На головну

На дипломну роботу студента

  1.  А) принципова схема; б) епюри, що характеризують роботу модулятора
  2.  Анкета студента
  3.  У разі, коли ВІДПОВІДІ студента оцінені менше чем в 30 балів, ВІН отрімує незадовільну оцінку за результатами іспіту та незадовільну Загальну підсумкову оцінку.
  4.  Введення в роботу з уявними образами
  5.  Повернення на роботу
  6.  Віковий розподіл у відсотках серед мають і не мають роботу
  7.  Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням

(На випускну кваліфікаційну роботу бакалавра)

групи ПМФ-552 Анкудінова Івана Олексійовича

(Прізвище, ім'я, по батькові, група)

Спеціальність (напрям) 220400 «Програмне забезпечення ВТ і АС»

спеціалізація Програмне забезпечення АС фінансово-кредитної системи

ТемаСистема розподілу фінансових коштів за додаткові освітні послуги

креслень «7» листів і «91» сторінка пояснювальної записки з додатками.

У рецензії дається оцінка актуальності теми кваліфікаційної роботи, і як дипломникові вдалося вирішити поставлені в завданні завдання. На підставі цього необхідно висловити свою думку про підготовленість випускника до практичної діяльності. У рецензії слід, в першу чергу, характірізовать правильність і якість загального рішення дипломника, відзначити його відповідність (невідповідність) сучасному рівню вирішення подібних завдань.

Окремо слід оцінити оригінальність рішень. Необхідно характеризувати ретельність і якість опрацювання математичних моделей, алгоритмів і тестування розроблених програм. Грубі помилки обов'язково вказуються в рецензії. Дрібні помилки і питання для обговорення можуть зазначатися на полях пояснювальної записки або на кресленнях і демонстраційних плакатах. У рецензії бажано вказати спірні і недостатньо опрацьовані питання, за якими можуть бути і інші рішення (обговорення цих питань при захисті випускної роботи сприяє більш повного виявлення знань дипломника і виставлення членами комісії більш об'єктивної оцінки по захищається роботі).

Остаточний висновок рецензента має бути чітким і охоплювати всю захищається кваліфікаційну роботу. Робота оцінюється за чотирибальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), відзначається її відповідність вимогам кваліфікаційних робіт відповідного рівня (дипломна робота, дипломний проект, робота бакалавра) по захищається спеціальності або напряму.

рецензент(Прізвище, ім'я, по батькові рецензента, науковий ступінь і вчене звання)

Місце роботи, посада(Вказати повністю)

«___» Червня 200_ р (Підпис рецензента) ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ кваліфікаційних РОБІТ |  СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ |  Правила оформлення пояснювальної записки |  Деякі особливості набору текстового матеріалу |  ОФОРМЛЕННЯ програмної документації |  ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ |  Для виконання кваліфікаційних робіт |  Алфавітній книзі обліку УЧНІВ |  МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОРШНЯ на мастильні ШАРІ У ЦИЛІНДРІ двигунів внутрішнього згоряння |  Кафедра прикладної математики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати