Головна

адміністративна відповідальність

  1.  VII. відповідальність
  2.  VII. відповідальність
  3.  VII. відповідальність
  4.  адміністративна відповідальність
  5.  адміністративна відповідальність
  6.  адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні умови праці, крім випадків, коли, з одного боку, такі порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності, з іншого боку - якщо відсутні підстави для звільнення від адміністративної відповідальності за правопорушення (статті 21, 22 кодексу України про адміністративні правопорушення) або відсутні обставини, які виключають адміністративну відповідальність (статті 17-20 кодексу України про адміністративну відповідальність).

Адміністративної відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції Закону України від 19 січня 1995 «Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України» (Відомості ВР, 1995, № 3, с. 20; «Голос України» , 1995., 9 лютого 1995 г.) порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу на працівників та, зокрема, посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб (табл.).

 статті кодексу  Голова Держнаглядохоронпраці та його заступники  Начальники управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці та їх заступники  Головні державні інспектори, начальники інспекцій та їх заступники  державні інспектори
 Ст. 41, частина 2. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці  Штрафи на посадових осіб
 10 хв. з / п  8 хв. з / п  6 хв. з / п  4 хв. з / п
 Ст. 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів  Штрафи на працівників
 5 хв. з / д  5 мн. з / п  5 хв. з / п  4 хв. з / д
 Ст. 47. Порушення права державної власності на надра  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 57, частина 1. Порушення вимог щодо охорони надр  Штрафи на громадян
 7 хв. з / п  7 хв. з / п  7 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 57, частини 2, 3; Ст. 58. Порушення правил і вимог до проведення робіт по геологічному вивченню надр  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Ст. 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості  Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п
 Ст. 188. Невиконання законних вимог органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці, пов'язаних з порушеннями, передбаченими ст. 41, частина 2; ст. 93; пов'язаних з порушеннями, передбаченими ст. 47, 57, 58связанние з порушеннями, передбаченими ст. 94  Штрафи на посадових осіб
 
 10 хв. з / п  8 хв. з / п  6 хв. з / п  4 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  4 хв. з / п
 Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п. з / п  12 хв  9 хв. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на посадових осіб
 15 хв. з / п  12 хв. з / п  9 мій. з / п  6 хв. з / п
 Штрафи на працівників
 5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п  5 хв. з / п
             

Окрему групу становлять протиправні винні (умисні або необережні) дії чи бездіяльність, спрямовані на створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок. До них відносяться, зокрема: ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, умисне правопорушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи погоджувальних комісій у визначений сторонами переговорів строк (стаття 411 Кодексу України про адміністративні правопорушення); порушення або невиконання зазначеними особами зобов'язань за колективним договором, угодою (стаття 412 Кодексу України про адміністративні правопорушення); ненадання таким особам інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод (стаття 413 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Винні у порушенні законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, а також у створенні перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок залучаються, зокрема, до матеріальної відповідальності.
 В області охорони праці |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |  Охорона праці неповнолітніх |  Охорона праці інвалідів |  Органи державного нагляду за охороною праці |  Державного нагляду за охороною праці |  Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці |  Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці |  За дотриманням законодавства про охорону праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати