На головну

Криві байдужості опуклі до початку координат.

  1. Визначення початку перебігу строку позовної давності
  2. Вопрос 17. Геометрические характеристики криволинейных координат.
  3. Вопрос 18. Основная система координат. Коэффициенты Ламе.
  4. Вопрос 21. Скорость точки в криволинейной системе координат. Связь скорости с обобщенными координатами.
  5. Вопрос 37. Вектор мгновенной угловой скорости подвижной системы координат. Его связь с элементами матрицы перехода.
  6. Вычисление площади плоской фигуры в декартовой системе координат.
  7. Вычисление площади плоской фигуры в полярной системе координат.

Аналіз поведінки споживача за кривими байдужості дає змогу визначити, від якої кількості одного блага (X) згоден відмовитися споживач для збільшення споживання іншого блага (Y) на одиницю за умов незмінності рівня корисності від набору благ. Показник, який кількісно визначає цей процес, носить назву граничної норми заміщення MRS XY

Граничною нормою заміщення благом Х блага У (MRS x y) називається така кількість блага У1, від якої споживач відмовляється, щоб отримати ще одну одиницю блага Х; при цьому рівень корисності споживача залишається незмінним (рис 5.3)

MRS x y = ( 5.3 )

Y у1

y2 U

x1 x2 X

Рис. 5.3 Крива байдужості.

При зменшенні товару Х на незначну величину його загальна корисність змінюється на величину МUх*△Х (МUх – гранична корисність товару Х). Аналогічно можна записати для товару У  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача | Вибір споживача з ординалістських позицій. | Оптимум споживача. | Тема 4. Аналіз поведінки споживача. | Тема 5 Попит, пропозиція, їх взаємодія. Еластичність. | Закон пропозиції, наголошує: при інших незмінних умовах, зростання ціни блага призводить до збільшення його обсягу пропонування (і навпаки). | Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства. | Середні сукупні витрати (АС) – це кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю виробленої продукції. | Поведінка монополіста в довгостроковому періоді. | Особливості економічної стратегії олігополістичних фірм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати