке?істіктегі екі денед т?ратин ж?йені? ?анша т?уелсіз Тепе-те?дік те?деулері болади?

A) 4

B) 19

C) 12

D) 8

E) 1

$$$ 142

Коордінаталари XA = 10, XB = 40 т?зу сизи?ти біртекті АВ стерженіні? ауирли? центріні? коордінатасин тап.

A) 25

B) 19

C) 300

D) 18

E) 37

$$$ 143

Біртекті АВD тік б?ришти ?шб?ришини? т?белеріні? коордінаталари

XA = XB = 3, XD = 9. Оси ?шб?ришти? ауирли? центріні? XC коордінатасин тап.

A) 60

B) 19

C) 12

D) 81

E) 5

$$$ 144

Бекітілген балка?а к?штерді? Кез-колагену жази? ж?йесі ?сер етеді. Балка тепе- те?дігіні? ?анша т?уелсіз те?деуін к?руге болади?

A) 16

B) 14

C) 12

D) 5

E) 3

$$$ 145

Коордінаталари XA = 20, XB = 40 т?зу сизи?ти біртекті АВ стерженіні? ауирли? центріні? коордінатасин тап.

A) 2

B) 9

C) 30

D) 8

E) 5

$$$ 146

Бір мезгілде н?кте бірнеше ?оз?алис?а ?атисади. Б?л ...

A) салистирмали ?оз?алис;

B) Орина ауистиру Немес тасимал ?оз?алиси;

C) к?рделі ?оз?алис;

D) ілгерілемелі ?оз?алис;

E) айнимали ?оз?алис.

$$$ 147

Н?ктенi? к?рделi ?оз?алиста?и жилдамди?и они? салистармали ж?не тасимал жилдамди?тарини? векторли? ?осиндисина те?. Б?л ...

А) жази?ти??а паралель ?оз?алатин ?імада?и н?ктелердi? лездiк жилдамди?тарин ани?тау

B) лездiк жилдамди?тар центрi

С) жилдамди?тарди ?осу турали теорема

D) механікали? ж?йенi? кінетікали? енергіясини? ?згеруi турали теорема.

Е) жази?ти?та паралель ?оз?алатин ?імада?и н?ктелердi? жилдамди?тарин

ани?тау.

$$$ 148
 К?ш векторини? елементарні Орина ауистиру векторина скалярли? к?бейтіндісі ..... деп атайди. |  Алин?ан бірінші туинди н?ктеге т?сіп т?р?ан к?штерді? ?уатина те?. Б?л ..... |  Мина формула нені ?рнектейді? |  Дінамікани? негізгі те?деуі ?алай ?рнектеледі. |  Оз?алис ба?итина ?арап ба?итталатин к?ш, б?л ..... |  Сферали? ?оз?алиста?и денені? ?оз?алис за?и ?алай ?рнектеледі. |  Н?ктені? віртуальди Орина ауистируинда?и к?ш ж?миси ..... деп атайди. |  Байланис реакціясини? к?ші Деген нє? |  Ш к?штер теоремаси |  Жилжимали ТОПС реакціясини? ??раушиларини? сани |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати