Головна

лекція №1

  1.  Вступна лекція
  2.  Вісімнадцятий Лекція. Фіксація на травмі, несвідоме
  3.  вОСЬМИЙ Лекція
  4.  ВОСЬМИЙ Лекція. ДИТЯЧІ СНОВИДЕНИЯ
  5.  вступна лекція
  6.  ДРУГА ЛЕКЦІЯ
  7.  ДРУГА ЛЕКЦІЯ. ПОМИЛКОВІ ДІЇ 1 сторінка

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва промислового підприємства

регламентуються державними нормами і правилами ДБН А.2.2 - 3 - 97, Затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 15.08.97 та введеними в дію з січня 1998 року.

Зміст проекту.

Створенню промислового підприємства передує розробка технічної документації, яка дає можливість здійснити будівництво комплексу будівель і споруд, що відповідають необхідним вимогам, організувати технологічний процес виробництва і забезпечити випуск продукції.

На економіку проектування і будівництва впливає ряд факторів, починаючи від вибору майданчика для будівництва і закінчуючи об'ємно-планувальними і конструктивними рішеннями будівель і споруд. Важлива роль належить технологічному процесу. Так, раціональне розміщення технологічного обладнання дає можливість зменшити площі і обсяги будівель, знизивши тим самим питомі капітальні вкладення на будівництво та експлуатаційні витрати на одиницю продукції, що випускається.

Всі рішення оцінюються шляхом аналізу техніко-економічних показників розглянутих рішень і порівняння з найбільш економічними рішеннями в даній галузі промисловості.

Порівнянні варіанти повинні бути порівняні між собою за призначенням, потужності виробництв, номенклатурі продукції, характером устаткування, складу приміщень і т. Д. До числа порівнюваних показників зазвичай відносять загальну кошторисну вартість будівництва, термін окупності капітальних вкладень, вартість основних фондів, собівартість основних видів продукції , трудомісткість будівництва і ін.

технічною документацією називається комплекс технічних матеріалів, що містять опис підприємств, будівель, споруд і установок, призначених до споруди, розширення та реконструкції. (При необхідності опис забезпечується обґрунтуваннями, розрахунками та макетами).

проектом називається графічне вираження об'єкта. Основна частина проекту повинна містити:

1. генплан майданчика з розташуванням будівель і споруд з пов'язаними з нею земельними ділянками;

2. схеми, розрахунки, параметри і опис основного технологічного процесу, а також процесів отримання допоміжних речовин і регенерації відходів сировини і хімікатів;

3. планування будівель і споруд разом з компонуванням технологічного обладнання в планах, розрізах і фасадах;

4. характеристику використовуваних машин, апаратів і автоматичних приладів;

5. техніко-економічні, технічні, технологічні та енергетичні розрахунки, регламенти, обґрунтування і опису, спеціальні частини, а також кошторису і кошторисні розрахунки.

комплексний проект підприємства складається з ряду частин: технологічної, архітектурно-будівельної, по опаленню і вентиляції, водопостачання і каналізації, електро- та теплопостачання, механізації транспортних операцій, автоматизації, контролю виробництва.

Для узгодження і затвердження розробляється проект, для будівництва - робоча документація.

Для технічно складних об'єктів промислового призначення розробляються техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій), проект (П) і робоча документація (РД).
 Міністерство освіти і науки України 1 сторінка |  Міністерство освіти і науки України 2 сторінка |  Міністерство освіти і науки України 3 сторінка |  Міністерство освіти і науки України 4 сторінка |  Міністерство освіти і науки України 5 сторінка |  лекція №2 |  Розміри промислового майданчика |  Інженерні винаходи |  Дослідження ґрунтів та майданчиків |  лекція №3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати