Головна

Виручка від продажу продукції (робіт, послуг)

  1.  Активність продукції гормонів і чутливість до них органів-мішеней
  2.  Альтернативні способи виробництва продукції
  3.  Аналіз асортименту і структури продукції
  4.  Аналіз асортименту і структури продукції
  5.  Аналіз динаміки виручки від продажу товарів за торгової організації за ряд років
  6.  Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
  7.  Аналіз витрат на карбованець виробленої продукції

Чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)- Валова виручка від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, повернутих товарів і цінових знижок. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) є основним джерелом відшкодування витрачених на виробництво продукції (робіт, послуг) коштів, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів.

В обсяг реалізації не включаються вартість продукції, що не відвантаженої в звітному періоді покупцям, і внутрішньозаводський оборот.

Крім виручки від реалізації готової продукції, підприємство може отримувати виручку від іншої реалізації (вибулих основних фондів, матеріалів і ін.), А також від позареалізаційних операцій (здачі майна в оренду, спільної діяльності, доходів за операціями з цінними паперами та ін.).

В даний час для складання фінансової звітності метод формування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) встановлюється лише після відвантаження продукції і пред'явлення покупцю розрахункових документів. При оголошенні облікової політики підприємство вибирає методику визначення виручки від реалізації тільки для цілей оподаткування: або за термінами оплати відвантаженої продукції (у міру надходження коштів на розрахунковий рахунок або в касу підприємства), або за термінами відвантаження продукції і пред'явлення покупцю розрахункових документів.

При визначенні виручки в міру оплати продукції прибуток від реалізації буде менше, якщо має місце подальша оплата. При попередній оплаті сума виручки не відрізнятиметься залежно від обраного методу, так як в реалізацію буде включатися тільки відвантажена продукція. Визначення виручки з відвантаження при подальшій оплаті принесе більше нарахованого прибутку. Але використання цього методу може призвести до дефіциту реальних фінансових ресурсів, так як визнання відвантаженої, але ще не оплаченої продукції означає оголошення прибутку і тягне за собою сплату податків.

Фактори, що впливають на величину виручки від реалізації продукції, можна поділити на три групи:

1) виробничі фактори - пов'язані з обсягом виробництва, його ритмічністю, матеріальною і науково-технічною оснащеністю, відповідно, якісними параметрами продукції, її асортиментом і структурою;

2) комерційні чинники - охоплюють в широкому розумінні поняття маркетингу: укладення господарських договорів на основі самого пильної вивчення діючої та перспективної кон'юнктури ринку, цінове регулювання збуту, його напрямок і організаційно-економічне забезпечення;

3) фінансові чинники - охоплюють і виторг від реалізації продукції, і підприємницький дохід від усіх видів діяльності, включаючи форми розрахунків, передбачені контрактом або визначені оперативно, цінове регулювання, в тому числі і уцінку товару в разі уповільнення його реалізації. В даному випадку має велике значення принцип «час - гроші», тому що чим швидше і повніше надходження доходів, тим ефективніше вся діяльність підприємства.
 Класифікація витрат, що утворюють собівартість продукції, і методи їх розрахунку |  Постійні, змінні та загальні витрати виробництва |  Визначення граничних витрат виробництва |  Кошторис витрат і калькулювання собівартості окремих видів продукції |  Товар. товарна політика |  Гроші та їх функції |  методи ціноутворення |  види цін |  Статутний капітал і майно підприємств |  Фінансові ресурси підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати