Головна

лекція 3

  1.  Вступна лекція
  2.  Вісімнадцятий Лекція. Фіксація на травмі, несвідоме
  3.  вОСЬМИЙ Лекція
  4.  ВОСЬМИЙ Лекція. ДИТЯЧІ СНОВИДЕНИЯ
  5.  вступна лекція
  6.  ДРУГА ЛЕКЦІЯ
  7.  ДРУГА ЛЕКЦІЯ. ПОМИЛКОВІ ДІЇ 1 сторінка

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

зміст:

1 Структура і зміст закону

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3 Гарантії прав громадян на охорону праці

4 Охорона праці жінок

5 Охорона праці неповнолітніх

6 Охорона праці інвалідів

Структура і зміст закону

Закон України «Про охорону праці» прийнятий Верховною Радою України 21 листопада 2002 року і введений в дію 21 листопада 2002 року. Закон визначає основні положення щодо реалізації Конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником або уповноваженим органом підприємства, організації, установи та працівником в питаннях охорони праці та встановлює порядок організації охорони праці в Україні.

У Законі враховано основні вимоги конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП) до безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, регулювання відносин охорони праці в передових промислово розвинених країнах, досвід охорони праці в Україні в попередні роки.

Закон характеризує численні нововведення, що відповідають сучасним умовам. Ним передбачено:

впровадження економічних методів управління охороною праці (замість адміністративно-командних), утворення спеціальних фондів охорони праці, застосування ряду штрафних санкцій, а також пільг щодо оподаткування;

створення чіткої системи органів державного управління і нагляду за охороною праці та системи організації цієї роботи на підприємствах, в організаціях і в установах незалежно від форм власності;

істотне розширення прав і соціальних гарантій працівників, насамперед осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, і сімей загиблих;

визначення місця і ролі колективного договору в рішенні задач поліпшення умов і безпеки праці, забезпечення встановлених законом прав і соціальних гарантій працівників, у тому числі на пільги і компенсації;

визначення правового статусу служб охорони праці на підприємствах і в органах державного управління всіх рівнів;

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

забезпечення навчання населення з питань охорони праці, введення цього спеціального предмета в усіх навчальних закладах системи освіти України, а також навчання керівних працівників і фахівців підприємств, організацій і установ.

На виконання вимог Закону та з метою забезпечення комплексного управління охороною праці на державному рівні утворено Національну Раду з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України та Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики. Комітет з нагляду за охороною праці наділений повноваженнями здійснювати на території України державний нагляд за дотриманням Законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, координувати роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємств у галузі безпеки та гігієни праці та виробничого середовища.

Закон «Про охорону праці» поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Закон також поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо він працює на території України.

Закон визначає основні принципи державної політики в галузі охорони праці, чільна роль належить пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємств, принципом повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві або від професійних захворювань.

Закон про охорону праці встановлює новий, більш високий рівень захисту працівників, причому цей захист починається з моменту прийняття його на роботу. Значно підвищена захист працівників від нещасних випадків на виробництві.

Окремі статті Закону «Про охорону праці» присвячені регулюванню праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

Закон України «Про охорону праці» складається з 49 статей об'єднаних в 8 розділів.
 лекція 1 |  Структура курсу Охорона праці |  Історія охорони праці |  лекція 2 |  Відображення питань охорони праці в КЗпП |  Робочий час |  Час відпочинку |  щорічні відпустки |  Гарантії прав громадян на охорону праці |  Охорона праці жінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати